Waarom de NAVO een bedreiging voor de vrede is | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

7 juni, 2021 - 19:00

Waarom de NAVO een bedreiging voor de vrede is

Op 14 juni vindt er een nieuwe NAVO-top plaats in Brussel, de eerste met de nieuwe president van de VSA, Joe Biden. Een uitgelezen moment om een kritische blik te werpen op dit militair bondgenootschap.

De NAVO is een product van de Koude Oorlog. Toch bleef de militaire alliantie ook na de val van de muur voortbestaan. Meer nog, de NAVO slaagde erin om zich verder te ontwikkelen tot een stevig uitgebouwde organisatie met mondiale reikwijdte. Het lidmaatschap van de NAVO heeft ook gevolgen voor de leden en zeker voor België waar het hoofdkwartier is gehuisvest. Sinds 2014 moeten lidstaten ernaar streven om hun militaire budgetten fors op te trekken, investeren in mobiele interventielegers of deelnemen aan de kernwapenpolitiek.

Voor de vredesbeweging is de NAVO een relict uit de Koude Oorlog. Haar bestaansreden is gestoeld op een confrontatiepolitiek met rivaliserende grootmachten en het militair aanpakken van lokale en internationale problemen. De NAVO is een drijvende kracht achter de militarisering en staat een echte veiligheidspolitiek in de weg. Deze moet gebaseerd zijn op samenwerking, diplomatie en het beschermen van de mens en zijn leefomgeving.

In dit webinar bespreken we de NAVO met een vredesbril:

  • Korte historische en actuele schets van de NAVO door Véronique Couteur (intal)
  • Kritische blik op het NAVO 2030-rapport dat centraal zal staan op deze top in Brussel en als basis dient voor de militaire strategie het komende decennium door Samuel Legros (CNAPD)
  • Visie, activiteiten en acties van de vredesbeweging door Ludo De Brabander (Vrede vzw)

Aansluitend voorzien we vragen en antwoorden en is er ruimte voor een korte discussie. 

Moderator: Merel Selleslach (Pax Christi Vlaanderen)

Praktisch

  • Maandag 7 juni van 19.00 tot 20.30 u.
  • Online via Zoom
  • Gratis

Ja, ik schrijf me in!