Waarom geweldloos verzet in Wit-Rusland elk klas kan inspireren | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
22 september 2021

'Uitgedaagd door de ander' verwijst tevens naar de evangelische opdracht: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Mattheus 7, 12).

26 september 2021

2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we samen met andere landen in Europa in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

19 mei, 2021 - 14:30

Waarom geweldloos verzet in Wit-Rusland elk klas kan inspireren

Het Vlaams Vredesinstituut nomineerde de Wit-Russische burgers, die al vele maanden geweldloos protesteren, voor de Nobelprijs voor de Vrede. Eerst protesteerden de Wit-Russen tegen de oneerlijke verkiezingscampagne en dan tegen de vervalste uitslag van de stembusgang van 9 augustus 2020. Met een uniek webinar wil het Vlaams Vredesinstituut nu het onderwijsveld inspireren.

Aan de hand van concrete verhalen wil het Instituut een moeilijk te bevatten, maar essentieel begrip als vrede tastbaarder maken in de klas. Hoe kunnen onderwijsprofessionals ideeën opdoen over hoe vrede kan passen binnen de vernieuwde curricula van het middelbaar onderwijs? En hoe kunnen ook andere geïnteresseerden lessen trekken uit de grote rijkdom van het geweldloos verzet?

In het eerste deel van dit webinar gaan de sprekers dieper in op de wortels van die Wit-Russische protestbeweging en de gewelddadige onderdrukking ervan. Waar komt de vastberadenheid van de demonstranten vandaan? Hoe reageert de overheid?

Vervolgens onderzoeken ze hoe deze gebeurtenissen kunnen aansluiten bij de leefwereld van Vlaamse jongeren en hun schooltraject. Wat kunnen we leren over de methodiek van geweldloos protest? En waarom is het cruciaal om deze zaken ook binnen de schoolmuren aandacht te geven?

Samen met de experts overbruggen we tijdens dit webinar de kloof die er lijkt te bestaan tussen een conflict in een land aan de rand van Europa enerzijds en de (veranderende) klaspraktijk anderzijds.

PROGRAMMA
14:30 Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

14:35 Wit-Rusland: de wortels van het protest
Jan Balliauw, VRT

14:45 Een gewelddadige overheid? Getuigenissen en verhalen uit Wit-Rusland
Wies Degraeve, Amnesty International

14:55 Q&A

15:05 Ideeën voor geweldloos verzet in gewelddadige tijden.
Annemarie Gielen, Bewegingswerker Conflictregio’s en Fondsenwerving, Pax Christi

15:15 Het democratisch conflict in de klas: een onverwachte kijk op vrede en polarisering
Maarten Van Alstein, Vlaams Vredesinstituut

15:30 Q&A
15:45 Einde

PRAKTISCH
• Woensdag 19 mei 2021 – 14u30
• Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is gratis maar verplicht en kan hier.
• Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.