Webinar: Kernwapens terug op de politieke agenda? | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
29 september 2021

E.H. Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen, gaat voor in deze oecumenische vredesdienst.

30 september 2021

In "The People's Patriarch" deelt patriarch Michel Sabbah op indringende wijze zijn bezorgdheden over zijn geliefde Palestina en Jeruzalem. Kijk mee en laat je raken.

3 oktober 2021

We Are Belgium Too roept op tot een nationale betoging voor een duurzame en humane oplossing voor de 150.000 mensen zonder papieren in België. 

18 januari, 2021 - 13:30

Webinar: Kernwapens terug op de politieke agenda?

Neen, de kernwapens waartegen we in de jaren 80 geprotesteerd hebben, zijn nog niet weg. Integendeel, er zijn ondertussen drie nieuwe kernwapenstaten, en alle arsenalen worden gemoderniseerd. De meeste wapenbeheersingsakkoorden bestaan niet meer. Het goede nieuws is het Nucleair Verbodsverdrag dat op 22 januari 2021 van kracht wordt. Kernwapens zijn vanaf dan illegaal, althans voor die staten die het verdrag getekend hebben. De kernwapenstaten en hun bondgenoten moeten er voorlopig niets van weten. Maar de morele en juridische druk zal toenemen. KBC heeft haar beleid al bijgesteld: het investeert niet meer in business gerelateerd aan kernwapens. Het Belgisch regeerakkoord refereert in positieve zin naar het Verdrag. De VS en andere NAVO lidstaten zijn not amused.

In het kader van Beweging.academie dat verzorgd wordt door Beweging.net zal professor Tom Sauer een presentatie geven over de huidige stand van zaken op het vlak van nucleaire ontwapening. Tom is hoofddocent aan het departement Politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en is lid van ons bestuur en voorzitter van de werkgroep veiligheid en ontwapening. 

Ja, ik schrijf me in!

Indien je na het volgen van de webinar interesse zou hebben in deelname aan onze werkgroep veiligheid en ontwapening, kan je steeds contact opnemen met onze medewerker Merel Selleslach via merel.selleslach@paxchristi.be.