Webinar: Wanneer oorlog viraal gaat | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
2 oktober 2022

Fiets- en Picknickactie in Brussel om kernwapens België (en de hele wereld) uit te krijgen

24 februari, 2021 - 11:00

Webinar: Wanneer oorlog viraal gaat

Vredesdag 2021 - Over de kwetsbaarheid van de vredesethiek in en na coronatijden

"Sinds we God op non-actief hebben gesteld en hem zijn schepping uit de handen hebben gerukt, zijn we ons meesters van ons lot gaan wanen. Het leven was maakbaar en zelfs de dood zetten we naar onze hand. Lijden was achterhaald en geluk op bestelling leverbaar. We temden de grilligheid van toeval, elimineerden risico's en streefden naar totale controle over alles", schreef de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (DS 27/4/2020).

Eén microscopisch klein virus sloeg in 2020 deze illusie van controle andermaal aan diggelen. Terwijl de medische wetenschap het virus onder controle poogt te krijgen, lijkt de mensheid wel tot op haar fundamenten door elkaar geschud. Zal de wereld er na de pandemie niet op vele vlakken anders gaan uitzien?

Op deze online studievoormiddag wordt gereflecteerd over de vraag wat de coronacrisis voor gevolgen heeft voor ons denken over de ethiek van oorlog en vrede. "Nous sommes en guerre", verklaarde de Franse president Macron op 16 maart 2020 op de nationale televisie, "een gezondheidsoorlog: we vechten niet tegen een ander leger of een ander land, maar de vijand is daar. De vijand is onzichtbaar en komt dichterbij".

De impact is enorm: mensen werden letterlijk een gevaar voor elkaar; het geweld in gezinnen nam sterk toe, de belangen van generaties kwamen tegenover elkaar te staan, gezondheid en economie bleken plots niet meer verzoenbaar. Het toonde de kwetsbaarheid van menselijke en sociale verhoudingen. Ook belangen van landen en zelfs werelddelen werden duidelijk. In zo'n context bleek hoe snel en hoe gemakkelijk gekoesterde waarden en normen door een dreigende context verlaten worden, hoe gemakkelijk we ons daarbij neerleggen en hoe daarbij slachtoffers vallen.

Tegelijk zagen we hoe mensen in staat zijn tot onbaatzuchtige inzet, tot solidariteit, tot globale verbondenheid en tot een groter bewustzijn van de betekenis van de aarde. Maar in het heetste van de crisis klonk ook de hunker naar 'sterke leiders' en een autoritaire aanpak.  En wanneer de 'lock down'-maatregelen versoepeld werden, doken ook heel snel weer de particuliere belangen op, met hun tegenstellingen en conflicten, ten koste van de universele solidariteit en de zorg voor de meest kwetsbaren.

Wat betekenen 'oorlog' en 'vrede' in zo'n situatie? In welke mate is de mensheid in de context van een collectieve bedreiging in staat gezamenlijk op te treden? Hoe omgaan met de kwetsbaarheid van de ethiek in zo'n omstandigheden en hoe de 'ontwapenende' boodschap van het evangelie vormgeven in een context waar de ethiek zelf door een virus lijkt aangetast te worden? Kan de vredesethiek een bijdrage leveren tot een veerkrachtig planetair immuunsysteem dat autocratische bestrijdingsmodellen en nieuwe vormen van immoreel fanatisme weerstaat?

Boeiende vragen die Pax Christi Vlaanderen en het Centrum voor Vredesethiek graag aan twee sprekers en een ruim publiek voorleggen.

Programma van Zoom-webinar

11u00  Welkom en instructies voor goed verloop van webinar

11u05 inleiding (Centrum voor Vredesethiek, KU Leuven)

11u10 Corona of ethiek op het spel: een filosofische reflectie (Prof. dr. Guido Vanheeswijck, U Antwerpen & KU Leuven)

11u40 Corona: tegen of met elkaar? Een reactie vanuit de christelijke, sociale ethiek (Prof. dr. Ellen Van Stichel, KU Leuven)

11u55 Discussie sprekers met publiek

12u10 Slot (Pax Christi Vlaanderen)

Praktisch

Woensdag 24 februari 2021, 11-12u15 uur

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig om de zoom-link te krijgen, graag niet later dan 23/02/2021.Enkele dagen voor de webinar ontvangt u de link om aan te melden op Zoom.

Ja, ik schrijf me in.  

Een organisatie van Centrum voor Vredesethiek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven & Pax Christi Vlaanderen

Foto: © Adobe Stock - Paul