Zesde Vredeswake Langemark | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

29 mei, 2016 - 14:30

Zesde Vredeswake Langemark

Religie komt vandaag vaak in een negatief daglicht te staan als bron van oorlog en geweld. Nochtans vinden miljoenen mensen net in religie en spiritualiteit de kracht om te werken aan vrede en om dat soms lastige vredeswerk ook vol te houden.

Dat wil de zesde vredeswake in Langemark op zondag 29 mei 2016 in de verf zetten.

Zoals bij de vorige edities is ook nu weer veel ruimte gemaakt voor sterke getuigenissen.

Nadia Fadil is moslima en een geëngageerd onderzoekster aan de KU Leuven. Marijke Deconinck vindt kracht in het evangelie om kwetsbare mensen nabij te zijn. Laurien Ntezimana ontwikkelde op basis van de Bijbel en het taoïsme een ‘methode van de goede kracht’ om in Rwanda te werken aan vrede en verzoening. Ook vanuit de boeddhistische traditie zal een bezielde stem te horen zijn.

Een sterke oproep om - tegen de regerende angstcultuur in - een samenleving op te bouwen gebaseerd op liefde, komt van Bleri Lleshi. Hij is politiek filosoof en mensenrechtenactivist en noemt zichzelf multireligieus. Zijn boek en pleidooi voor ‘Liefde in tijden van angst’ kennen een opvallend succes.

Het koor De Colores – koor van de zachte sector - uit Torhout verzorgt de muzikale inbreng, met voor de gelegenheid een optreden van sopraan Inge Zutterman.

Praktisch

> De vredeswake ‘Gezocht: m/v voor VREDESWERK met SPIRIT’ vindt plaats op zondag 29 mei 2016 om 15 u. in de Sint-Pauluskerk in Langemark (sing-in vanaf 14.30 u.; einde voorzien om 16.30 u.). De toegang is gratis. Na de wake is er gelegenheid tot ontmoeting in OC Den Tap, Klerkenstraat 37.

> ’s Morgens biedt Wakker voor Vrede opnieuw een mooi keuzeprogramma aan: twee gasten die ook tijdens de vredeswake getuigen, komen uitgebreid op verhaal.

In de Vrije Basisschool, Zonnebekestraat 27, is IEDEREEN WELKOM voor:
1. getuigenis en gesprek over islam en geweldloosheid door Nadia Fadil; of
2. getuigenis en gesprek over ‘Liefde in tijden van angst’ door Bleri Lleshi.

Onthaal met koffie vanaf 10 u., start om 10.30 u. Voor het ochtendprogramma is het aangewezen om in te schrijven via info@vredeswakeslangemark.be of op 0474/689.460.

Wie dat wenst, kan aansluitend picknicken; er is gratis soep, koffie en thee.

Meer informatie op www.wakkervoorvrede.be. Wie dat wenst, kan daar ook intekenen op de nieuwsbrief.

Contact: info@vredeswakeslangemark.be, 0474/689.460

Lees ook: Gezocht: m/v voor Vredeswerk met spirit - 6de vredeswake Langemark