Aankondiging | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Laat je 7 keer inspireren bij 7 verschillende mensenrechten die op verfrissende wijze geduid worden. Van 20 september tot 3 oktober 2019 kan je Vierend en Bezinnend om de twee dagen gratis in je mailbox krijgen, met inspirerende teksten en gebeden, foto’s, filmpjes, getuigenissen, muziek en citaten.

Aankondiging | In 2019 organiseren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stadswandeling langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo. De wandeling vindt plaats op vijf symbolische dagen in de Belgisch-Congolese geschiedenis.

Aankondiging | Vandaag vieren we samen de Internationale Dag van het Testament voor het Goede Doel. Een legaat overlaten is geen makkelijke keuze maar bij Pax Christi begeleiden we je graag door elke stap van het proces.

Aankondiging | Elke 25ste zondag door het jaar zetten de katholieke kerken van de Lage Landen hun viering in het teken van vrede. Download gratis onze suggesties voor homilie en liturgie.

Aankondiging | De werkgroep Veiligheid en Ontwapening tekent het pad van collectieve veiligheid naar duurzame vrede uit. Lees het Manifest.

Aankondiging | Op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, start in Brugge de Vredesweek met een stiltecirkel aan de Vredesboom. Thema is 'Laat niemand achter'. Het gevarieerd programma eindigt 2 oktober met een muzikaal evenement.

Aankondiging | Hoe omgaan met zij die de wet overtreden? Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk van ons? Ons nieuwe bezinnende aanbod zoekt antwoorden vanuit christelijke inspiratie.

Aankondiging | Sinds de oorlog in Oekraïne houdt de dreigende actualiteit veel jongeren wakker. Wij ontwikkelden daarom een workshop over kernwapens. Boek nu voor schooljaar 2022-2023!

Aankondiging | Naastbestaanden en gedetineerden leven vaak naast elkaar uit zorg voor de ander. JWW probeert deze twee werelden te verbinden. Kom eens gerust langs met je vragen.

Aankondiging | De herdenking van de Palestijnse Nakba staat dit jaar in het teken van de financiering van de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden.

Aankondiging | Weet jij handen en voeten te geven aan onze vredesspiritualiteit? Inspireer jij vredeskernen in Vlaanderen om werk te maken van de vrede?

Aankondiging | Van 23 april 2022 tot 20 mei maken we van Café Winket een warme plek voor debat, kunst, cultuur en ontmoeting aan de gevangenis van Brugge.

Aankondiging | Hoewel in Café Winket de bezoekers even in het licht worden gezet, zijn we de bezochten niet vergeten. We kregen hulp van binnenuit om van Café Winket een warme plek te maken. Ook zijn er twee activiteiten van Café Winket binnen de muren.

Aankondiging | Bezoek gratis de tentoonstelling 'Imaginaire Pelgrimstocht' over de tocht van 3 gedetineerden op zoek naar antwoorden en beluister 7 muziekcomposities gemaakt door gedetineerden uit de gevangenis van Brugge.

Aankondiging | Kom eens langs in Café Winket en geniet van een mini-massage. Of kom langs bij de digidokter met je digitale problemen. Je kan verhalen delen en bekijken tijdens Bankcontact en terugspeeltheater.

Aankondiging |

Oproep vanuit de Werkgroep Vredespiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Aankondiging |

Samen met uitgeverij Kritak brengt Pax Christi Vlaanderen een boek uit over een thema, dat gevoelig ligt: antisemitisme.

Aankondiging | De Warmste Week zamelt dit jaar opnieuw geld in en dat voor 200 hartverwarmende projecten. Café Winket, een tijdelijke plek voor ontmoeting, cultuur en debat naast de gevangenis van Brugge is er één van.

Aankondiging | ‘Het rad om anders te leren kijken’ is een eenvoudige en praktische methodiek om over de muur van het conflict te kijken.

Aankondiging | 2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

Aankondiging | Verwondering is het begin van alles, zo begint Jo Hanssens zijn boek 'Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld'. Laat je meeslepen op een wonderlijke tocht doorheen de Bijbel.

Aankondiging |

Nucleaire dreiging is niet een verhaal uit een andere wereld en een andere tijd. Het speelt zich nu af en dichterbij dan je misschien wel denkt. 

Aankondiging | Samen met de vredesbeweging roept Pax Christi op tot protest in Brussel op 13 juni tegen de NAVO-top. We eisen voor meer rechtvaardigheid (zowel sociaal als voor het klimaat), en tegen de oorlog en militarisering.

Aankondiging |

Pax Christi Vlaanderen zet zich in voor een meer humaan en doeltreffend strafsysteem. Onze huidig detentiesysteem doet meer kwaad dan goed blijkt.

Aankondiging | Schrijf je nu in voor een nieuwe reeks digitaal bezinnend aanbod met muziek, woord en beeld. Je jaarlijkse portie inspiratie voor de vredesperiode van 21 september tot 3 oktober.

Aankondiging | Met meer mensen concrete stappen naar vrede dichtbij en veraf zetten. Concrete impact op mensen en tastbare resultaten op politiek niveau zullen meer dan ooit centraal staan.

Aankondiging | Word vrijwilliger in de werkgroep Strafsysteem & detentie.

Aankondiging | Paus Franciscus pleit in zijn boodschap voor de 54ste Wereldvrededag van 1 januari 2021 voor een zorgcultuur als bevoorrechte weg naar vrede.

Aankondiging | Wij zoeken een medewerker Educatie om ons team te versterken in onze opdracht om mensen mee te nemen in een proces van leren, en dit op tal van onderwerpen die te maken hebben met vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid. Word jij onze nieuwe collega?

Aankondiging | Pax Christi Vlaanderen zoekt een Algemeen directeur die als verantwoordelijke voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie het team op dagelijkse basis aanstuurt.

Aankondiging | Met Hans Claus en Mohamed Barrie heeft Pax Christi Vlaanderen er een nieuwe Ambassadeur én Jongerenambassadeur voor de Vrede bij.

Aankondiging | Vanaf 1 juli 2021 zullen de tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting op giften aan goede doelen, zoals Pax Christi Vlaanderen, worden verlaagd naar 0%. Dit geldt enkel voor Vlaanderen.

Aankondiging | Wil je graag bijdragen aan een veiligere wereld en mee helpen aan de uitbouw van onze expertise? Doe mee aan de open werkgroep Veiligheid en Ontwapening en word vrijwilliger bij Pax Christi!

Aankondiging | Geldzaken en de dood: twee onderwerpen waar we niet te veel aan willen denken. Met de Dag van het Testament word je aangemoedigd hier toch bij stil te staan.

Aankondiging | Op zaterdag 26 september, de internationale dag voor een volledige nucleaire ontwapening, zal de eerste Atomic Flashmob van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens plaatsvinden in Brussel.

Aankondiging | We wensen alle leerkrachten en begeleiders een goede en veilige start. Pax Christi roept op ook in het nieuwe schooljaar aandacht te geven aan vrede in de klas, en in de wereld. Ontdek een greep uit ons aanbod - veelal gratis - vredeseducatie.

Aankondiging | Lees het woord van de bisschop bij de homilie & liturgische suggesties van Vredeszondag 20 september. Download de suggesties gratis.

Aankondiging | Hoe ga ik om met conflict in de klas? 'Wapen' je dankzij deze online vorming voor leerkrachten en klastitularissen.

Aankondiging | Een stille wake en een symbolische verzending van kraanvogels naar Hiroshima en Nagasaki ter ere van de vele slachtoffers met een duidelijke boodschap: Nooit meer!

Aankondiging | Gratis digitaal bezinnend aanbod vanaf 21 september 2020. Schrijf je in. Ook aanbod voor leerkracht en pastorale animatoren.

Aankondiging | Hoe slaan we de brug naar gedetineerden, naar vluchtelingen ...? De Brugse Vredesweek gelooft dat het kan: overstijg geweld en vooroordelen, ga tegen de stroom in en maak mee het verschil.

Aankondiging | Ga samen met Nadia Nsayi en verschillende gasten, personages uit haar recente boek ‘Dochter van de dekolonisatie’ online in gesprek.

Aankondiging | Heb je een uitgesproken mening over de thematiek migratie en vluchtelingen? Ben je 16 -23 jaar en kan je niet wachten om ook actie te ondernemen? Dan is PeaceCraft Europe iets voor jou!

Aankondiging | Het onafhankelijk centrum voor vredesonderzoek SIPRI vatte kort samen in een video waarom mensen de controle over geweld moeten behouden. Bekijk de video hier!

Aankondiging | In tijden van oorlog en geweld staan groepen tegenover elkaar, de kloof lijkt soms on-overbrugbaar. Maar er is altijd hoop! Dat tonen bruggenbouwers in conflictgebieden aan. Ga tijdens onze Live Sessions online met enkele van hen in gesprek. Vanaf 22 april, iedere woensdag om 20u

Aankondiging | Vanwege de maatregelen die nodig zijn om het COVID-19-virus in te dijken zal Pax Christi minder en onregelmatig bereikbaar zijn. Alle activiteiten tot en met 8 juni zijn afgelast of worden online georganiseerd waar mogelijk.

Aankondiging | Met PeaceCraft 2.0 gaan jongeren in Vlaanderen, Bulgarije, Slovenië en Turkije dieper in op de thematiek migratie en vluchtelingen, denken ze na over de spanningen en conflicten, én gaan ze op zoek naar oplossingen.

Aankondiging | In 2020 organiseren we voor de tweede maal 'Samen lezen', een laagdrempelige manier om mensen met diverse achtergronden samen te brengen door samen te lezen, te luisteren en te vertellen.

Aankondiging | Paul Lansu gaat in de conferentie over 'Geloven in verzoening' dieper in op deze vragen: "Hoe komen wij tot verzoening met onszelf, met onze naaste, met onze omgeving en met God? Hoe werkt verzoening op wereldvlak?".

Aankondiging | Sluit je aan bij de online stiltecirkel als vreedzaam protest tegen de voortdurende Palestijnse 'Nakba'.

Aankondiging | Tijdens de Disarmament Labs in maart 2020 doken we dieper in de thematiek van killer robots.

Aankondiging | 1 op 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten wil samen met jullie een vuist maken tegen pesten. Doe mee!

Aankondiging | Sluit je aan bij de Vredeswake op zaterdag 25 januari 2020 om oorlog met Iran te vermijden! Samenkomst om 14 uur op het Europaplein aan Brussel-Centraal.

Aankondiging | De ‘kamer van de Oecumene’ van het Abrahamhuis nodigt iedereen uit op de 30ste Oecumenische gebedsviering van de Genkse kerkgemeenschappen, op vrijdag 24 januari 2020.

Aankondiging | Verhalen van onrecht van jongeren uit Oost-Congo en van Vlaamse jongeren met een persoonlijke band met Congo samenbrengen, dat is ons doel. Heb jij een band met Congo en wil je creatief aan de slag met theater en expressie? Doe mee!

Aankondiging | Op donderdag 30 januari 2020 geeft Paul Lansu een lezing in de kerk van oud Waterschei in Genk.

Aankondiging | Met een groep wijkbewoners uit de Hasseltse wijken Hollandsveld, Katerina of de Kempische Wijk zullen we een voorstelling maken. De voorstelling met situaties uit het dagdagelijkse leven wordt vertoond tijdens Tournée Locale.

Aankondiging | De Opleiding Vredeseducatie in in 2020 aan haar tiende jaargang toe. Op het programma staan tien woensdagnamiddagsessies met lezingen die uiteenlopende aspecten van vrede en conflict belichten, een academische opening en een herfstsessie.

Aankondiging | De opleiding Vredeseducatie bestaat 10 jaar. De academische opening van de jubileumeditie vindt plaats op 8 februari 2020.

Aankondiging | In 2020 organiseert Pax Christi Vlaanderen opnieuw een reeks stadswandelingen onder de noemer 'Verhalen over Congo'. De wandelingen trekken door Antwerpen,Hasselt, Brussel, Gent en Leuven.

Aankondiging | Van 23 tot 26 november 2019 trok paus Franciscus door Japan. Hij deed er verschillende malen een onomwonden oproep voor het uitbannen van kernwapens.

Aankondiging | Op vrijdag 29 november 2019 organiseert Olijven en Dadels 'Gaza in the Picture', een avond met getuigenissen over de dagelijkse realiteit in Gaza.

Aankondiging | De dagen worden korter en kouder. Dat betekent dat De Warmste Week in aantocht is. In heel Vlaanderen wordt actie gevoerd om de Goede Doelen te ondersteunen door extra geld in het laatje te brengen.

Aankondiging | De titel Ambassadeur voor de Vrede bestaat twintig jaar! De titel gaat in 2019 naar Brigitte Herremans en Artsen Zonder Grenzen.

Aankondiging | Op 8 oktober 2019 verkoos de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen Wim Vandewiele tot nieuwe voorzitter. De bestuurders geven hem hiermee het vertrouwen om de organisatie de komende jaren te leiden.

Aankondiging | Op maandag 11 november 2019 kan je in Limburg en West-Vlaanderen deelnemen aan Pax Christi-initiatieven naar aanleiding van Wapenstilstandsdag.

Aankondiging | Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen..

Aankondiging | Op 4 oktober 2019 is er een luisterrijk verbroederingsinitiatief in het teken van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, nu 800 jaar geleden.

Aankondiging | Met het nieuwe project 'My school on the move' willen we scholieren in beweging zetten rond de vluchtelingenthematiek.

Aankondiging | John groeide op in een land in oorlog, vandaag werkt hij voor de vredesorganisatie PAX, de Nederlandse zusterorganisatie van Pax Christi Vlaanderen, en zet hij zich in voor vrede in zijn land.

Aankondiging | Op 4 oktober 2019 luiden in heel België klokken: een van de opmerkelijke onderdelen van een luisterrijk vredesinitiatief, ter herdenking van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, 800 jaar geleden.

Aankondiging | Samen met de Wereldraad van Kerken zet Pax Christi International zich in voor vrede in Palestina en Israël. Van 15 tot 22 september 2019 krijgt dat vorm via reflectie en gebed binnen de brede christelijke gemeenschap wereldwijd.

Aankondiging | Ecokerk zet tijdens de Scheppingsperiode zijn werk voor het klimaat in het licht. Met als motto ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ treedt het platform de eisen van de ‘klimaatjongeren’ voor een kordaat klimaatbeleid bij.

Aankondiging | Halverwege juni 2019 ging, naar jaarlijkse gewoonte, de Vredesweek-website online.

Aankondiging | Op 4 en 7 augustus 2019 hebben respectievelijk in Gent en Leuven herdenkingen plaats van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Aankondiging | Met de reportagereeks 'No man's land' geeft Esperas, een samenwerking tussen Moeders voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter, vrouwen die werken aan vrede in een conflictgebied een forum.

Aankondiging | Op 20 augustus 2019 spreekt Nadia Nsayi in ‘De Preekstoel’ in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Aankondiging | Op 5 juni 2019 werd in het Ieperse vredesbos een nieuw initiatief gelanceerd: Westhoek Vredeshoek.

Aankondiging | Op zaterdag 29 juni 2019 organiseren Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen een Congo-wandeling in het centrum van Brussel.

Aankondiging | Op 22 juni 2019 kan je in Boom naar 'Hotel Paradiso', een installatie gebouwd door vzw Kaaimannen met theaterspel van U Move 4 Peace.

Aankondiging | Op 20 juni 2019 vindt de 7de editie van Gastvrij Antwerpen plaats, een warm en solidair evenement op het warmste plein - de Dageraadplaats - van Antwerpen.

Aankondiging | Op zaterdag 8 juni 2019 gaan drie panelleden tijdens het Wereldfeest in Leuven in gesprek over dekolonisering.

Aankondiging | Op 23 en 24 mei 2019 heeft in de Bijstandskerk in Brussel een vastentweedaagse plaats voor het klimaat en zorg voor de aarde: ‘Vasten voor het leven’.

Aankondiging | Op woensdag 15 mei 2019 organiseert de Cultuurdienst van Lede een vertelavond rond Congo.

Aankondiging | Op dinsdag 9 juli 2019 organiseert de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen in het Grootseminarie in Brugge een dag van vorming, onder de noemer: 'Bemin uw vijanden'.

Aankondiging | Op Pinkstermaandag 10 juni 2019 is het weer zover: dan nodigen wij vrijwilligers en sympathisanten uit op de jaarlijkse Pax Christi-dag.

Aankondiging | Op 12 mei 2019 komen tientallen organisaties uit het middenveld in Brussel op straat voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving.

Aankondiging | Vanaf juni 2019 treedt U Move 4 Peace op met een nieuwe theatervoorstelling: T-Kwadraat, een participatief theaterstuk dat vragen stelt rond taal.

Aankondiging | Op 10 mei 2019 organiseren Inspirelli Hoogstraten-Rijkevorsel, vzw Without Walls, vzw Het Leerke en Pastorale eenheid Sint-Franciscus een solidariteitsactie ‘Gevangenen omarmen’.

Aankondiging | Op donderdag 9 mei 2019 organiseert KVS i.s.m. Rekto:Verso en Kif Kif een debat rond de vraag: 'Hoe kan de hedendaagse theater- en kunstwereld omgaan met ons koloniaal verleden?'

Aankondiging |

Op 15 mei 2019 organiseren PAX Nederland en Chatham House in Brussel een conferentie over de Europese kijk op ‘remote warfare’.

Aankondiging |

Op 7 mei 2019 kan je bij Pax Christi Vlaanderen via livestreaming de ceremonie meemaken ter gelegenheid van Memorial Day.

Aankondiging | Heb jij al te maken gehad met pesten? Pax Christi Vlaanderen biedt weerwerk, maar alleen kan niemand deze problematiek de baas. Daarom werkt ze samen met anderen om te sensibiliseren en te wegen op het beleid. Jouw steun is hierbij welkom!

Aankondiging | Op dinsdag 4 juni 2019 organiseert VormingPlus Oost-Brabant een lezing met Nadia Nsayi.

Aankondiging | Op 1 mei 2019 organiseert de Wereldraad Kortenberg een Congo Symposium onder de noemer ‘Meningen over Congo’.

Aankondiging | Met de 'Pesten, dat kan niet!'-prijs voor scholen zet het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten elk jaar de scholen die werk maken van het strafste antipestbeleid in de bloemetjes.

Aankondiging | Op 27 mei 2019 organiseren Beweging.net Sint-Niklaas, Pax Christi Vlaanderen en de parochie Tereken een thema-avond met als thema ‘Vrede in de wereld - Meer dan nodig’.

Aankondiging | Op 23 april 2019 organiseert de Belgische Coalitie tegen Kernwapens in Brussel een nationaal kernwapendebat, met deelname van de Vlaamse politieke partijen. Inleiding door ICAN-directeur Beatrice Fihn.

Aankondiging | Op het Afrika Filmfestival lopen op 29 en 30 april 2019 twee voorstellingen van de documentaire ‘Congo Lucha’, over de jongerenbeweging Lucha. Nadia Nsayi leidt de film in.

Aankondiging | Op vrijdag 12 april 2019 organiseren Oxfam Kortrijk en de Stad Kortrijk een Congolese avond, met medewerking van Nadia Nsayi.

Aankondiging | Gedurende de vastenperiode biedt Pax Christi International reflecties aan rond de vasten, en kan je je eigen inspiraties rond vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid delen op social media.

Aankondiging | Op 15 mei 2019 worden in verschillende Belgische steden en gemeenten stiltecirkels gehouden, om de Palestijnse 'Nakba' te herdenken. Ca. 750.000 Palestijnen vluchtten in 1948 uit hun huizen en dorpen. Het overgrote deel van hen kon nooit meer terugkeren.

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van 'Bruggen bouwen, in plaats van muren', een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.

Aankondiging | PeaceCraft, een participatief toneelstuk én een game over en met jonge vluchtelingen, heeft de prestigieuze designprijs in de categorie ‘community’ gewonnen! U Move 4 Peace is trots dat de positieve impact en kwaliteit van het project wordt erkend.

Aankondiging | In november en december 2018 speelt UM4P verschillende voorstellingen van 'Geen licht zonder schaduw', een participatief theaterstuk over detentie, daders, slachtoffers en hun familie.

Aankondiging | Van 3 naar 4 november 2018 blijft Langemark wakker voor Vrede...

Aankondiging | Neem een kijkje en verneem alles over de 29ste Vredesweek, onder het motto: Iedereen Thuis!

Aankondiging | Pax Christi Vlaanderen zoekt vrijwilligers voor verschillende fondsenwervingsprojecten.

Aankondiging | In februari 2017 schoot het nieuwe project PeaceCraft - Play to Change uit de startblokken!