Boekrecensie | Pax Christi Vlaanderen

Boekrecensie | Sabine Cocquyt bundelt indringende gesprekken met vijf veroorzakers van verkeersongevallen en de bemiddeling die erop volgde, in samenwerking met Moderator.

Boekrecensie | 25 jaar na de Rwandese genocide legt advocaat Jean Flamme de beperkingen van het Rwandese rechtsapparaat én van de internationale justitie bloot.

Boekrecensie | Eigenzinnige, alternatieve kijk op migratie, door kinder- en jeugdpsychiater Jean-Claude Métraux.

Boekrecensie | Scherpe en sombere analyse van het vluchtelingenvraagstuk in Europa, van Linda Polman.

Boekrecensie | Kleurrijk geïllustreerd kinderboek van Mylo Freeman, met gespreksstof over anders zijn, over vooroordelen, over vluchtelingen, over helpen.

Boekrecensie | Gevangenisdirecteur Hans Claus werpt een persoonlijk licht op het huidige detentiesysteem, en – hopelijk – het detentiesysteem van de toekomst.

Boekrecensie | Toegankelijke visie van Mark Heirman op de brede historische, politieke en culturele achtergronden van islamitisch geweld en wat er in de Arabische wereld gaande is.

Boekrecensie | Boeiend vertelde jeugdroman van Filip Plompen in dagboekvorm, over pesten en opgroeien in moeilijke (familie)situaties.

Boekrecensie | Genuanceerde bundeling van Jan Raymaekers van getuigenissen uit de gelijknamige tv-reeks over de koloniale periode en de erfenissen ervan in postkoloniaal Congo en België.

Boekrecensie | In dit postuum uitgebrachte boek beschrijft cultuurfilosoof Mark Heirman hoe de catastrofale pestepidemie, die van de 14de tot diep in de 18de eeuw Europa teisterde, het continent veranderde.

Boekrecensie | Yasmien Naciri werpt een kritische blik op hoe onze samenleving omgaat met diversiteit en de discriminatie en uitsluiting die daarmee vaak gepaard gaan.

Boekrecensie | Verfrissende kijk door Marjan Gryson en Veerle De Waele op agressie, en op oplossingsgericht werken rond agressie in detentie.

Boekrecensie | Profiel van 25 markante leiders die de afgelopen 70 jaar hun stempel hebben gedrukt op de Verenigde Naties, onder redactie van prof. Jan Wouters.

Boekrecensie | Mohamed El Bachiri's even fijngevoelig als veelbetekenend pleidooi voor 'liefde', menselijkheid en broederlijkheid.

Boekrecensie | De mensheid is meer gebaat bij samenwerken dan bij 'ieder voor zich'. Dirk Van Duppen en Johan Hoebekes meeslepende kijk op onderzoeken die de winst van samenwerking aantonen.

Boekrecensie | Hoe breng je de vluchtelingenthematiek aan bij kinderen? 'Allemaal kinderen' van Steven Gielis en Sarah Menheere maakt het thema bespreekbaar voor het jongste publiek.

Boekrecensie | Ruime en kritische kijk van Alain Storme op 30 jaar samenlevingsopbouwwerk.