Boekrecensie | Pax Christi Vlaanderen

Boekrecensie | Sabine Cocquyt bundelt indringende gesprekken met vijf veroorzakers van verkeersongevallen en de bemiddeling die erop volgde, in samenwerking met Moderator.

Boekrecensie | 25 jaar na de Rwandese genocide legt advocaat Jean Flamme de beperkingen van het Rwandese rechtsapparaat én van de internationale justitie bloot.

Boekrecensie | Eigenzinnige, alternatieve kijk op migratie, door kinder- en jeugdpsychiater Jean-Claude Métraux.

Boekrecensie | Scherpe en sombere analyse van het vluchtelingenvraagstuk in Europa, van Linda Polman.

Boekrecensie | Kleurrijk geïllustreerd kinderboek van Mylo Freeman, met gespreksstof over anders zijn, over vooroordelen, over vluchtelingen, over helpen.

Boekrecensie | Gevangenisdirecteur Hans Claus werpt een persoonlijk licht op het huidige detentiesysteem, en – hopelijk – het detentiesysteem van de toekomst.

Boekrecensie | Toegankelijke visie van Mark Heirman op de brede historische, politieke en culturele achtergronden van islamitisch geweld en wat er in de Arabische wereld gaande is.

Boekrecensie | In dit (hand)boek koppelt Sabine Coppens theoretische inzichten over de methode en aanpak van peer mediation aan een praktische handleiding.

Boekrecensie | Amnesty-directeur Wies De Graeve weerlegt de sluipende stelling dat respect voor de mensenrechten hindernissen opwerpt voor veiligheid en economische zekerheid.

Boekrecensie | Boeiend vertelde jeugdroman van Filip Plompen in dagboekvorm, over pesten en opgroeien in moeilijke (familie)situaties.

Boekrecensie | Genuanceerde bundeling van Jan Raymaekers van getuigenissen uit de gelijknamige tv-reeks over de koloniale periode en de erfenissen ervan in postkoloniaal Congo en België.

Boekrecensie | In dit postuum uitgebrachte boek beschrijft cultuurfilosoof Mark Heirman hoe de catastrofale pestepidemie, die van de 14de tot diep in de 18de eeuw Europa teisterde, het continent veranderde.

Boekrecensie | Yasmien Naciri werpt een kritische blik op hoe onze samenleving omgaat met diversiteit en de discriminatie en uitsluiting die daarmee vaak gepaard gaan.

Boekrecensie | Ontwapenend kinderboek over vluchten van Khaled Hosseini, geïnspireerd door het tragische wedervaren van de Syrische peuter Aylan.

Boekrecensie | Hoe is het om als zwarte in een witte wereld te leven? Twintig Nederlandstalige auteurs met Afrikaanse roots geven hun ervaringen en visie weer.

Boekrecensie | Boeiende cartoonverzameling waarin tientallen illustratoren en cartoonisten telkens één of meerdere facetten van het complexe conflict in Syrië weergeven.

Boekrecensie | Auteurs Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt gaan op zoek naar de bronnen van het theoterrorisme en leggen een link met religieus geïnspireerde aanslagen in 2017.

Boekrecensie | Pleidooi voor positieve verandering van Bleri Lleshi, met Martin Luther King als gids en leidraad.

Boekrecensie | Antropoloog Rik Pinxten schuift alternatieven voor een versteend gedachtegoed en wantrouwen naar voor. De rode draad? Verander de wereld, wees actief in je eigen buurt én houd rekening met de mondiale context.

Boekrecensie | Arun Gandhi, kleinzoon van Mahatma Gandhi, over de levenslessen die hij meekreeg van zijn grootvader.

Boekrecensie | Hoe zwaar wegen de verschillende lobbymachines op het politieke besluitvormingsproces in ons land? Dominique Soenens maakte een analyse.

Boekrecensie | Verfrissende kijk door Marjan Gryson en Veerle De Waele op agressie, en op oplossingsgericht werken rond agressie in detentie.

Boekrecensie | Rijke mensen sterven niet van de Nederlandse auteur Anneke Verbraecken geeft een meeslepende inkijk in de persoonlijke ervaringen van een journalist in Afrikaanse landen.

Boekrecensie | Kris Berwouts' sterke analyse van de politieke impasse en het oplaaiende geweld in een land 80 keer groter dan België.

Boekrecensie | Profiel van 25 markante leiders die de afgelopen 70 jaar hun stempel hebben gedrukt op de Verenigde Naties, onder redactie van prof. Jan Wouters.

Boekrecensie | Kritische blik op onze gespleten samenleving van Rachida Lamrabet, en tevens een oproep om ondanks meningsverschillen het debat aan te gaan.

Boekrecensie | Karin Heremans reikt in 'Mijn kleine jihad' oplossingen aan voor radicalisering op school.

Boekrecensie | Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek UA, analyseert op heldere wijze de onderliggende factoren die oorlog en geweld vandaag in de hand werken.

Boekrecensie | Hanne Vervaele van U Move 4 Peace sprak met Majd Khalifeh, naar aanleiding van de publicatie van zijn boek 'Herboren'.

Boekrecensie | Lucas Catherine reconstrueert een stuk graag weggemoffelde koloniale geschiedenis van België, aan de hand van verhalen van Belgen en hun ervaringen in Congo/Kongo-Vrijstaat.

Boekrecensie | Jan Van Eycken gaat dieper in op de vraag hoe de drie monotheïstische religies elkaar zien en hoe zij, elk op hun manier, kunnen bijdragen tot meer vrede in de wereld.

Boekrecensie | Gezinssociolog Diana Evers geeft inzichten mee in het ontstaan en escaleren van conflicten, en reikt constructieve alternatieven aan.

Boekrecensie | Politiek filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi's inspirerende boodschap van engagement, zorgzaamheid, rechtvaardigheid en verbondenheid aan zijn ongeboren kind.

Boekrecensie | Polarisatie-expert Bart Brandsma geeft een analyse van polarisering en reikt tools aan om mechanismen van polarisering tegen te gaan.

Boekrecensie | Filosofe Katrien Schaubroeck kijkt met analytische en praktische blik naar het werk van vrijwilligers en hun plaats in de samenleving.

Boekrecensie | Mohamed El Bachiri's even fijngevoelig als veelbetekenend pleidooi voor 'liefde', menselijkheid en broederlijkheid.

Boekrecensie | Schrijfster en columniste Dalilla Hermans schrijft een boek voor haar zoontje, waarin zij toegankelijk en innemend getuigt over haar confrontaties met racisme.

Boekrecensie | Pankaj Mishra vertrekt van de Verlichting voor zijn aangrijpende schets van woede in onze geglobaliseerde wereld.

Boekrecensie | Pussy Riot-activiste Nadja Tolokonnikova schreef haar ervaringen als dwarsligger tegen het Poetin-regime neer in een pittig boek, vol aanstekelijke anekdotes en energieke getuigenissen.

Boekrecensie | Ere-ambassadeur Johan Swinnen beschrijft, op basis van zijn eigen notities en werkdocumenten, de aanloop en het begin van de genocide in Rwanda.

Boekrecensie | De mensheid is meer gebaat bij samenwerken dan bij 'ieder voor zich'. Dirk Van Duppen en Johan Hoebekes meeslepende kijk op onderzoeken die de winst van samenwerking aantonen.

Boekrecensie | Hoe breng je de vluchtelingenthematiek aan bij kinderen? 'Allemaal kinderen' van Steven Gielis en Sarah Menheere maakt het thema bespreekbaar voor het jongste publiek.

Boekrecensie | Psychiater Dirk De Wachter staat op uit de psychiaterstoel en trekt de wereld in, op zoek naar de mens die hij is en naar de manier waarop mensen vandaag echt kunnen samenleven.

Boekrecensie | Cultuurfilosoof en polemoloog Mark Heirman staat stil bij één van de meest tragische en misdadige bladzijden uit de menselijke geschiedenis.

Boekrecensie | Ruime en kritische kijk van Alain Storme op 30 jaar samenlevingsopbouwwerk.

Boekrecensie | Neerslag van een tiental gesprekken die journalisten Joost Devriesere en Jessica Dobbelaere voerden met vluchtelingen en de mensen die hen helpen.

Boekrecensie | In een heldere, goed leesbare stijl roept Bleri Lleshi de verbindende dimensie van de liefde op, als antwoord op de wijdverspreide sfeer van angst in onze samenleving.

Boekrecensie | In ‘Dictatorvirus’ gaat auteur Frank Schaper in op de leiderschapsstijlen van dictators.

Boekrecensie | In dit boekje gaat taalkundig antropoloog Jan Blommaert in op de diepere betekenis van woorden en begrippen die wij vaak onnadenkend overnemen uit media en publiek debat.

Boekrecensie | Ellen Van Stichel schetst de belangrijkste inhoudelijke lijnen van het katholiek sociaal denken in een geglobaliseerde wereld.

Boekrecensie | In Jezus 2.0 maakt Ignace Demaerel een update van het beeld dat wij van Jezus hebben.

Boekrecensie | Vrede en rechtvaardigheid vereisen ethisch handelen: een sterke analyse van de samenleving, door pedagoog Roger Boonen.

Boekrecensie | Actueel, origineel en creatief boekje dat op kindermaat verduidelijkt wat 'grenzen' zijn.

Boekrecensie | In zijn pamflet Een jaar na Charlie Hebdo verdedigt mensenrechtenactivist en atheïst Willy Laes de stelling dat vrije meningsuiting onbegrensd is en niet onderworpen kan worden aan religieuze wetten. Twee inzichten.

Boekrecensie | Verschillende experts belichten, elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise, het complexe fenomeen van de Syriëstrijders. Redactie van Patrick Loobuyck.

Boekrecensie | Dit Palestijns kinderrechtenboekje is een aanklacht tegen de wrede omgeving waarin zovele Palestijnse kinderen vandaag opgroeien.

Boekrecensie | Op zoek naar een materiaal om met kinderen de actualiteit rond vluchtelingen duidelijker en meer bespreekbaar te maken? Dit boekje van Elsbeth de Jager en Esther van der Ham is alvast een toegankelijke keuze.

Boekrecensie | Met deze nieuwe uitgave wil het Vlaams Vredesinstituut lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector een globaal overzicht en inzicht bieden in de controle op de buitenlandse handel in wapens.

Boekrecensie | In 2014 werden de negen lezingen van de ‘Didaché-studiedagen Bijbel’ gebundeld onder redactie van Paul Kevers, exegeet en directeur van de Vlaamse Bijbelstichting.

Boekrecensie | Onderzoeksjournalist Pieter Stockmans reist al meer dan tien jaar door de Arabische wereld. Islamoloog Montasser AlDe'emeh doet onderzoek naar moslimradicalisering en de internationale jihad. Hun achtergrond en onderlinge samenwerking maken dit boek uniek.

Boekrecensie | Verhalen van en over vrouwen die opgroeiden in de Belgische kolonie Congo, opgetekend door Dominique De Mets.

Boekrecensie | In dit boek zoekt VRT-journalist Rudi Vranckx naar een verklaring voor het succes van Islamitische Staat en waarom het zoveel aantrek heeft bij jongeren