Standpunt | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | 144 religieuze organisaties verwelkomen de eerste Meeting of States Parties van het VN Verbodsverdrag op Kernwapens.

Pax Christi Réseau des Grands Lacs

Standpunt | De leden van het Netwerk Grote Meren van Pax Christi International roepen de VN en de Afrikaanse Unie op om te investeren in duurzame vrede in hun regio. Nieuwe spanningen dreigen voor nieuwe humanitaire ramp te zorgen.

Standpunt | Toch zal er moeten gepraat worden, zeggen 34 organisaties die vandaag een open brief aan Eerste Minister De Croo sturen. België kan het voortouw nemen in een diplomatiek offensief.

Standpunt | In een sterke verklaring en begeleidende video zijn de Belgische bisschoppen duidelijk: er moet een menswaardige oplossing komen voor de mensen zonder papieren in België. Met onder meer een regularisatie.

Standpunt | Vrijwilliger Jorge Hersschens maakt een kritische analyse van de beslissing om het Belgische defensiebudget te verhogen naar 1,54% van het BBP.

Standpunt |

In een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne dreigde president Putin vorig weekend met het gebruik van kernwapens.

Standpunt | De Wereldwijde Dag van de Broederlijkheid die de VN jaarlijks op 4 februari viert, daagt niet alleen uit tot actie maar ook tot reflectie. Pax Christi Vlaanderen en het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven roepen op tot herijking en verruiming.

Standpunt | Alan Dershowitz, een Amerikaanse advocaat en emeritus hoogleraar aan de Harvard Law School, startte een campagne waarin hij Mgr. Desmond Tutu beschuldigt van antisemitisme. Dat is niet alleen laster, maar keert ook als boomerang terug.

Standpunt | De Russische Procureur-generaal kondigde aan de gelauwerde ngo Memorial te willen laten sluiten wegens schending van de wet op "Buitenlandse agenten". Dat zou doodsteek betekenen voor mensenrechtenverdediging in Rusland.

Standpunt | Zes Palestijnse ngo's, met verschillende werkingen, worden door Israëlische overheid geframed als terroristische organisaties. Deze criminalisering moet stoppen, zegt Pax Christi Vlaanderen.

Standpunt | Open brief naar aanleiding van einde Belgische deelname aan missie in Syrië en Irak.

Standpunt | Wat kan België doen om ervoor te zorgen dat de NAVO niet langer ons beleid rond kernwapens dicteert? We lijstten het even op voor jou!

Standpunt | De reactie van België op het vliegtuigincident in Wit-Rusland juicht Pax Christi toe, maar deed ze wel in de pen kruipen om een even krachtdadige houding te bepleiten inzake de schendingen die in Palestina plaats hebben.

Standpunt | Op 9 mei 2021 barstte er een geweldescalatie los in Palestina en Israël, kort voor het einde van de Ramadan en voor de herdenking van de Nakba (15 mei). Pax Christi Vlaanderen schreef daarop dit opiniestuk.

Standpunt | De wereldwijde militaire uitgaven blijven stijgen, maar de wereld werd er niet veiliger op. Chris Dutry en Stefan Nieuwinckel van Pax Christi Vlaanderen hopen dat ons land de brand in Brecht aangrijpt om keuzes te maken. In welke veiligheid investeren we?

Standpunt | De nakende verkiezingen in Palestina bieden kansen en bedreigingen. Verkiezingen organiseren in een land dat grotendeels bezet is, is haast een onmogelijke opgave. Daarom roepen wij de regering op om de verkiezingen nauwgezet op te volgen.

Standpunt | In Gaza wonen 2,1 mln. mensen in mensonwaardige omstandigheden. Naast de Israëlische blokkade vormt de coronapandemie een ernstige bedreiging voor de leefkwaliteit. Wij vragen de regering om deze crisissituatie mee te nemen in beleidsbeslissingen.

Standpunt | Op de Internationale Dag van de Herdenking van de Holocaust roept Pax Christi Vlaanderen op om alles in het werk te stellen te komen tot veilige, inclusieve samenlevingen.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen verwelkomt de inwerkingtreding op 22 januari 2021 van het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Een historische gebeurtenis!

Standpunt | Samen met 40 andere organisaties waarschuwt Pax Christi voor de verdere militarisering van de EU.

Standpunt | Naar aanleiding van haar 75-jarige jubileum publiceerde Pax Christi International een verklaring waarin zij oproept om de eveneens 75-jarige VN, zeker in het post-COVID-19-tijdperk, meer armslag te geven.

Standpunt |

“Nooit meer oorlog”, zo klonk duidelijk de boodschap na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Standpunt | Het geweld tegen vreedzame betogers moet stoppen en er moeten nieuwe verkiezingen komen in Wit-Rusland. Dat is de boodschap die Pax Christi uitstuurt.

Standpunt | Samen met geloofsgemeenschappen wereldwijd ondertekende Pax Christi een oproep tot nucleaire ontwapening naar aanleiding van de 75ste herdenking van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Standpunt | 75 jaar na de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki roepen 75 mensen op om werk te maken van nucleaire ontwapening.

Standpunt | Meer dan 150 organisaties roepen in een open brief op om de de principes van humanitaire ontwapening te volgen naar een nieuw en beter "normaal" post-corona.

Standpunt | Pax Christi International verzet zich tegen Israëls annexatieplannen en roept de internationale gemeenschap op Israël rekenschap te laten afleggen voor schendingen van het internationaal recht.

Standpunt | Nu de Herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV) werd uitgesteld naar volgend jaar publiceerden 84 vredesorganisaties wereldwijd een oproep aan de lidstaten van het NPV om eindelijk werk te maken van een kernwapenvrije wereld.

Standpunt | VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gaf zijn jaarlijks rapport over de bescherming van burgers in gewapend conflict af aan de Veiligheidsraad. Hij roept lidstaten op tot een akkoord over een verbod op killer robots. Met een zetel in de Veiligheidsraad moet België deze oproep ondersteunen.

Standpunt | Een recent rapport van ICAN toont een stijging van bijna 10% in de uitgaven van kernwapenstaten in 2019. Hoog tijd dus voor actie! De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, waar Pax Christi actief lid van is, reageert.

Standpunt | Een rechtvaardige oplossing voor het langdurige Israëlisch-Palestijns conflict is niet alleen nodig voor de betrokken burgers zelf, maar is ook cruciaal voor de wereldvrede. Wat dient er te gebeuren?

Standpunt | De coronapandemie maakt ons pijnlijk duidelijk dat wapens ons niet kunnen redden. Is het tijdperk van een nieuw soort veiligheid eindelijk aangebroken?

Standpunt | Pax Christi staat tijdens deze heel aparte Goede Week stil bij de kern van Pasen: een feest waarin wij wrok, haat en vijandschap overstijgen, bruggen bouwen en onze medemens koesteren, over alle grenzen heen.

Standpunt | Pax Christi draagt de oproep tot een wereldwijde wapenstilstand van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en paus Franciscus mee uit.

Standpunt | Wakker voor Vrede en Westhoek Vredeshoek, getrokken door Ambassadeurs voor de Vrede Peter Peene en Jennie Vanlerberghe, zetten in een open brief kanttekeningen bij het allesoverheersende coronanieuws.

Standpunt | We maken een zeer ernstige crisis door in eigen land én op wereldvlak door de coronapandemie. Wat is hierin onze houding als vredesbeweging?

Standpunt | Het feit dat Pax Christi Vlaanderen voor de uitreiking van de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ de deur werd gewezen, is één van de redenen voor het opstappen van de wetenschappers.

Standpunt | President Trump kondigt de herinvoering van het gebruik van antipersoonsmijnen aan. Dit is een pijnlijke stap terug in de internationale strijd voor vrede.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen reageert op de weigering van het federaal parlement om het VN-verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen en om werk te maken van de verwijdering van de kernwapens in ons land.

Standpunt | Pax Christi is bijzonder verontwaardigd dat de huldiging van Brigitte Herremans niet mocht plaatsvinden in de Kazerne Dossin.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen is lid van de International Campaign to Stop Killer Robots. In deze briefing wordt ingegaan op zeven vaak gehoorde argumenten tegen zo’n preventief verbod.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen keurt het groeiende antisemitisme en racisme in onze samenleving en wereldwijd af. Aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan niet getornd worden.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen en de internationale Campaign to Stop Killer Robots roepen op tot een internationaal verbodsverdrag. 71 % van de Belgische bevolking is het hiermee eens.

Standpunt | Prof. Tom Sauer duidt in een bijdrage voor vrt.NWS het immense belang van de val van de Berlijnse Muur, precies dertig jaar geleden.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen plaatst kanttekeningen bij de nieuwe parlementsverkiezingen in Israël, en bij de mogelijke gevolgen ervan.

Standpunt | Beleidsmedewerker Nadia Nsayi was in september 2019 op dienstreis in Congo. Zij schreef enkele indrukken neer in een opiniebijdrage.

Standpunt | Collega Nadia analyseert de politieke situatie in Congo en de slaagkansen van de nieuwe president om voor de gewone Congolees een verschil te maken. Ze bekijkt het staatsbezoek met een kritische blik en duidt welke relaties mogelijk zijn tussen België en Congo.

Standpunt | Naar aanleiding van de herdenking van 74 jaar atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki stelde Pax Christi Vlaanderen en de Leuvense Vredesbeweging een brief op, gericht aan premier Michel, om België aan te sporen werk te maken van een kernwapenvrije wereld.

Standpunt | ICAN - de Internationale campagne voor de afschaffing van nucleaire wapens - betreurt de onverantwoorde opzegging van het INF-Verdrag door de huidige leiders van de Verenigde Staten en Rusland.

Standpunt | De algemene vergadering van Pax Christi International nam op 27 juni 2019 een verklaring aan van solidariteit met vreedzame activisten, die in maart en april 2019 door de Ingoesetische autoriteiten werden gevangen genomen.

Standpunt | Van 14 tot 18 mei 2019 heeft in Tel Aviv het Eurovisiesongfestival plaats. Pax Christi Vlaanderen maakte in een brief aan de overheid enkele bedenkingen bij de Belgische deelname aan de populaire liedjeswedstrijd.

Standpunt | Op 1 mei 2019 uitte een platform van religieus geïnspireerde organisaties in een publieke verklaring grote bezorgdheid over de kernwapens in de wereld.

Standpunt | Pax Christi Asia-Pacific verspreidde volgende verklaring naar aanleiding van de aanslagen in Sri Lanka.

Standpunt | Op 9 april 2019 trekken de Israëli’s opnieuw naar de stembus. Ondertussen annexeert Israël grote stukken Palestijns grondgebied. 11.11.11 reageert.

Standpunt | Op 3 april 2019 bracht Pax Christi International een manifest uit: 'Het Europa dat wij willen'.

Standpunt | De VN-besprekingen over killer robots – van 25 tot 29 maart 2019 - vormen een belangrijke aanleiding om de strijd tegen deze wapens te belichten.

Standpunt | Pax Christi International reageert geschokt en met diepe droefenis op de terreuraanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

Standpunt | Nadia Nsayi gaat in een opiniebijdrage in op de oproep van een VN-werkgroep rond mensen van Afrikaanse afkomst in België, om verontschuldigingen te uiten voor de gruweldaden tijdens de kolonisatie.

Standpunt | De Verenigde Staten kondigden op 1 februari 2019 aan zich te zullen terugtrekken uit het historische INF-verdrag uit 1987.

Standpunt | In een opiniebijdrage voor Knack kaart Willem Staes van Pax Christi België's schoorvoetende houding inzake kernontwapening aan.

Standpunt | België werpt steevast dezelfde argumenten op om in te gaan tegen een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt. Pax Christi Vlaanderen weerlegt die argumenten.

Standpunt | Nadia Nsayi en Guy Poppe gidsten in het weekend van 30 juni een groep wandelaars langs plaatsen die symbool staan voor de relaties tussen Antwerpen en Congo.

Standpunt, Artikel | Op 2 februari 2018 publiceerden de VS een nieuwe 'Nuclear Posture Review', een strategisch document dat het Amerikaanse kernwapenbeleid onder president Trump vormgeeft.

Standpunt | De Belgische Coalitie tegen Kernwapens reageert verheugd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens.

Standpunt | Amerikaanse en Europese bisschoppen roepen hun overheden op om kernwapens wereldwijd te verbieden.

Standpunt | Van 9 tot 13 november 2015 vonden in Genève gesprekken plaats over de opkomst van zogenaamde “dodelijke autonome wapensystemen”, oftewel “killer robots”.