Verslag | Pax Christi Vlaanderen

Verslag | Gastvrij Antwerpen maakte er terug een heerlijk culturele mix van ontmoetingen, tafelen en activiteiten. Vrijwilliger Jef schoof mee aan een tafel met 99 anderen gedekt door Instroom Academy van Seppe Nobels.

Verslag | Op 10 juni werkten mensen zonder papieren mee op drie verschillende werkplekken in drie verschillende sectoren met een arbeidskrapte. In Antwerpen werkten ze mee in zomerbar Bar Chapel.

Verslag | Op Pinkstermaandag blies de beweging Pax Christi Vlaanderen verzamelen in het vredeshuis aan de Italiëlei om een nieuw manifest voor te stellen: een manifest voor vrede.

beeld webinar Don't Buy into Occupation

Verslag | Herbekijk de webinar over de campagne Don't Buy into Occupation en de investeringen in de illegale nederzettingenindustrie in bezet Palestijns gebied. Deze werd georganiseerd in het kader van de Nakba Herdenking.

Verslag |

Op 7 mei 2022 kwamen we in Antwerpen samen op de slotdag van ons scholenproject ‘Tot de Kern’ over de dreiging van kernwapens. Een verslag van een geslaagde dag!

Verslag |

Op zaterdag 23 april 2022 opende Café Winket zijn deuren. 

Verslag | Herbekijk de uiteenzetting van collega Annemarie Gielen, slaviste en Ruslandkenner, over Oekraïne: hoe is het zover kunnen komen en wat kunnen wij doen? Zij maakte een heldere analyse en ging in gesprek met getuigen op het terrein.

Verslag |

Op 27 maart wandelden duizenden bezorgde burgers door de straten van Brussel.

Verslag | Zaterdag 26 februari 2022 verzamelden we aan het station van Brussel-Centraal om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. Lees wat wij te zeggen hadden. En wat bisschop Lode Van Hecke ons toestuurde als boodschap.

Verslag |

Op 22 januari dit jaar vierden we de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW).

Verslag | Vorige week, 13 - 17 december, kwamen landen samen om een mogelijk verbod op killer robots te bespreken. Pax Christi was erbij en brengt verslag uit.

Verslag | Op 7 december huldigde Pax Christi Fernand Marechal en Herman Van Goethem als Ambassadeurs voor de Vrede. Hun stuk voor stuk warme en rakende interviews werden afgewisseld met prachtige Arabische muziek.

Verslag | Op 11 november mocht de Campaign to Stop Killer Robots de Vredesprijs van Ieper in ontvangst nemen. We namen hen mee op sleeptouw doorheen ons land.

Verslag | Op zondag 3 oktober betoogden 2500 mensen voor een duidelijk kader op basis van transparante en duurzame criteria voor individuele regularisatie.

Klimaatmars kernontwapening

Verslag | Pax Christi Vlaanderen en Belgische Coalitie tegen Kernwapens stapten mee omdat gezond klimaat onmogelijk gemaakt wordt door wapenindustrie die miljarden verspild aan massavernietigingswapens.

Verslag | Op zondag 26 september voerden we actie tegen kernwapens in België. Lees snel het verslag van de actiedag en kom volgende keer zeker meedoen!

Verslag |

Zondagmiddag, 1 augustus 2021 in de Sint-Michiels Vredeskerk te Leuven.

Verslag |

Paus Franciscus ondertekende op 3 oktober 2020 zijn derde pauselijke rondzendbrief.

Verslag | Op 7 juli, de vierde verjaardag van het VN Verbodsverdrag op kernwapens, trokken we naar het actiekamp tegen kernwapens aan de ingang van de luchtmachtbasis in Büchel.

Verslag | De Palestijns-Israëlische ceremonie ter gelegenheid van Memorial Day is een jaarlijkse hoogtepunt van verbinding, dialoog en verzoening. Door getuigenissen, muziek en tekst tonen mensen hun verdriet en pijn, maar ook hun veerkracht en hoop op vrede.

Verslag | Jongeren met en zonder migratieachtergrond gingen een uitdaging aan: concrete oplossingen ontwikkelingen voor de polarisatie die ontstaat bij het thema van 'vluchtelingen en migratie'.

Verslag | De gevangenis wordt vandaag radicaal in vraag gesteld. Niet alleen in de Europese instellingen, maar ook binnen organisaties op het terrein én op academische, gerechtelijk en economisch vlak.

Verslag | Tijdens de online vredesdag 2021 gingen we in gesprek over de kwetsbaarheid van vredesethiek in en na coronatijden.

Verslag | Vrijdag 22 januari was het zover, met de inwerkingstrede van het VN verbodsverdrag op kernwapens zijn de massavernietigingswapens voortaan illegaal volgens een internationaal recht. We lieten deze historische dag niet ongemerkt voorbijgaan

Verslag | We verwelkomden het Vredeslicht uit Betlehem en lieten op maandagavond 21 december ons licht schijnen over de situatie in Israël-Palestina. Herbeleef het hier!

Verslag | Elk jaar benoemt Pax Christi twee Ambassadeurs voor de Vrede. Herbekijk hier de livestream van een bijzondere online huldiging.

Verslag | PeaceCraft Europe is een Europees project waarbij jongeren samen aan de slag gaan rond de thematiek migratie en vluchtelingen. Dat dit project doorgaat is geen sinecure. De coronapandemie leek hiervoor vakkundig een stokje te steken. Met de nodige flexibiliteit zetten we desalniettemin door!

Verslag | Op zaterdag 26 september ging de eerste Atomic'Flash-Mob door in Brussel. Een ludieke actie om de reële gevaren van kernwapens onder de aandacht te brengen

Verslag | Het vredeswerk schakelde deze weken een versnelling hoger. De oproep om bruggen te bouwen weerklonk luid, zowel digitaal als lokaal. Ontdek wat er allemaal gebeurde en geniet na met het fotoverslag

Verslag | Op 21 september 2020 vond een Vredeswake plaats in de St.-Michiel Vredeskerk in Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen met als thema 'Zorg voor de Aarde'. De inspirerende lezingen zetten aan tot reflectie én tot concrete acties.

Verslag | In de steden Brugge en Sint-Niklaas zagen lokale vredesprijzen het daglicht. De stadsbesturen geven hiermee een duidelijk signaal: wij als lokaal bestuur investeren mee in vrede.

Verslag |

Op 9 augustus 1945 werd Nagasaki opgeschrikt door een atoombom die meer dan 70.000 mensen het leven kostte.

Verslag | Pax Christi en de Leuvense Vredesbeweging laten de oproep voor nucleaire ontwapening luid en duidelijk weerklinken. Herbeleef de actie van woensdag 5 augustus in Leuven.

Verslag | Naar aanleiding van het boek 'dochter van de dekolonisatie' van Nadia Nsayi, ging de auteur op 10 juni in gesprek met vier gasten die ook in haar boek voorkomen.

Verslag | Vijfdejaars van het VMS Roeselare verdiepten zich tijdens het schooljaar 2019 - 2020 in de complexe thematiek van vluchtelingen, migratie en samenleven en werden gestimuleerd zelf actie te ondernemen.

Verslag | Op de universitaire vredesdag aan de KU Leuven brachten academici uit verschillende disciplines nieuwe automatische wapensystemen en de mogelijkheid van cyberoorlogen onder de aandacht.

Verslag | Van 27 t.e.m. 30 januari 2020 gaven we in Katana, DR Congo een training over participatief theater als methode om conflicten op te lossen. Herbeleef het hier

Verslag | Op 12 december 2019 werden de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen in Mechelen tijdens een hartelijke huldiging in de bloemen gezet.

Verslag | Samen naar verhalen luisteren verbindt. Pax Christi Vlaanderen organiseerde drie sessies 'Samen Lezen', waarbij iedereen luisterde en daarna kon vertellen wat dit verhaal hem of haar zegt.

Verslag | Op 3 oktober 2019 spraken we met Marc Pecsteen, ambassadeur voor België in de VN-Veiligheidsraad. Dit leverde een boeiend gesprek op. Lees hier enkele highlights uit het gesprek.

Verslag | In Haacht werd tijdens de voorbije Vredesweek voor de vierde keer gewandeld voor de vrede. Enkele deelnemers blikken terug.

Verslag |

Moet de volgende federale regering meer middelen ter beschikking stellen voor vredes- en maatschappijopbouw en aan VN-vredesoperaties? Onze volksvertegenwoordigers geven antwoord.

Verslag | Duizenden burgers vouwden 33.382 origami kraanvogels, symbool voor meer vrede. Zij deden dat tijdens de Vlaamse Vredesweek ter ondersteuning van de oproep van Pax Christi Vlaanderen en de 33 partners aan de federale overheid om meer te investeren in vrede.

Verslag | Op 28 augustus 2019 ging in de schaduw van de IJzertoren in Diksmuide ‘Vouwen voor vrede’ ‘officieel’ van start.

Verslag | Willem Staes nam tussen 19 en 21 augustus 2019 in Genève deel aan de VN-onderhandelingen over 'killer robots'.

Verslag | De Leuvense Vredesbeweging, waaronder Pax Christi, vroeg op 7 augustus ll. aandacht voor de 74e herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, te midden van actuele nucleaire spanningen.

Verslag | Op 9 juli 2019 organiseerde de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag in Brugge.

Verslag | Op donderdag 27 juni 2019 posteerden een 30-tal activisten zich aan de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel, om de oorlogsdreiging tussen de VS en Iran een halt toe te roepen.

Verslag | Op 26 juni 2019 reikte Pax Christi International in Brussel haar jaarlijkse Peace Award uit aan European Lawyers in Lesvos (ELIL), Griekenland.

Verslag | In juni 2019 pakte U Move 4 Peace uit met vijf voorstellingen van T-kwadraat, een participatief theaterstuk over ervaringen van nieuwkomers met het Nederlands.

Verslag | De 7de editie van Gastvrij Antwerpen was opnieuw een ontmoetingsfeest voor het hart.

Verslag | Op tweede Pinksterdag kwamen vrijwilligers, leden en sympathisanten van Pax Christi Vlaanderen naar het vredeshuis aan de Italiëlei in Antwerpen. Zij kregen een mooi programma voorgeschoteld, gevolgd door een gesmaakte receptie.

Verslag | Op 23 april 2019 gingen de Vlaamse politieke partijen op uitnodiging van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens met elkaar in debat over het Belgisch kernwapenbeleid.

Verslag | Dankbare en hoopvolle terugblik op de Israeli-Palestinian Memorial Day Ceremony van 7 mei 2019: 'Sharing Sorrow, Bringing Hope'.

Verslag | Zondag 12 mei 2019 liep een bonte menigte door Brussel voor Right(s)Now, een initiatief van Hart boven Hard voor meer sociale en klimaatrechten.

Verslag | Sign for my Future verzamelde 267.617 handtekeningen: zoveel Belgen vragen een krachtdadig klimaatbeleid. Pax Christi Vlaanderen steunt dit voluit, want zorgen voor onze aarde is zorgen voor de mensen is vrede.

Verslag | Pax Christi Vlaanderen werd uitgenodigd om te getuigen over het belang van vredeseducatie als essentieel onderdeel van geweldpreventie en vredesopbouw, bij de lancering van het jongste rapport van Quakers Council for European Affairs.

Verslag | Op 15 mei 2019 organiseerde Pax Christi Vlaanderen, samen met verschillende andere (plaatselijke) organisaties, stiltekringen om aandacht te vragen voor de voortdurende Nakba, of 'catastrofe'.

Verslag | Stagiaire Josephine van de Wal verbleef een maand in Palestina en Israël. Zij schreef haar indrukken bij deze eerste kennismaking neer in een reisverslag.

Verslag | Het PeaceCraft-project bracht de afgelopen 28 maanden heel wat in beweging. Op maandag 29 april 2019 deelden we de ervaringen en de meerwaarde van de werkvormen. Een verslag

Verslag | Op 23 april 2019 belichtten politici van vijf Vlaamse partijen in een debat in Brussel hun standpunt over het kernwapenbeleid.

Verslag | Op 11 april 2019 bracht U Move 4 Peace voor de eerste maal hun voorstelling 'Geen licht zonder schaduw' in een gevangenis.

Verslag | Op dinsdag 19 maart 2019 gaven twee internationale robotica-experts tijdens een ronde tafel in het parlement toelichting over ‘killer robots’.

Verslag | PeaceCraft werd op dinsdag 29 januari 2019 in de bloemetjes gezet op de Henry Van De Velde Awards. Het participatief toneelstuk en de bijhorende game won in de categorie community.

Verslag | Na veel brainstormen, creëren, oefenen, repeteren,... beleefden we op 2 oktober 2018 de première van 'Geen licht zonder schaduw'.

Verslag | PeaceCraft schuimt sinds januari 2018 Vlaamse middelbare scholen af. De feedback en reacties van zowel leerlingen als leerkrachten zijn lovend.

Verslag | In het voorjaar schoot 'Theater en Taal: toegang tot de Belgische samenleving.' uit de startblokken.

Verslag | U Move 4 Peace zette ook in het najaar van 2017 participatief theater in om te komen tot empowerment, conflicttransformatie en sociale verandering.

Verslag | Dinsdag 1 augustus 2017 was een volgende stap in het PeaceCraft-traject… een eerste doorloop van de voorstelling.