Pax Christi International | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie over deze zowel politiek als spiritueel verdeelde stad, die voor de drie monotheïstische religies ook een Heilige Stad is.

Verslag | Op 26 juni 2019 reikte Pax Christi International in Brussel haar jaarlijkse Peace Award uit aan European Lawyers in Lesvos (ELIL), Griekenland.

Artikel | Behandel de anderen zoals je door hen wilt behandeld worden - een reflectie over vrede in eigen samenleving van Paul Lansu.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie rond de vraag: 'Waarom voeren we oorlog?'

Standpunt | Pax Christi Asia-Pacific verspreidde volgende verklaring naar aanleiding van de aanslagen in Sri Lanka.

Artikel | "Dat er nog steeds meer dan 14.575 kernwapens zijn, in handen van enkele landen, is de grootste morele uitdaging van onze tijd.": een reflectie van Paul Lansu over de houding van de Kerk inzake kernontwapening.

Standpunt | Pax Christi International reageert geschokt en met diepe droefenis op de terreuraanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

Aankondiging | Op 12 maart 2019 neemt Pax Christi International in Brussel deel aan ‘Peace Building in an Age of Rage’, een seminarie van het European Network on Religion and Belief.

Aankondiging | Gedurende de vastenperiode biedt Pax Christi International reflecties aan rond de vasten, en kan je je eigen inspiraties rond vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid delen op social media.

Artikel | Pax Christi International ondertekende half februari 2019 een gezamenlijke verklaring voor een transparant, menselijk en efficiënt asiel- en migratiebeleid in de EU.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International schreef een achtergrondtekst bij een lezing over oorlog en geweldloosheid.

Artikel | Op 3 februari 2019 vertrekt paus Franciscus voor een driedaags bezoek naar Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Paul Lansu en Jan Peters van Pax Christi International over dit bezoek.

Verslag | Zoals eerder vermeld trok een delegatie van de Holy Land Coordination van 17 tot 24 januari 2019 naar Israël en de Palestijnse gebieden, uit solidariteit met de christenen aldaar.

Artikel | De grensmuur tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever is een monument van een van de meest hardnekkige conflicten ter wereld. Paul Lansu schreef er deze reflectie over.

Aankondiging | Op dinsdag 20 november 2018 heeft in Brussel een conferentie met panelgesprek plaats over het vredesproces in Colombia en de situatie van de extractieve industrie.

Artikel | Migratie is zowel in het publieke als het politieke debat een controversieel onderwerp. Is deze kwestie de moeder aller problemen? Paul Lansu van Pax Christi International schreef er een reflectie over.

Artikel | Paul Lansu staat stil bij de oorlog in Syrië, die nu al meer dan zeven jaar voortduurt en stilaan 'naar het achterplan' dreigt te verschuiven.

Artikel | Op 15 september 2018 reikte Pax Christi International haar jaarlijkse Peace Award uit aan de No Boundaries Coalition uit Baltimore.

Aankondiging | Van zondag 16 tot zondag 23 september 2018 heeft de jaarlijkse World Week for Peace in Palestine and Israel plaats, een initiatief van de Wereldraad van Kerken.

Artikel | Samen met 16 plaatselijke organisaties organiseert Pax Christi International in de Grote Meren-regio een groot vormingsproject in actieve geweldloosheid en ondernemerschap voor jongeren(leiders).

Standpunt | In een verklaring van 12 juni 2018 juicht Pax Christi International de ontmoeting in Singapore toe, maar dringt aan op verdere, fundamentele stappen om tot vrede en denuclearisering van het Koreaanse schiereiland te komen.

Standpunt | Op 7 juni 2018 bezorgden 160 katholieke organisaties vanuit de hele wereld een verklaring aan de Amerikaanse regering, waarin zij de beslissing van president Trump om de nucleaire deal met Iran op te blazen, betreuren.

Standpunt | Pax Christi International roept internationale gemeenschap op om samen met de Palestijnen de 70e verjaardag van de Nakba te herdenken en gedenken.

Artikel | Emoties en de zware focus op identiteit drijven mens en politiek in de 21ste eeuw. Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International, schreef er een essay over.

Standpunt | Pax Christi International reageert met een verklaring op het neerslaan, met geweld, van Palestijns protest in aanloop tot de Nakba-herdenking.

Artikel | Voor de reeks Peace Stories van Pax Christi International schreef Paul Lansu een bijdrage over Syrië, dat al zeven jaar in oorlog leeft.

Artikel | Maken we een eeuw door van ontheemding? Paul Lansu van Pax Christi International staat stil bij een van de belangrijkste uitdagingen van onze eeuw.

Aankondiging | Paus Franciscus vraagt gelovigen om tijdens de Vasten speciaal aandacht te besteden aan DR Congo en Zuid-Soedan.

Artikel | Voor de reeks ‘peace stories’ schreef Paul Lansu een reflectie rond de vraag ‘Hoe ziet de toekomst eruit voor christenen in het Heilig Land?’.

Standpunt | In een nieuwe reflectie formuleert Paul Lansu een antwoord op de vraag “Zullen we uiteindelijk een wereld ‘kunnen’ krijgen zonder oorlog?”

Artikel | Kerstwensen van de Pax Christi-familie, door Greet Vanaerschot, algemeen secretaris van Pax Christi International.

Standpunt | Naar aanleiding van de beslissing op 6 december 2017 door de regering Trump over de status van Jeruzalem, bracht Pax Christi International een verklaring uit.

Standpunt | Pax Christi International publiceerde op 4 december 2017 een verklaring over biologische en toxinewapens, naar aanleiding van de VN-meeting over biowapens in Genève.

Verslag | Van 27 november tot 1 december 2017 kwamen in de Filipijnen Pax Christi-lidorganisaties van Azië-Pacific samen voor een regionale consultatie.

Artikel | Beschouwing van Paul Lansu over het spanningsveld tussen de evangelische oproep tot geweldloos verzet en de dagelijkse realiteit van oorlog en geweld.

Aankondiging | Met het initiatief 'Licht voor Vrede' roept de Wereldraad van Kerken op om tijdens de Advent te bidden voor een kernwapenvrije wereld.

Aankondiging | Pax Christi International zoekt voor haar internationaal secretariaat in Brussel een communicatiemedewerker.

Verslag | Pax Christi International en CIDSE publiceren de samenvatting en conclusies van de voorbije paneldiscussie over de impact van de ontginningsindustrie in Latijns-Amerika.

Aankondiging | Op 10 en 11 november 2017 organiseert het Vaticaan in Rome een internationale topconferentie over kernontwapening, met bijzondere focus op het VN-verdrag dat kernwapens uitbant.

Artikel | MO* sprak met vertegenwoordigers van de milieu- en rechtenbeweging ZODEVITE en van Pax Christi International uit Latijns-Amerika over de impact van het Mexicaanse ontginningsbeleid.

Verslag | Op zondag 29 oktober 2017 reikte Pax Christi International in Rome de jaarlijkse Peace Award uit aan de Zuid-Mexicaanse Zoque-beweging ZODEVITE.

Aankondiging | Op 31 oktober 2017 organiseren Pax Christi International, CIDSE en COMECE in Brussel een debat over de extractieve industrie in Latijns-Amerika, en de impact ervan op de lokale gemeenschappen.

Persbericht | In een persbericht van 6 oktober 2017 feliciteert Pax Christi International de Internationale Campagne voor de Eliminatie van Kernwapens (ICAN) met de Nobelprijs voor de vrede.

Persbericht | De Peace Award van Pax Christi International gaat dit jaar naar de Mexicaanse organisatie ZODEVITE, en beweging van de indiaanse Zoque-bevolking die ijvert voor de bescherming van het leefmilieu in hun regio.

Standpunt | Pax Christi International bracht op 6 september 2017 een verklaring uit na nieuwe escalaties in de crisis tussen Noord-Korea en de VS.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International buigt zich in zijn reflectie over Oost-Europa over de relatie tussen Rusland en de Zuidoost-Europese regio, na het uiteenvallen van Joegoslavië.

Standpunt | Pax Christi International roept de leiders van de VS en Noord-Korea op om op te houden met de opruiende retoriek en dreiging met (nucleaire) acties tegen elkaar, en diplomatiek alle zeilen bij te zetten.

Standpunt | Naar aanleiding van de oplopende spanningen tussen Israëli's en Palestijnen schreef Paul Lansu een aantal reflecties neer.

Standpunt | Pax Christi International richt haar aandacht op de herdenking van de atoomaanvallen van 1945: de eerste herdenking sinds de aanvaarding van een wereldwijd verbodsverdrag op kernwapens.

Artikel | De Wereldraad van Kerken (WRK) lanceerde op 20 juni 2017 de campagne ‘Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land’. 12 Faces of Hope’.

Artikel | Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag ondertekende Pax Christi International, samen met 18 andere internationale christelijke organisaties, een oecumenische verklaring.

Aankondiging | Pax Christi International is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken.

Artikel | Pax Christi International publiceerde op 23 mei 2017 een verklaring over de ontwerptekst voor de VN-onderhandelingen voor een kernwapenverbod.

Standpunt | In een verklaring van 17 mei 2017 roept Pax Christi International de internationale gemeenschap op om zich het lot van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen aan te trekken.

Artikel | Op 21 april 2017 bezocht een delegatie van Pax Christi International het kabinet van de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini.

Standpunt |

Pax Christi International publiceerde op 11 april 2017, in de week voor Pasen, een verklaring over de voortdurende oorlog en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.

| Op vrijdag 21 april 2017 organiseert Pax Christi International een panelgesprek over geweldloze strategieën en methodes. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld.

Standpunt | Pax Christi International roept de EU op om zich kritischer op te stellen tegen Israëlische beleidsdaden die indruisen tegen het internationaal recht.

| Met het project Young Peace Journalists wil Pax Christi International verhalen van vluchtelingen en asielzoekers meer onder de aandacht brengen.

Standpunt | In zijn reflectie bij de jaarwisseling roept Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, op om in deze tijden van onzekerheid en politieke ommekeer meer te investeren in vredesopbouw en civiele maatschappij.

Standpunt | Pax Christi International stuurde op 16 december 2016 een verklaring uit over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo.

Standpunt | De internationale vredesbeweging vat het momentum van het 'herdenkingsjaar' 2017 aan om op te roepen tot een nieuw vredesproces voor Palestina en Israël.

Verslag | Op donderdag 17 november 2016 reikte Pax Christi International in Genève de jaarlijkse Peace Award uit aan twee Pakistaanse mensenrechtenorganisaties.

Standpunt | Pax Christi International legde op 8 november 2016 een verklaring af op de 8ste Toetsingsconferentie over de Conventie over Biologische en Chemische Wapens in Genève.

Persbericht | Pax Christi International juicht de beslissing van de Algemene Vergadering van de VN toe, om in 2017 onderhandelingen op te starten over een kernwapenverbod.

Aankondiging | Pax Christi International kent de jaarlijkse International Peace Award toe aan twee mensenrechtenorganisaties in Pakistan.

Standpunt | Pax Christi International doet een dringende oproep om het geweld in Mosoel een halt toe te roepen en de burgers te beschermen.

Standpunt | De VN riep 24 oktober 2016 uit tot actiedag voor vrede in Syrië. Naar aanleiding van deze dag roept Pax Christi International in een verklaring op om een einde te maken aan het geweld in het verscheurde land.

Artikel | Op 18 oktober 2016 organiseerde het Instituut voor Religie en Vrede in Wenen een conferentie. Pax Christi International gaf er een inleiding over vluchtelingen en migratie,

Standpunt | Pax Christi International noemt de nee-stem van de Colombianen tegen het vredesakkoord tussen hun regering en de FARC 'een stapsteen naar een sterker vredesproces'.

Aankondiging | Op vrijdag 14 oktober 2016 organiseert Pax Christi International samen met de Filipijnse lidorganisatie in Brussel een event over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen.

Artikel | Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede richtten de vredesbewegingen een gezamenlijke verklaring aan de VN-lidstaten.

Aankondiging | Van 30 september tot 2 oktober 2016 loopt in Berlijn een wereldcongres over vrede en ontwapening: Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agenda.

Standpunt | Pax Christi International roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Syrië en de herstart van de Syrië-onderhandelingen in Genève.

Aankondiging | De september 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Naar aanleiding van de wereldwijde herdenkingen van de atoomaanvallen op de Japanse steden Hirhosima en Nagasaki, in 2016 71 jaar geleden, bracht Pax Christi International een verklaring uit.

Aankondiging | Pax Christi International is vertegenwoordigd op de voorbereidende vergadering voor de 8ste Toetsingsconferentie over Biologische en Chemische Wapens in Genève.

Standpunt | Pax Christi International staat stil bij de aanslagen van de voorbije maanden, vaak gepleegd in naam van God, en bij de groeiende angst en wantrouwen binnen onze samenleving.

Aankondiging | De augustus 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi reageert op de aanslag in Rouen.

Artikel | Pax Christi International bericht over de spanningen tussen Turkije, de EU en de rest van de wereld, na de couppoging van 15 juli 2016.

Standpunt | Pax Christi International is bijzonder bezorgd over de escalatie van geweld in Zuid-Soedan.

Standpunt | Pax Christi International publiceerde volgende verklaring, als reactie op de vreselijke aanslag in Nice.

Persbericht | Pax Christi International spreekt haar solidariteit uit met de slachtoffers van de bomaanslag van zaterdag 2 juli 2016 in Bagdad.

Aankondiging | De mei 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | De juli 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Aankondiging | Op 23 juni 2016 opende Pax Christi International feestelijk haar nieuwe kantoren in Brussel.

Aankondiging | Op 29 en 30 juni 2016 heeft in Genève een internationale VN-conferentie plaats, ter ondersteuning van vrede in Israël en Palestina.

Aankondiging | De juni 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Artikel | Jan Gruiters van PAX Nederland gaat in een bijdrage op Kerknet in op het thema van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige vrede, die in april 2016 plaatshad in Rome.

Aankondiging | Op woensdag 18 mei 2016 heeft in het huis van de Stichting Ulburghs in Zolder een open avond plaats over de toekomst van Syrië.

Standpunt | Van 11 tot 13 april 2016 bogen deelnemers uit de hele wereld zich tijdens een congres in Rome over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede.

Artikel | Greet Vanaerschot ging begin maart 2016 aan de slag als nieuwe algemeen secretaris van Pax Christi International. Kerk & Leven had een gesprek met haar.

Aankondiging | Op 18 april 2016, Global Day of Action against Militairy Spending, organiseert het International Peace Bureau (IPB) een conferentie over een evenrediger verdeling van middelen tussen militaire en sociale doelstellingen.

Aankondiging | De april 2016-editie van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi International en de Wereldraad van Kerken roepen in een gezamenlijke verklaring op om een einde te stellen aan het geweld in Syrië en toe te werken naar een politieke transitie.

Aankondiging | Pax Christi International is voor haar internationaal secretariaat in Brussel op zoek naar een Senior Advocacy Officer.

Aankondiging | Greet Vanaerschot is door het bestuur van Pax Christi International benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de internationale vredesbeweging.

Aankondiging | De maart 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!.

Signs of Hope for Syria

Aankondiging |

Vijf jaar geleden begon de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam verzet in Syrië. Vandaag lijkt de situatie schrijnender dan ooit.

Aankondiging | De januari 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is door de Public Peace Prize-kiezers uitgeroepen tot internationaal erkend vredesmaker.

Artikel | Een internationale coalitie van meer dan dertig ngo’s juicht de uitkomst toe van ‘Supporting Syria And the Region’, de donorconferentie ten voordele van Syrië en de opvangende buurlanden.

Artikel | De wereldleiders die in Londen samenzitten over de toestand in Syrië moeten zich engageren tot een ambitieus transformatieplan voor de Syrische vluchtelingen en de landen in de regio die hen opvangen. Dat zegt een internationale coalitie van ngo’s.

Aankondiging | De februari 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!.

Artikel | In het kader van de geplande Syrië-gesprekken in Genève doet Pax Christi International een oproep aan de beleidsvoerders om het politiek proces kracht bij te zetten.

Artikel | Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is genomineerd voor de Public Peace Prize 2016, de enige vredesprijs ter wereld waarbij de stem van het publiek de doorslag geeft.

Artikel | Pax Christi International bracht een verklaring op de Biological Weapons Convention Meeting of States Parties.

| De december 2015-editie van de Pax Christi International Newsletter is uit!

Artikel | N.a.v. het jaar van de Barmhartigheid roept Pax Christi International op tot een grotere solidariteit met de vluchtelingen en een aanpak van de oorzaken van migratie.

| De oktober 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

Standpunt | Pax Christi International uit haar diepe bezorgdheid over het escalerend geweld in Israël en Palestina.

| De november 2015-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!

| De verklaring van Pax Christi International.

| Pax Christi International wil dat alles in het werk wordt gesteld om het stappenplan dat een einde moet stellen aan de ontwrichtende oorlog in Syrië te doen slagen.