E-week Pax Christi Vlaanderen - week 12 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 12 - 20 tot 26 maart 2017

22 maart 2016-2017

We staan stil bij de aanslagen van 22 maart 2016, bij de woorden één van de nabestaanden.

Vormingsaanbod VredesAcademie april 2017

Op woensdag 19 april 2017 organiseert Pax Christi Vlaanderen een vormingsdag.

Vrij, verdraagzaam, weerbaar. Een spiritualiteit van geweldloosheid

Op de eerste verjaardag van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 organiseerden Pax Christi Vlaanderen en het Bijbelhuis Zevenkerken een avond over de spiritualiteit van geweldloosheid.

Stop met de angst aan te wakkeren

In een opiniebijdrage voor DeRedactie roept journalist en columnist Mark Van de Voorde politici op om behalve bij de feitelijke veiligheid van de burgers, ook stil te staan bij het (on)veiligheidsgevoel van de mensen.

Werkgroep Vluchtelingen Herent: brief aan staatssecretaris Asiel en Migratie

De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent reageerde op 20 maart 2017 in een brief aan Theo Francken op het 'daadkrachtige' beleid en de weinig genuanceerde uitlatingen van de staatssecretaris.

Picnick Plein Public 2017

Op vrijdag 28 april 2017 organiseren Broederlijk Delen, Studio Globo en Oxfam-Wereldwinkels de 3e editie van Picknick Plein Public op het Theaterplein in Antwerpen.

Wie angst als levenshouding heeft aangenomen, gaat zich gedragen als een slachtoffer op zoek naar wraak en revanche. Het vreemde is dat nogal wat mensen zich zo gedragen, terwijl de echte slachtoffers van de aanslagen van een jaar geleden geen haat koesteren en geen wraak willen nemen maar vaak pleitbezorgers zijn van verzoening en maatschappelijke verbondenheid. Misschien wel omdat zij weten wat echte angst is.

Mark Van de Voorde, DeRedactie, 22 maart 2017