DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 19 - van 8 tot 14 mei 2017

Nieuwe regering in Congo: wat nu?

Op 15 mei 2017 bespreekt de Europese Raad de situatie in Congo. Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen blikken terug op de voorbije vijf maanden en doen voorstellen voor het beleid van België en de EU.

Nieuws uit Israël en Palestina

In de nieuwsbrief van mei/juni 2017 geven wij berichten mee over Israël en Palestina en werpen we een blik op de komende activiteiten.

Rapport 'Wapenexportcontrole in België. Gelijkenissen en verschillen'

Het Vlaams Vredesinstituut publiceerde eind april 2017 zijn bevindingen over de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België.

50 jaar bezetting: waar is de grens?

Naar aanleiding van 50 jaar bezetting van Palestina hebben begin juni 2017 drie avonden plaats met panelgesprekken en literaire ontmoetingen.

Notities uit Israël en Palestina

Van 3 tot 12 april 2017 maakte een groep van 25 deelnemers kennis met het leven in Israël en Palestina.

Symposium: Investeren in het klimaat

Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren Oikocredit en Ecokerk een symposium over ‘Investeren in het klimaat’.

Johan Swinnen over 'Rwanda, mijn verhaal'

Op dinsdag 16 mei 2017 ontvangen Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ere-ambassadeur Johan Swinnen voor een lezing over Rwanda.

“Op een geweldloze manier vrede brengen in de wereld is niet absurd of onbereikbaar. Alle andere methoden hebben gefaald. We moeten opnieuw beginnen. Geweldloosheid is een goed vertrekpunt. Wie gelooft in die methode kan een stem van rede, gezond verstand en begrip zijn te midden van uitingen van geweld, haat en emotie. We kunnen een besef van vrede scheppen waaruit een systeem van vrede kan groeien.”

Martin Luther King jr.