E-week Pax Christi Vlaanderen - week 38 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 38 - van 17 tot 23 september 2018

21 september 2018: Stem voor vrede, investeer in thuis

Ter gelegenheid van de Dag van de Vrede en de start van de Vredesweek ondertekenden dertig mensen - burgemeesters en mensen uit onderwijs en middenveld - een oproep om te streven naar een thuis voor iedereen.

Gespreksavond 'Iedereen thuis'

Op 26 september 2018 organiseert Pax Christi Vlaanderen een gespreksavond in De Stroming in Antwerpen, rond het thema van de Vredesweek.

Community Service Learning: inzetten op meer solidariteit

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekent in op een wereldwijde tendens om leerlingen en leerkrachten mee te nemen op tocht met Community Service Learning. Pax Christi Vlaanderen ondertekende het charter.

Bezinnend aanbod Vredesweek

Je kan nog altijd inschrijven voor de online bezinningssuggesties bij de Vredesweek!

Gastvrij Antwerpen omarmt mee de stad

Op zondag 7 oktober 2018 vindt de zesde editie van Gastvrij Antwerpen plaats. Een mooie gelegenheid om - een week voor de gemeenteraadsverkiezingen - een schakel te zijn in de Grote Omarming.

World Week for Peace in Palestine and Israel

Van zondag 16 tot zondag 23 september 2018 heeft de jaarlijkse World Week for Peace in Palestine and Israel plaats, een initiatief van de Wereldraad van Kerken.

Franciscaanse vredeswake in Antwerpen

Op donderdag 27 september 2018 organiseren de Minderbroeders Kapucijnen en Pax Christi Vlaanderen een Franciscaanse vredeswake, in het kader van de Vredesweek.

Manifest van de Limburgse Hartelijkheid

Naar aanleiding van het Feest van de Limburgse Hartelijkheid stelden een aantal organisaties uit Limburg een manifest op.

Thuis is de plaats waar ze je, als je erheen moet, moeten binnenlaten.

Robert Frost