E-week Pax Christi Vlaanderen - week 4 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 4 - van 23 tot 29 januari 2017

Michail Gorbatsjov: "Wij moeten deze vernietigende wapenwedloop stoppen"

In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine spreekt gewezen Sovjetpresident Michail Gorbatjov zijn verontrusting uit over de huidige militarisering van de politiek.

Gespreksavond met Yael Brakin over vreedzaam verzet in Israël

Op dinsdag 31 januari 2017 spreekt Yael Brakin bij Pax Christi Vlaanderen over vredesinitiatieven in Israël vanuit haar eigen ervaring.

Boekvoorstelling: Vrij Verdraagzaam Weerbaar

Op woensdag 22 maart 2017 stelt Mark Van de Voorde in de Sint-Andriesabdij In Zevenkerken zijn boek 'Vrij Verdraagzaam Weerbaar – Spiritualiteit van geweldloosheid' voor.

Waardig werk: 8ste Vredeswake Langemark

Op zondag 5 maart 2017 organiseert Wakker voor Vrede in Langemark de 8ste vredeswake, met als thema ‘waardig werk’.

SIPRI-jaarboek 2016 samengevat

Naar jaarlijkse gewoonte brengt het Vlaams Vredesinstituut een Nederlandstalige versie uit van het SIPRI-jaarboek, met cijfermateriaal over de militaire uitgaven.

Vlaams Vredesinsituut: rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa'

Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut het rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering' voor.

Olijven en dadels: vreedzaam verzet in Palestina en Israël

Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert ‘Olijven en dadels’ in Oostende een debatavond over Vreedzaam verzet in Palestina en Israël.

Colloquium Vredesdag KU Leuven

Op 1 maart 2017 (Aswoensdag) organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven voor de 30ste keer een colloquium n.a.v. vredesdag.

De relatie tussen de machtsblokken gaat al enkele jaren van kwaad naar erger. De pleitbezorgers van een wapenwedloop en het militair-industrieel complex wrijven zich in de handen. Wij moeten die situatie keren. We moeten de politieke dialoog heropstarten en weer samen beslissingen nemen en samen actie ondernemen.

Michail Gorbatsjov (Time Magazine, 26 januari 2017)