DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 4 - van 22 tot 28 januari 2018

Doomsday Clock nooit dichter bij middernacht

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept België en andere landen op tot nucleaire ontwapening: de Doomsday Clock staat op 2 voor 12.

Vlaamse Week tegen Pesten 2018

Van vrijdag 2 tot vrijdag 9 februari 2018, de week voor de krokusvakantie dus, loopt de Vlaamse Week tegen Pesten.

Peace stories: de toekomst van christenen in het Heilig Land

Voor de reeks ‘peace stories’ schreef Paul Lansu een reflectie rond de vraag ‘Hoe ziet de toekomst eruit voor christenen in het Heilig Land?’.

Panelgesprek: 'Is er een wereld zonder kolonisatie mogelijk?'

Op dinsdag 6 februari 2018 heeft aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) een panelgesprek plaats over dekolonisering en de gevolgen van kolonialisme.

Werkgroep Syrië Herent vraagt stopzetting Turks offensief in Syrië

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Herent mailde een brief naar minister Reynders over de militaire actie van Turkije in Syrië.

Goedheid is de enige investering die nooit faalt.

Henry David Thoreau