Oproep aan de politici | Pax Christi Vlaanderen
|
12 juni 2015

Oproep aan de politici

Oproep aan de politici

Naar aanleiding van de Vredesweekcampagne Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo roepen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen  België en de Europese Unie op om de ontwapening van rebellengroepen in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten. Ook een duurzame re-integratie van vroegere rebellen in de samenleving is een essentiële stap voor het welslagen van het vredes- én het verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo.

Naast de ontwapening en de re-integratie blijft de hervorming van leger en politie broodnodig. Die hervorming moet alle inwoners veiligheid bieden. Voorts moet er een eerlijke, onafhankelijke rechtspraak komen. Want oorlogsmisdaden mogen niet ongestraft blijven. Ook de illegale handel in wapens en natuurlijke rijkdommen moet dringend aangepakt worden.

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen vragen de Belgische regering om volgende elementen op te nemen in de beloofde strategische Afrikanota*:

  1. De ondersteuning van de Congolese overheid, de VN-vredesmissie en plaatselijke organisaties bij het uitvoeren van degelijke ontwapenings- en integratieprogramma’s.
  2. De ondersteuning van de Congolese overheid bij het opbouwen van een democratische rechtsstaat met gezag over het hele grondgebied. Eerlijke en verkiezingen, in respect met de grondwet, spelen hier een cruciale rol.
  3. De ondersteuning van een constructieve samenwerking tussen Congo en de buurlanden om de aanslepende onveiligheid in Oost-Congo krachtdadig aan te pakken.
  4. De ondersteuning van de hervorming van leger, politie en rechtspraak voor de bescherming van de bevolking. Wil je deze oproep steunen? Teken onze petitie hier.

(* in het Federaal Regeerakkoord staat volgende passage: Ons Centraal-Afrikabeleid blijft een belangrijke hoeksteen waarmee we de rol van België in de wereld versterken. Zeker nu de wereld het Afrikaanse continent geopolitiek herontdekt heeft, moeten we onze expertise hier verzilveren. De regering verbindt er zich toe een strategische nota uit te werken over onze socio-economische, culturele en politieke relaties met de landen in de regio.)