Schenk een 'Dagloon voor de Vrede'!

In tijden van financiële crisis, onrecht en geweld moeten we ons meer dan ooit samen inzetten voor vrede en rechtvaardigheid.

U volgt misschien ons werk via ons ledenblad Koerier, of via onze elektronische nieuwsbrief “de e-week”. Dan weet u dat wij dag na dag de actualiteit opvolgen samen  met onze partners op het terrein en met specialisten terzake. Het oplaaiende militaire geweld tussen Israël en de Gazastrook en in Oost-Congo, dat vele burgerslachtoffers maakt, en het dramatische conflict in Syrië, lijken zo onoverkomelijk, dat velen machteloos en moedeloos verstommen.

Vredeswerk

Pax Christi Vlaanderen blijft echter pal in het vredeswerk staan en steunt de lokale partners waar het kan. Zij het met politieke druk op onze Belgische en Europese politici, zij het met steunacties en projecten met vredespartners ter plaatse, zij het door getuigen uit te nodigen naar ons land. En hiermee is het lijstje van mogelijke acties nog lang niet ten einde. Dagelijks werken onze teamleden en vrijwilligers ook aan vrede, verzoening en het respect voor mensenrechten in de eigen samenleving.

Dagloon voor de vrede

Ook u kunt, symbolisch, een dag meewerken aan de vrede! Via een schenking van een “dagloon voor de vrede” zet u onze specialisten aan het werk en helpt u onze partners om verder te gaan op de weg van geweldloos verzet en dialoog.

Elke schenking is welkom. Ook al is het niet letterlijk een dagloon. En een gift van 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk !

Schenk uw loon van één dag op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 (BIC: VDSPBE91) --> Vanaf € 40,00 ontvangt u steeds een fiscaal attest.