spiritualiteit | Pax Christi Vlaanderen

spiritualiteit

Aankondiging | Gebedswake voor vrede en bidden voor de slachtoffers aan beide zijden. Je vindt hier teksten om een gebedswake te organiseren n.a.v. 1 jaar oorlog in Oekraïne.

Aankondiging | De kleine goedheid en de politieke liefde: wat hebben ze met elkaar gemeen? Is er plaats voor kleine goedheid in structuren die door de overheid worden ingericht? Kom het te weten op onze studiedag aan de KULeuven.

Verslag | Het kerkelijk spreken en handelen over geweld en geweldloosheid was het onderwerp van een internationale bijeenkomst georganiseerd door Pax Christi International van 5 tot 7 december 2022 in Rome.

Witte Lintjes Kerst Pax Christi

Actie | Dank om te zorgen voor een Witte Lintjes-Kerst! Op kerstavond ging de oorlog in Oekraïne haar elfde maand in. Onze vredesboodschap was tijdens de kerstperiode over heel Vlaanderen te zien. Nederland deed ook mee.

Aankondiging | Elke 25ste zondag door het jaar zetten de katholieke kerken van de Lage Landen hun viering in het teken van vrede. Download gratis onze suggesties voor homilie en liturgie.

Aankondiging | Hoe omgaan met zij die de wet overtreden? Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk van ons? Ons nieuwe bezinnende aanbod zoekt antwoorden vanuit christelijke inspiratie.

Aankondiging | Weet jij handen en voeten te geven aan onze vredesspiritualiteit? Inspireer jij vredeskernen in Vlaanderen om werk te maken van de vrede?

Artikel |

Pasen is in het vooruitzicht: de paashaas, de paasklok, schattige donzige kuikentjes, een paaseierenraap.  Pasen staat symbool voor nieuw leven.

Standpunt | De Wereldwijde Dag van de Broederlijkheid die de VN jaarlijks op 4 februari viert, daagt niet alleen uit tot actie maar ook tot reflectie. Pax Christi Vlaanderen en het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven roepen op tot herijking en verruiming.

Aankondiging |

Oproep vanuit de Werkgroep Vredespiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

| Wim Vandewiele, voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, schreef een aanmoedigende nieuwsbrief, mede geïnspireerd door de figuur van Desmond Tutu die op 26 december ll. overleed.

Artikel | Paus benoemt dialoog tussen de generaties, onderwijs en waardig werk als onmisbare instrumenten om een duurzame vrede op te bouwen in boodschap op Wereldvrededag.

Aankondiging |

Samen met uitgeverij Kritak brengt Pax Christi Vlaanderen een boek uit over een thema, dat gevoelig ligt: antisemitisme.

Verslag | Op 7 december huldigde Pax Christi Fernand Marechal en Herman Van Goethem als Ambassadeurs voor de Vrede. Hun stuk voor stuk warme en rakende interviews werden afgewisseld met prachtige Arabische muziek.

Aankondiging | Verwondering is het begin van alles, zo begint Jo Hanssens zijn boek 'Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld'. Laat je meeslepen op een wonderlijke tocht doorheen de Bijbel.

Verslag |

Paus Franciscus ondertekende op 3 oktober 2020 zijn derde pauselijke rondzendbrief.

Aankondiging | Schrijf je nu in voor een nieuwe reeks digitaal bezinnend aanbod met muziek, woord en beeld. Je jaarlijkse portie inspiratie voor de vredesperiode van 21 september tot 3 oktober.

Artikel | Inspiratie - De Paastijd brengt lijden en hoop onder onze aandacht. Het is een oproep om de realiteit in de ogen kijken, het leed betekenis te geven en samen de kracht te vinden om op te staan. De hoop op een vredevollere en veiligere wereld is onverwoestbaar.

Aankondiging | Paus Franciscus pleit in zijn boodschap voor de 54ste Wereldvrededag van 1 januari 2021 voor een zorgcultuur als bevoorrechte weg naar vrede.

Aankondiging | Lees het woord van de bisschop bij de homilie & liturgische suggesties van Vredeszondag 20 september. Download de suggesties gratis.

Artikel | Voor de vredeszondag tijdens de Vredesweek werkte Pax Christi een inspirerende tekstsuggestie uit.

Verslag | Op 9 juli 2019 organiseerde de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag in Brugge.

Aankondiging | Op 20 augustus 2019 spreekt Nadia Nsayi in ‘De Preekstoel’ in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Artikel | Met de reflectie bij Paaszondag sluit Pax Christi International een reeks van negen bezinningen af die Paul Lansu schreef voor de vastenperiode.

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van 'Bruggen bouwen, in plaats van muren', een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.