Doneer nu online | Pax Christi Vlaanderen

Doneer nu online


Pax Christi Vlaanderen vormt mensen en verricht advocacywerk om geweldloze oplossingen te vinden voor conflicten in eigen samenleving en in de wereld. Pax Christi Vlaanderen laat zich daarbij leiden door een open spiritualiteit en de weg van actieve geweldloosheid. Wij kaarten situaties van onrecht aan en zoeken naar duurzame alternatieven. Internationale rechtsregels en de mensenrechten zijn hierbij richtingaanwijzers.

Met uw gift kan Pax Christi Vlaanderen deze geweldloze alternatieven verder ontwikkelen, uitdragen en promoten. Samen bouwen we aan een rechtvaardiger en veiliger toekomst.

EEN GIFT AAN PAX CHRISTI IS FISCAAL GUNSTIG

Elke schenking is meer dan welkom om onze werking te ondersteunen. Een gift vanaf €40,00 is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent concreet dat u een fiscaal attest ontvangt waarmee u via uw belastingen 45% van uw gift terugkrijgt. Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk! Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk !

U kan uiteraard ook storten op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen vzw.

Om een fiscaal attest op te maken voor uw storting hebben we enkele gegevens nodig. Hoe wij met uw gegevens omgaan, kan u lezen in onze privacyverklaring.

Lees onze privacyverklaring