Samenleving | Pax Christi Vlaanderen

Samenleving

Als vredesorganisatie houdt Pax Christi Vlaanderen de vinger aan de pols als het gaat over lokale thema's die een belangrijke impact hebben op het vredevol samenleven in België. Ook geven we een stem aan (de meest) kwetsbaren die geconfronteerd worden met structureel onrecht en geweld.

Aankondiging | Op 4 oktober 2019 is er een luisterrijk verbroederingsinitiatief in het teken van de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte, nu 800 jaar geleden.

Artikel | Het migratiedebat staat hoog op de agenda. Het (anti)migratiediscours verhardt en solidariteit krijgt steeds vaker met tegenkanting te maken. Paul Lansu van Pax Christi schreef er een reflectie over.

Artikel | Paul Lansu van Pax Christi International houdt een pleidooi voor solidariteit, betrokkenheid en mededogen voor de mens op de vlucht of in nood.

Aankondiging | Op 5 juni 2019 werd in het Ieperse vredesbos een nieuw initiatief gelanceerd: Westhoek Vredeshoek.

Aankondiging | Op 20 juni 2019 vindt de 7de editie van Gastvrij Antwerpen plaats, een warm en solidair evenement op het warmste plein - de Dageraadplaats - van Antwerpen.

Artikel | Behandel de anderen zoals je door hen wilt behandeld worden - een reflectie over vrede in eigen samenleving van Paul Lansu.

Aankondiging | Op zaterdag 8 juni 2019 gaan drie panelleden tijdens het Wereldfeest in Leuven in gesprek over dekolonisering.

Verslag | Zondag 12 mei 2019 liep een bonte menigte door Brussel voor Right(s)Now, een initiatief van Hart boven Hard voor meer sociale en klimaatrechten.

Verslag | Sign for my Future verzamelde 267.617 handtekeningen: zoveel Belgen vragen een krachtdadig klimaatbeleid. Pax Christi Vlaanderen steunt dit voluit, want zorgen voor onze aarde is zorgen voor de mensen is vrede.

Verslag | Het PeaceCraft-project bracht de afgelopen 28 maanden heel wat in beweging. Op maandag 29 april 2019 deelden we de ervaringen en de meerwaarde van de werkvormen. Een verslag

Aankondiging | Op 12 mei 2019 komen tientallen organisaties uit het middenveld in Brussel op straat voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving.

Aankondiging | Op 10 mei 2019 organiseren Inspirelli Hoogstraten-Rijkevorsel, vzw Without Walls, vzw Het Leerke en Pastorale eenheid Sint-Franciscus een solidariteitsactie ‘Gevangenen omarmen’.

Artikel | Op 12 maart 2019 lichtte de Klimaatcoalitie haar eisen voor de komende maanden toe op het kabinet van de premier en stelde zij haar memorandum voor.

Artikel | Op 18 maart 2019 werd ook Nederland opgeschrikt door een aanslag. PAX-directeur Jan Gruiters schreef een reactie op dit redeloze geweld.

Artikel | Je hebt nog enkele dagen de tijd om de petitie 'Sign for my future' te tekenen, en mee handtekeningen te verzamelen om politieke maatregelen te eisen die onze samenleving tegen 2050 CO2-neutraal maken.

Artikel | Op 22 maart 2019 herdacht België de terreuraanslagen van precies drie jaar geleden.

Artikel | Van 22 februari tot 1 maart 2019 loopt de Vlaamse Week tegen Pesten. Tijd om te moven tegen pesten en mee te stip-it-en!

Aankondiging | Op zaterdag 4 mei 2019 heeft in Brussel de derde editie plaats van 'Bruggen bouwen, in plaats van muren', een reeks Nederlandstalige en Franstalige workshops over geweldloosheid.

Aankondiging | Kom kijken naar de schaduwvoorstelling over ons detentiesysteem en de obstakels voor slachtoffers en daders.

Artikel | Pax Christi International ondertekende half februari 2019 een gezamenlijke verklaring voor een transparant, menselijk en efficiënt asiel- en migratiebeleid in de EU.

Aankondiging | Kom mee genieten van de muzikale reis door het ensemble Refugees for Refugees op 17 februari in De Roma in Borgerhout.

Verslag | PeaceCraft werd op dinsdag 29 januari 2019 in de bloemetjes gezet op de Henry Van De Velde Awards. Het participatief toneelstuk en de bijhorende game won in de categorie community.

Aankondiging | Op 26 februari 2019 organiseert Beweging.net een Verbindingsfestival, in samenwerking met verschillende andere organisaties. Pax Christi geeft een workshop.

Aankondiging | Op 28 februari 2019 organiseert Black Speaks Back een gespreksavond in Kunstencentrum Vooruit.

Aankondiging | Ambassadeur voor de Vrede Hart boven Hard zet, samen met het Franstalige Tam Tam, de komende maanden Artikel 23 van de grondwet in het licht.

Aankondiging | Op zondag 27 januari 2019 trekt opnieuw een mars door Brussel, om aan België en Europa doortastende maatregelen te vragen die de gevolgen van de klimaatwijziging tegengaan.

Artikel | In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 pleit paus Franciscus voor een politiek die ten dienste staat van de menselijke gemeenschap, wars van een hang naar macht, de ontkenning van het recht, corruptie en vreemdelingenhaat.

Persbericht | Bleri Lleshi en Mariame Keita krijgen deze avond de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’. Met deze titel huldigt de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen hen voor de volgehouden inspanningen die zij leveren voor vrede, verbondenheid en respect voor de mensenrechten.

Artikel | Het themalied 'Stip na Stip' van de Move tegen Pesten kaapte de eerste plaats weg in YouTube Rewind, de jaarlijkse ranking van de populairste trending video's op YouTube in België.

Aankondiging | Op 13 december 2018 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Brussel de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede.

Standpunt | Marcel De Prins schreef een opiniebijdrage over de beslissing van staatssecretaris Francken om de hervestiging van kwetsbare vluchtelingen op te schorten.

Aankondiging | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 wordt het centrum van Langemark 24 uur lang een oefenterrein voor de vredeskunst!

Persbericht | Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties, verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – Ecokerk, vragen in een gezamenlijke brief aan de politici van ons land om volop in te zetten op een krachtig klimaatbeleid.

Artikel | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 sluit ‘Wakker voor Vrede’ vier jaar Vredeswakes Langemark af met een groots ‘orgelpunt’: 24 uur wakker blijven voor vrede.

Artikel | Naar aanleiding van het Feest van de Limburgse Hartelijkheid stelden een aantal organisaties uit Limburg een manifest op.

Aankondiging | Op zondag 7 oktober 2018 vindt de zesde editie van Gastvrij Antwerpen plaats. Een mooie gelegenheid om - een week voor de gemeenteraadsverkiezingen - een schakel te zijn in de Grote Omarming.

Artikel | Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekent in op een wereldwijde tendens om leerlingen en leerkrachten mee te nemen op tocht met Community Service Learning. Pax Christi Vlaanderen ondertekende het charter.

Aankondiging | In deze schaduwvoorstelling brengen een gesprek met het publiek op gang over hoe we omgaan als maatschappij met mensen die delicten hebben gepleegd en hun slachtoffers?

Standpunt | Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Congo bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, hekelt het Belgische koloniale herdenkingsbeleid. Kritische verantwoording bij standbeelden van Leopold II is goed, maar niet voldoende.

Aankondiging | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 sluit ‘Wakker voor Vrede’ vier jaar Vredeswakes Langemark af met een groots ‘orgelpunt’: 24 uur wakker blijven voor vrede. Bekijk het programma.

Aankondiging | Op 21 september 2018 strijkt De Verhalenwerf neer bij Pax Christi Vlaanderen, voor een inspirerende 'verhalenavond' in het kader van de Vredesweek. Heb jij ook een verhaal?

Verslag | Binnen het project 'Geen licht zonder schaduw' creëert UM4P een participatieve theatervoorstelling omtrent ons strafsysteem. Van 4 tot 10 juni 2018 startten we in Dworp het creatieproces op.

Aankondiging | Neem een kijkje en verneem alles over de 29ste Vredesweek, onder het motto: Iedereen Thuis!

Aankondiging | Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 sluit ‘Wakker voor Vrede’ vier jaar Vredeswakes Langemark af met een groots ‘orgelpunt’. 24 uur lang wordt het centrum van Langemark een oefenterrein voor de vredeskunst.

Standpunt | Op 4 juni 2018 publiceerde Pax Christi International een verklaring waarin de vredesorganisatie zich afzet tegen antisemitisme en Jodenhaat.

Verslag | Op 27 mei 2018 organiseerde Wakker voor Vrede voor de 12de keer een vredeswake in Langemark, om de Grote Oorlog, nu 100 jaar geleden te gedenken.

Aankondiging | Op 31 mei 2018 organiseert Groen Antwerpen een gespreksavond met panelgesprek rond het thema: ‘Dekoloniseer onze stad’, gevolgd door een iftar.

Aankondiging | Op 27 mei 2018 organiseert Wakker voor Vrede de 12de vredeswake Langemark. Het motto van deze editie is: ‘VREDE maak je SAMEN maak je VREDE’

Aankondiging | Op zondag 27 mei 2018 heeft in Langemark de 12de Vredeswake plaats in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het motto: ‘VREDE maak je SAMEN maak je VREDE’.

Standpunt | Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King als geweldloze strijder voor rechtvaardigheid en vrede met geweld werd omgebracht. ZIjn boodschap van geweldloos verzet blijft meer dan ooit inspireren.

Artikel | Vandaag, 22 maart 2018, herdenkt België de gruwelijke aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek, nu twee jaar geleden.

Aankondiging | U Move 4 Peace creëerde samen met tienermeisjes uit de Brugse Poort theaterscènes over racisme, die uit het leven gegrepen zijn. Kom kijken en help mee racisme aan te pakken.

Artikel | Maken we een eeuw door van ontheemding? Paul Lansu van Pax Christi International staat stil bij een van de belangrijkste uitdagingen van onze eeuw.

Aankondiging | Van vrijdag 2 tot vrijdag 9 februari 2018, de week voor de krokusvakantie dus, loopt de Vlaamse Week tegen Pesten.

Aankondiging | Op dinsdag 6 februari 2018 heeft aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) een panelgesprek plaats over dekolonisering en de gevolgen van kolonialisme.

Aankondiging | Tijdens de Week tegen Pesten – van 2 tot 9 februari 2018 – organiseren Neentegenpesten & Peer Support Vlaanderen voor het vijfde jaar op rij de #ikmaakjeblij-week.

Artikel | In zijn boodschap voor de Werelddag van de migrant en de vluchteling legt paus Franciscus eens te meer de klemtoon op het welzijn van verplaatste burgers, overal ter wereld.

Verslag | Op 14 december 2017 huldigde Pax Christi Vlaanderen in Brussel drie nieuwe ‘Ambassadeurs voor de Vrede’: een innige avond, met liefde, open dialoog en verbinding als hoofdboodschap.

Aankondiging | Bij uitgeverij Eburon verscheen eind november 2017 de bundel 'Weg van geweld'.

Aankondiging | Op woensdag 6 december 2017 wordt in boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen ‘Zoo Humain. De blijde terugkeer van de Barbaar’ voorgesteld, het nieuwe boek van theatermaker Chokri Ben Chikha.

Aankondiging | Vanaf 9 november 2017 tot en met 21 februari 2018 organiseert Ecokerk bisdom Gent in Oost-Vlaanderen vijf avonden over ons gezamenlijk engagement voor het klimaat.

Aankondiging | Op zaterdag 18 november 2017 organiseert Beweging.net BHV een inspiratiedag, onder de noemer: 'Uw geld of uw leven! Kapitaal als de nieuwe religie'.

Aankondiging | Op 11 november 2017 heeft in Leuven een wake plaats voor de onbekende oorlogsvrouw aan het vredesmonument op het Martelarenplein.

Aankondiging | Op zaterdag 9 december 2017 organiseert ATTENT een trefdag rond eenzaamheid, met onder meer lezingen van Dirk De Wachter en Lea Verstricht.

Aankondiging | Op woensdag 28 februari 2018 organiseren het Centrum voor Vredesethiek (KU Leuven) en Pax Christi Vlaanderen naar aanleiding van Vredesdag een colloquium over de transformatieve kracht van actieve geweldloosheid.

Verslag | Op donderdag 19 oktober 2017 ging Seppe bij Pax Christi Vlaanderen aan de slag voor de projecten van Youca.

Verslag | Op 3 oktober 2017 sloot de Vredesweek inhoudelijk af met een pittig debat over media en polarisatie.

Aankondiging | Op 7 november 2017 spreken Radio Gaga-presentatoren Joris Hessels en Dominique Van Malder op uitnodiging van Tele-Onthaal over hun ervaringen bij het maken van hun populaire tv-programma.

Aankondiging | Op 9 november 2017 organiseert Beweging.net Limburg een inspiratiefestival over solidariteit en zorgen voor mekaar.

Aankondiging | Op 5 oktober 2017 organiseert Mahara een actualiteitsdebat aan de Universiteit Antwerpen over het koloniale verleden van België, en hoe daar in deze tijd mee om te gaan.

Verslag | Op donderdagavond 21 september 2017, Internationale Dag van de Vrede, ging de 28ste Vlaamse Vredesweek officieel van start in Bozar, met een Staten-Generaal van de Liefde.

Verslag | Een honderdtal mensen maakten de West-Vlaamse startavond van de Vredesweek, op de internationale dag van de vrede, mee in de kapel van de zusters te Ruiselede.

Aankondiging | Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseren Pax Christi Vlaanderen en het Vredescentrum van Antwerpen een debat over 'media en polarisering'.

Aankondiging | Op zondag 5 november 2017 vindt in Langemark de tiende vredeswake van Wakker voor Vrede plaats. Thema is dit keer ‘mensenrechten’.

Aankondiging | Op woensdag 11 oktober 2017 stelt Attent de publicatie ‘Zelfs een mus vindt een huis’ voor in Antwerpen.

Aankondiging | Op 21 september 2017, Internationale Dag van de Vrede, organiseert Pax Christi Vlaanderen 'de Staten-Generaal van de Liefde', een evenement dat enkel en alleen over de liefde gaat.

Aankondiging | Playback theatre is een vorm van improvisatietheater waarbij de verhalen uit het leven van de mensen de rode draad zijn. Deze training met jongerenwerkers en activisten uit Nederland, Tsjetsjenië en Israël/Palestina focust op hoe deze methode kan ingezet worden in het vredeswerk.

Aankondiging | Midden augustus 2017 publiceert Davidsfonds 'Een delicate driehoeksverhouding - Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?'

Standpunt | In een reflectie over migratie roept Paul Lansu van Pax Christi International op om de menselijke waardigheid nooit uit het oog te verliezen.

Aankondiging | Op 22 juni 2017 heeft in Gent een debat en een lezing van de gerenommeerde oorlogsjournalist Robert Fisk plaats. Aansluitend is er een culturele avond met artistieke inbreng van mensen op de vlucht.

Aankondiging | In het kader van Wereld Vluchtelingen Dag organiseren filmmakers Andrés Lübbert & Hussein Shabeeb 4 vertoningen in 4 steden van hun film "Dying for life".

Artikel | Wat heeft de inrichting van de stad en haar openbare ruimtes te maken met vrede? Interessant bericht vanop deredactie.be. Lees ook ons campagnedossier hierover uit 2013.

Aankondiging | Op 16 juni 2017 organiseren Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Toneelhuis ‘Kunst op de vlucht 3.0 Crossings’, een programma in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Verslag | De Vredeswake Langemark van 21 mei 2017 heeft een schitterend staartje gekregen: een heuse Wakker-voor-vrede-rap!

Aankondiging | Op 25 juni 2017 organiseert het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen een lezing naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag.

Aankondiging | Op 7 mei 2017 schuift Pax Christi Vlaanderen mee aan tafel voor een solidaire, duurzame en vredevolle samenleving

Aankondiging | Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren Oikocredit en Ecokerk een symposium over ‘Investeren in het klimaat’.

Aankondiging | Op zondag 21 mei 2017 vindt in Langemark de 9de vredeswake plaats. Het thema van deze editie is ‘kinderrechten’.

Aankondiging | Gastvrij Antwerpen is het warmste feest van Antwerpen in de wereld. 29 april 2017 in de Roma: een kans voor ontmoetingen tussen locals en nieuwe Antwerpenaren, een kans om je gastvrijheid te tonen, en natuurlijk om te eten, dansen en zelf te zingen!

Artikel | De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent reageerde op 20 maart 2017 op het revan staatssecretaris Francken.

Standpunt | In een opiniebijdrage voor DeRedactie roept journalist en columnist Mark Van de Voorde politici op om behalve bij de feitelijke veiligheid van de burgers, ook stil te staan bij het (on)veiligheidsgevoel van de mensen.

Artikel | We staan stil bij de aanslagen van 22 maart 2016, bij de woorden één van de nabestaanden.

Artikel | Wat maken vrouwen mee - die ook in in België leven - maar als vluchteling uit een ver land komen? Babs Mertens schreef erover op DeRedactie.

Verslag | Op Internationale Vrouwendag ontvingen koning Filip en koningin Mathilde een vijftigtal 'Vredesvrouwen' op het paleis in Brussel.

Artikel | Paul Lansu houdt in een blogartikel een pleidooi voor meer daadwerkelijke emancipatie en integratie van alle groepen in de samenleving, op alle niveaus.

Standpunt | Op 28 februari 2017 verscheen in de Morgen deze open brief naar aanleiding van de nieuwe Vreemdelingenwet gestemd op 9 februari. De brief is ondertekend door 70 opiniemakers en organisaties.

Aankondiging | Op zondag 5 maart 2017 organiseert Wakker voor Vrede in Langemark de 8ste vredeswake, met als thema ‘waardig werk’.

Standpunt | Op 15 januari was het Werelddag van de migrant en de vluchteling.

Aankondiging | Op 15 februari 2017 organiseert beweging.net BHV een panelgesprek met als thema: ‘Sociale organisaties in Vlaanderen en in Brussel: Uitdagingen op vlak solidariteit.’

Verslag | Lizette Stiers, al jarenlang één van de actiefste vrijwilligers bij Pax Christi Vlaanderen, kreeg op 15 december 2016 in de Senaat de titel van Vredesvrouw.

| Tijdens de herfstsessie van de Opleiding Vredeseducatie hield prof. Dirk De Wachter een warm pleidooi voor de liefde en voor verbondenheid. De scholen De Schatkist en Kristus Koning kregen de titel 'Vredes-actieve school'.

Verslag | Op vrijdag 11 november 2016 organiseerde Pax Christi Limburg voor de 18de maal een herdenking van de Onbekende Oorlogsvrouw.

Verslag | Op zondag 6 november 2016 organiseerde Wakker voor Vrede/Vredeswakes Langemark de 7de vredeswake in een reeks van 12 wakes ter her-denking van de Eerste Wereldoorlog.

| Op zondag 6 november 2016 nodigen de aalmoezeniers van de Antwerpse gevangenis iedereen uit voor een wake rond gevangenenzorg, in de Sint-Joriskerk in Antwerpen.

Aankondiging | Op 6 november 2016 organiseert Wakker voor vrede de zevende editie van de Vredeswakes Langemark. Deze editie staat in het teken van vluchtelingen.

Aankondiging | Op 7 november 2016 zal Within-Without Walls een menselijke ketting vormen rond de gevangenis van Antwerpen.

Aankondiging | Als aanloop tot een nieuwe lessenreeks in de Opleiding Vredeseducatie heeft op 30 november 2016 een herfstsessie plaats met o.m. een lezing van prof. Dirk De Wachter.

Aankondiging | Op vrijdag 25 november 2016 organiseert ATTENT zijn Trefdag 2016 in Malle.

Aankondiging | Op 28 september 2016 organiseert het platform Gastvrij Antwerpen de tweede editie van een warm en gastvrij evenement voor alle mensen met een groot hart.

Standpunt | Mark Van de Voorde reageert op de oorlogsretoriek die in de nasleep van de aanslagen in Parijs almaar vaker wordt gebezigd.

Standpunt | Pax Christi reageert op de aanslag in Rouen.

Standpunt | Pax Christi International publiceerde volgende verklaring, als reactie op de vreselijke aanslag in Nice.

Aankondiging | Maandag 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Een greep uit een breed aanbod van solidariteitsevents.

Aankondiging | Op 20 juni 2016 voert Gastvrij Antwerpen op de Wapper in Antwerpen actie in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Aankondiging | Op 17 mei 2016 organiseert Jesuit Refugee Service Belgium (JRS) een film-en debatavond, rond de documentaire 'Calais: Welcome to the Jungle'.

Artikel | Op 20 april 2016 stelde de federale regering samen met vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in ons land een gezamenlijke oproep op tot respect voor de basisprincipes van onze samenleving.

| Op zondag 17 april 2016 organiseert #TOUSENSEMBLE #SAMENÉÉN een mars door Brussel tegen terreur en haat.

Standpunt | Vanuit het Platform Geen Gevechtsvliegtuigen werd deze reactie op de aanslagen in Brussel en Zaventem uitgestuurd.

Standpunt | Pax Christi International en Vlaanderen veroordelen met klem de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel, en uiten hun medeleven met de slachtoffers en hun familie.

Aankondiging | Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 organiseert de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent een vredeswake uit solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Aankondiging |

De media informeren ons elke dag weer over de vluchtelingenstroom die ons land, en andere landen overspoelt. Misschien maak je soms ook eens de de bedenking: Wat kan ik doen?

Aankondiging | Onder het motto “wij zijn de samenleving, leve bottom up” organiseert Hart Boven Hard Antwerpen op 27 februari 2016 een alternatieve beurs.

Standpunt | Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, pleit Pax Christi Vlaanderen voor een coherente en ambitieuze vredespolitiek.

Artikel | De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen.

Artikel | U Move 4 Peace zet via artistieke methoden maatschappelijke kwesties in de kijker.

| Op 6 december 2015 komt Sinterklaas lekkere en leuke dingen in de schoentjes van menig kind leggen.

| Op 5 oktober 2015 overhandigde Ecokerk een klimaatdossier aan minister Joke Schauvliege, met het oog op de COP21, de grote VN-klimaatconferentie die plaatsheeft van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs.

| De vluchtelingenstromen en het leed van vele mensen die hun land verlaten op zoek naar een veilige plek, zijn je zeker niet ontgaan.

| Op donderdag 19 november 2015 heeft een seminarie plaats.

Aankondiging | Vredesambassadeur Hart boven Hard, Beweging.net en vele andere organisaties roepen om wakes te houden in solidariteit met alle slachtoffers van terrorisme en oorlog.

| Beweging.net, vredesambassadeur Hart boven Hard en vele andere organisaties roepen om wakes te houden in solidariteit met slachtoffers van terrorisme en oorlog.

| Op 16 november 2015 had in Herent een mooi solidariteitsconcert plaats van Welzijnszorg in samenwerking met Beweging.net en Marrant, de groepswerking van het Sociaal Huis/OCMW: ‘De gemakkelijks stoel’.

(Koerier)dossier | Dit dossier gaat na hoe solide economische omstandigheden en verantwoord ondernemerschap met oog voor de mens voorwaarden kunnen scheppen voor vrede

Boeken |

We leven in een tijd van angst. Angst is menselijk maar heilloos. Mark Van de Voorde plaatst tegenover de sfeer van angst een spiritualiteit van de geweldloosheid en een cultuur van verzoening.

(Koerier)dossier | Een dossier ontwikkeld in 2009 om mensen te motiveren hun gemeente aan te sporen om Vredesgemeente te worden.

(Koerier)dossier | Met het eerste dossier van het nieuwe jaar belichten wij de accenten en mooie prestaties van ons facetrijk vredeswerk tijdens de voorbije beleidsperiode 2011-2015.

(Koerier)dossier | Het dossier omvat beknopt drie thema’s die belangrijk zijn voor educatie in conflicthantering.

(Koerier)dossier | Vier bijdragen telt dit dossier dat nauwkeurig antwoordt op welk antwoord Pax Christi wil formuleren op de uitdaging van bouwen aan een vredevolle samenleving.

Boeken, Koopjes | In dit Witboek over corruptie en integriteit gaat het over feiten, verklaringen, remedies.

Boeken, Koopjes | Geweld zit in eigen huis: een slogan die tot dus ver taboe was in onze samenleving. Het ideaal beeld van het perfecte gezin werkt verhullend.