Word lid & abonnee | Pax Christi Vlaanderen

Word lid & abonnee

U kan Pax Christi Vlaanderen op verschillende manieren steunen. Eén daarvan is lidmaatschap. Wie zich als lid aansluit bij Pax Christi Vlaanderen is meteen ook abonnee.

Er zijn twee formules van lidmaatschap:

Formule 1 – u betaalt 30 euro per jaar, voor:

-          Lidmaatschap (12 maanden)

-          6 Koerier-kranten: bewegingsnieuws, aankondiging van activiteiten en inspiratie rond ons vredeswerk

-          6 Koerier-dossiers: expertise en inzicht in complexere vredesvraagstukken (een los exemplaar kost 4 euro)

Formule 2 - u betaalt 10 euro per jaar, voor:

-          Lidmaatschap (12 maanden)

-          6 Koerier-kranten: bewegingsnieuws, aankondiging van activiteiten en inspiratie rond ons vredeswerk

Schrijf uw lidgeld over op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 met de vermelding: ‘lidmaatschap’.

U kan uw lidgeld ook met maandelijkse overschrijvingen betalen. De eerste 30 euro vormen dan het lidgeld. Betaalt u meer en bedraagt het resterende bedrag op jaarbasis meer dan 40 euro, dan krijgt u voor dat bedrag een fiscaal attest. Opgelet: om een fiscaal attest te krijgen moet u dus in totaal minstens 70 euro per jaar of 6 euro per maand overmaken.

Wilt u wel een gift overmaken, maar liever zonder lidmaatschap of abonnement? Opteer dan voor een dagloon of een vrije gift.

Lees onze privacyverklaring