130 Vlaamse politici ondertekenen 'Nobel Pledge' kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

130 Vlaamse politici ondertekenen 'Nobel Pledge' kernwapens

Op 10 december 2017 ontving de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor een kernwapenvrije wereld. 130 Vlaamse politici roepen ondertussen op om België kernwapenvrij te maken en om het belang van kernwapens binnen de NAVO verder af te bouwen.  

ICAN ontving de Nobelprijs voor de Vrede voor haar rol in de totstandkoming van een nieuw VN-verbodsverdrag op kernwapens, dat op 7 juli 2017 werd aangenomen door 122 landen. De Belgische regering boycotte daarentegen de voorafgaande onderhandelingen en weigert dit historische verdrag te ondertekenen.

Nobel Pledge

De federale meerderheidspartijen verantwoordden deze boycot door te stellen dat ze kiezen voor 'concrete' en 'realistische' alternatieven. Pax Christi Vlaanderen besloot daarom te testen of de meerderheidspartijen bereid zijn de daad bij het woord te voegen.

In november 2017 lanceerden we een 'Nobel Pledge' waarin politieke mandatarissen gevraagd werd om binnen hun partij ervoor te pleiten dat voor 2019 concrete stappen worden gezet om België kernwapenvrij te maken. Dat zou allesbehalve controversieel moeten zijn, aangezien het enkel een concrete uitvoering is van een parlementaire resolutie uit april 2015. Deze resolutie vraagt ‘België resoluut stappen te doen zetten om het eigen grondgebied helemaal kernwapenvrij te maken’.

Daarnaast vraagt de Nobel Pledge de regering ook om binnen de huidige legislatuur stappen te zetten om het belang van kernwapens in de NAVO-veiligheidsdoctrine af te bouwen. Dat zou opnieuw niet controversieel mogen zijn, aangezien het 1 van de 25 'progressieve' kernwapenmaatregelen is die door de federale regering op internationaal niveau gepromoot wordt. 

Sp.a en CD&V op kop

Onder de ondertekenaars bevinden zich federale en Vlaamse parlementsleden, Europarlementsleden en lokale mandatarissen. Ze bevinden zich binnen alle Vlaamse partijen: Sp.a (50), CD&V (36), N-VA (20), Groen (18), Open Vld (4) en PVDA (2).  Ook Jong Groen en Jongsocialisten ondertekenden de Nobel Pledge.

De meerderheid in het federale parlement geeft echter niet thuis. Ondanks herhaaldelijk aandringen wilde geen enkel federaal parlementslid van N-VA, CD&V en Open Vld de Nobel Pledge ondertekenen.

Met andere woorden: de federale meerderheid weigert haar eigen resoluties uit te voeren. Geen lat is te laag voor deze meerderheid. Ze beweert concrete alternatieven te hebben voor ondertekening van het VN-kernwapenverbod, maar weigert elke eerder beloofde inspanning om België kernwapenvrij te maken ook effectief uit te voeren. 

België kernwapenvrij

Pax Christi Vlaanderen roept de federale regering op om niet enkel lippendienst te bewijzen aan het belang van een kernwapenvrij België, maar om binnen de huidige legislatuur concrete stappen te zetten om de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen.

De Nobel Pledge blijft daarom tot 2019 open voor ondertekening. We roepen bezorgde burgers op om politici aan te sporen de Nobel Pledge te ondertekenen.

Op die manier bouwen we aan een krachtige coalitie die van onderuit druk zet en een duidelijke boodschap laat horen: Time to Go voor de kernwapens in Kleine Brogel!  

 

*** Indien u als politiek mandataris de Nobel Pledge wil ondertekenen, kan dit via mail aan willem.staes@paxchristi.be ***