18 organisaties vragen database van bedrijven in Israëlische nederzettingen | Pax Christi Vlaanderen

18 organisaties vragen database van bedrijven in Israëlische nederzettingen

In een nieuwe paper roepen 18 Palestijnse en Europese organisaties, waaronder 11.11.11, de Europese Unie op om te ijveren voor de onmiddellijke publicatie van een VN-database van bedrijven actief in de Israëlische nederzettingen. Deze database is hét instrument bij uitstek om het Europese differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen concreet vorm te geven.

Volgens het internationale recht zijn de Israëlische nederzettingen oorlogsmisdaden. Ze maken sociaal-economische ontwikkeling in bezet Palestijns gebied onmogelijk. Anno 2018 opereren echter nog steeds honderden Israëlische en internationale bedrijven en banken in deze nederzettingenindustrie.

Recent onderzoek van Profundo, 11.11.11 en CNCD-11.11.11 (juni 2018) toont hoe ook tientallen Europese bedrijven en banken economische en financiële relaties onderhouden met de nederzettingenindustrie. Dit ter waarde van meer dan 42 miljard US dollar. 

Logische stap

De Hoge Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties (OHCHR) werkt sinds maart 2016 aan een database van bedrijven en banken die werken in de nederzettingenindustrie. De publicatie van deze database werd echter al verschillende keren uitgesteld.

In een gezamenlijke paper roepen 18 Palestijnse en Europese organisaties de EU-lidstaten daarom op om actief te ijveren voor een onmiddellijke publicatie van de VN-database. Ze ligt immers volledig in lijn met bestaande Europese posities tegenover de Israëlische nederzettingen. 

Differentiatiebeleid

Europese lidstaten benadrukken in internationale fora steevast het belang van de VN-richtlijnen rond Bedrijven & Mensenrechten en van een doorgedreven 'differentiatiebeleid' tegenover nederzettingen.

Dit laatste is de systematische uitsluiting van nederzettingen uit alle politieke, financiële en economische relaties tussen Israël en de Europese Unie. Zo'n differentiatiebeleid wordt ook geëist in VN-Veiligheidsraadresolutie 2334 en in een resolutie van het Belgische federale parlement. Publicatie van de VN-database is hét instrument bij uitstek om deze mooie Europese retoriek nu ook om te zetten in concrete daden.

11.11.11 roept België, dat tot eind 2018 lid is van de VN-Mensenrechtenraad, daarom op om bij de VN actief te ijveren voor de onmiddellijke publicatie van een publieke en regelmatig geüpdatete VN-database.

Download de paper

Meer info op deze pagina van 11.11.11

Foto: Nederzettingen op de Westoever/Jan Alnbrecht/Creative Commons