21 september 2018: Stem voor vrede, investeer in thuis | Pax Christi Vlaanderen

21 september 2018: Stem voor vrede, investeer in thuis

21 september 2018. Ter gelegenheid van de Dag van de Vrede en de start van de Vredesweek ondertekenden dertig mensen - burgemeesters en mensen uit onderwijs en middenveld - een oproep om te streven naar een thuis voor iedereen.

Over iets meer dan drie weken trekken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Inwoners die al heel hun leven in de gemeente wonen, jongeren die voor het eerst gaan stemmen, inwijkelingen uit een ander deel van België, nieuwkomers uit een heel andere windstreek: allemaal gaan ze op zondag 14 oktober stemmen op de kandidaat van wie ze geloven dat zij of hij goed werk zal verrichten. Hoe sterk al die burgers op elkaar lijken of hoe mateloos zij van elkaar verschillen, hoe goed ze met elkaar opschieten of hoe rauw ze elkaar lusten: op die zondag hebben ze allen één stem. En in essentie zijn zij ook op zoek naar hetzelfde: allen willen ze zich thuis kunnen voelen in hun gemeente.

Op deze 21ste september, Internationale Dag van de Vrede, roepen wij de lokale beleidsmakers van morgen op om oog te hebben voor ‘Iedereen Thuis’. Voor hen die een thuis hebben klinkt die oproep misschien vergezocht. Als je je ergens thuis voelt, sta je daar niet bij stil. Maar zij die zo’n thuis missen en ernaar op zoek zijn, blijven soms zitten met gevoelens van onbehagen, frustratie of onvrede. Wrijvingen en polarisatie loeren dan al snel om de hoek. Scheldtirades op sociale media, racistische memes en fysiek geweld worden dan voor sommigen een uitlaatklep, die een kwalijke spiraal van wrevel, haat soms, in het leven roept.

‘Ergens thuis zijn’ is daarom een wezenlijke factor voor een vredevolle samenleving. Het is een basisbehoefte én een droom die we allemaal delen. Want waar je ook woont, waar je ook vandaan komt of terechtkomt, iedereen heeft nood aan een plek waar hij/zij zich veilig weet, geborgen voelt en zichzelf kan zijn. We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zo’n thuis vindt, ook positief zal bijdragen aan het lokale samenleven.

Vrede begint bij echt samenleven in wijken, gemeenten en steden. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen roepen we daarom de toekomstige beleidmakers op om stil te staan bij de nood die al hun kiezers delen. In tijden van toenemende polarisering moet nu, meer dan ooit, geïnvesteerd worden in een lokaal vredesbeleid. Bemiddelaars in dienst van Vlaamse gemeentes lossen dagelijks conflicten op, het aanleren van vaardigheden als geweldloze communicatie op de schoolbanken heeft een duurzame impact, een plaatselijke duivel-doet-al eens ‘officieel’ in de bloemen zetten, kan anderen op ideeën brengen. Het zijn maar enkele voorbeelden die aantonen dat er veel mogelijk is, dat het kan. Aan ons allen om de beleidsmakers te kiezen die hier werk van maken!

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Broeders van Liefde België, Eva Brumagne (Femma), Michel Coppin (Missio), François Cornet (Caritas International), Paul De Belder (Aan de Ijzer), Monique De Dobbeleer (KVLV), Bernard Defossez (Welzijnschakels vzw), Joeri De Maertelaere (Burgemeester Evergem),  Johny De Raeve (burgemeester Zonhoven), Mark De Soete (Okra), Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen), Kelly Franceus (Masereelfonds), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Eddy Maes (School zonder Racisme), Barbara Mertens (TAU), Jeroen Robbe (Labo vzw), Marianne Schapmans (Steunpunt Vakantieparticipatie), Bart Somers (Burgemeester Mechelen), Piet Spanhove (Studio Globo), Jos Stassen (Burgemeester Kruibeke), Koen Trappeniers (Welzijnszorg), Stefaan Van Den Abbeele (Vredeshuis Aalst), Didier Vanderslycke (Orbit vzw), Peter Vanvelthoven (Burgemeester Lommel), Tine Verhelst (Davidsfonds), Katrien Vissers (Tumult), Anneleen Wouters (IDeE Thomas More), Alain Wyffels (Burgemeester Langemark-Poelkapelle)

Deze oproep verscheen eerder op deze pagina van Kerknet.