50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden: oproep tot herstart vredesproces | Pax Christi Vlaanderen

50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden: oproep tot herstart vredesproces

Begin juni 2017 duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden 50 jaar. Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om mee te pleiten voor een einde van deze bezetting en de betrokken partijen aan te zetten om het vredesproces opnieuw op te starten, in navolging van het internationaal recht.

Vijf decennia duurt de militaire bezetting nu al. Internationale wetten en VN-resoluties worden genegeerd. 50 jaar lang al ziet de internationale gemeenschap hoe de leefomstandigheden in de Palestijnse gebieden zijn verslechterd en hoe de mensenrechten er zijn uitgehold. De continue uitbreiding van nederzettingen zorgen voor een systematische schending van de rechten van het Palestijnse volk. Hoop op een beëindiging van de bezetting is door de uitbreidingspolitiek stilaan maar zeker weggeëbd. “De internationale gemeenschap kan deze toestand niet langer tolereren”, zegt Marie Dennis, covoorzitter van Pax Christi International, naar aanleiding van de herdenking van de Zesdaagse Oorlog (5-10 juni 1967), het begin van de bezetting. Pax Christi roept regeringen, de civiele maatschappij en alle mensen van goede wil op om hun politieke en economische invloed aan te wenden, en zowel publiek als in persoon te ijveren om een einde te maken aan de bezetting.

Michael Lynk, sinds 2016 speciaal VN-rapporteur over de mensenrechten in de Palestijnse gebieden, uitte vorige maand nog zijn diepe bezorgdheid over de penibele situatie: “De systematische schending van de mensenrechten die deze bezetting met zich meebrengt – waaronder collectieve straffen, confiscatie van eigendom, overdadig gebruik van geweld, beperkte bewegingsvrijheid en gestage uitbreiding van nederzettingen – verergeren een al bijzonder explosieve situatie”.[1] Daarbij komen ook het inperken van geweldloze actie en verzet; de moeizame toegang tot gezondheidszorg, basisvoorzieningen (zoals water en elektriciteit), degelijk onderwijs en jobs; het verhinderen van een normaal gezins- en religieus leven; het droogleggen van de economische infrastructuur en het opleggen van regels die segregatie en ongelijkheid in de hand werken.

Rania Giacaman Murra, directeur van het Arab Educational Institute in Bethlehem: “De bezetting treft in het bijzonder Palestijnse jongeren en vrouwen. Palestijnse kinderen en jongeren hebben geen idee hoe het was vóór de bezetting. Zij weten niet wat het betekent om in een land zonder muren en checkpoints te wonen, hoe het voelt om zeelucht in te ademen. Moeders leven zo vaak met de angst dat hun kinderen niet veilig thuiskomen, dat zij gedood, gewond of vernederd worden”.

Deze situatie is niet langer houdbaar. Alleen een politieke oplossing kan het pad naar vrede effenen. Daarom roept Pax Christi alle partijen op om terug aan de onderhandelingstafel te gaan, en een vredesakkoord te sluiten dat de waardigheid en rechten van het Palestijnse en het Israëlische volk als gelijkwaardig erkent en beschermt. Het hernieuwde vredesproces moet berusten op een diep vertrouwen in het internationaal recht en de VN-resoluties.

Om de inspanningen voor vrede alle kansen te geven, moeten de verkoop en het leveren van wapens aan Israël en Palestina en elke militaire samenwerking die bijdraagt tot gewelddadige conflicten stopgezet worden.

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen: “De 50 jaar verscheurende bezetting die wij deze maand herdenken, vormen een trieste mijlpaal. Voor de toekomst en de hoop van Palestijnen én Israëli’s moet hier een einde aan komen.”

Contact: Annemarie Gielen, Annemarie.gielen@paxchristi.be, +32 (0)485 545958

Pax Christi Vlaanderen steunt het Groene Lijn-event in Brussel, op 6 juni 2017 en publiceerde een uitgebreid artikel over 50 jaar bezetting in Koerier-dossier van mei-juni 2017.


[1] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21639&LangID=E