Academische openingszitting Opleiding Vredeseducatie | Pax Christi Vlaanderen

Academische openingszitting Opleiding Vredeseducatie

Op dinsdag 16 februari 2016 heeft in de aula aan de Rodestraat in Antwerpen de academische openingszitting plaats van een nieuwe Opleiding Vredeseducatie.
Gastspreker is VRT-journalist en docent aan de KU Leuven (‘Media en Internationale Conflicten’, Master Politieke Wetenschappen) Peter Verlinden.

Thema van de lezing: Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers? In de lezing gaat Verlinden, onder meer vanuit zijn academische expertise, dieper in op de rol van massamedia bij internationale conflicten en op hun al dan niet bijdragen tot het (geweldloos) oplossen van conflicten. De uiteenzetting koppelt academisch materiaal aan persoonlijke ervaringen.

Luc Braeckmans verzorgt de inleiding en het slotwoord.

De academische zitting heeft plaats in de aula van de Stadscampus UA in de Rodestraat, Lokaal R – 014, van 19u tot 22u. Daarna volgt nog  een afsluitende receptie.

Inschrijving:
Volwassenen: €5 / Studenten: €3

Het volledige programma van de Opleiding Vredeseducatie vind je op deze pagina.

Info & contact: rogerboonen@hotmail.com