Accepteer geen haatboodschappen en reageer | Pax Christi Vlaanderen

Accepteer geen haatboodschappen en reageer

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa . Ze roept jongeren en hun begeleiders op om mee werk te maken van meer interculturele contacten, meer gelijke kansen en het tegengaan van haatspraak.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen ten volle te benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op andermans recht op vrije meningsuiting en de mensenrechten in het algemeen.

Weerstand bieden tegen haatspraak, een must.

De Raad van Europa omschrijft “haatspraak” als:

“... alle vormen van expressie die rassenhaat, xenofobie, antisemitisme of andere vormen van haat die op onverdraagzaamheid gestoeld is, verspreiden, stimuleren of rechtvaardigen.” (eigen vertaling). Ook onverdraagzaamheid op basis van gender, seksuele voorkeur of religie valt onder deze definitie.

Haatspraak is vaak de uitdrukking van onverdraagzaamheid en haat, en een middel om ideeën en gevoelens te verspreiden. Dat kan leiden tot discriminatie, criminele acties en zware mentale en lichamelijke schade. Haatspraak aanpakken is daarom niet enkel een woordenstrijd, maar ook een strijd tegen haat zelf.

Weerstand bieden tegen haatspraak is belangrijk. Zonder tegenstand verspreidt en veralgemeent een haatboodschap de negatieve stereotypes waarmee zij zichzelf voedt. Zo wordt een vicieuze cirkel van discriminatie en polarisering in gang gezet, die  mensen en groepen tegen elkaar opzet.

Haatspraak aanpakken is dus een must. Al blijft het een evenwicht zoeken tussen het toestaan van de vrijheid van meningsuiting , en tegelijkertijd het beschermen van de rechten van de personen die aangetast worden door de haatspraak en eventueel meer gewelddadige gevolgen daarvan.

Lees de oproep van de No Hate Speech Movement

Bekijk het No Hate-filmpje van de studenten van de VIVES-hogeschool in Kortijk.

Hoe reageer je op haatboodschappen? Concrete tips vind je op: www.nohate.be. Je vindt er ook diverse educatieve pakketten om er in de klas mee aan de slag te gaan.