Actuales: 50 jaar bezetting | Pax Christi Vlaanderen

Actuales: 50 jaar bezetting

Bij Studio Globo verscheen een nieuwe ‘actuales’ over Israël en Palestina: 50 jaar bezetting.

In deze les staat Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden centraal. Ze zoomt in op de situatie op het terrein en het leven onder een bezetting. Deze les wil de leerlingen een inzicht bieden in de gevolgen van de bezetting, zowel voor de Palestijnen als voor Israël.

De les is geschikt voor leerlingen van de derde graag secundair onderwijs.

Deze les kwam tot stand in samenwerking met Brigitte Herremans (Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen) en leerkracht Steven Vanriest. Ook leerkrachten Leen Van Bavegem, Lieve Dierickx en vrijwilligers Frans Daems en Marcel De Prins werkten mee.

Alle informatie en dowloads vind je op deze pagina van Studio Globo.

Studio Globo - Werk aan de wereld in je klas

 Foto: Michael Swan/Creative Commons