ACTUALITEITSNOTA SYRIË – OKTOBER 2015 | Pax Christi Vlaanderen

ACTUALITEITSNOTA SYRIË – OKTOBER 2015

Op 12 oktober 2015 komen de Europese buitenlandministers samen om de toestand in Syrië te bespreken. Naar aanleiding van deze Raad van EU-Buitenlandministers bezorgden Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen op 7 oktober 2015 een actualiteitsnota aan de leden van de kamercommissie Buitenlandse Zaken en aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders.

De nota geeft een overzicht van de militaire, diplomatieke en humanitaire ontwikkelingen van de afgelopen weken en maanden, en schuift een aantal beleidspistes naar voren:

1) Rusland moet overtuigd worden dat IS niet duurzaam verslagen kan worden zonder het vertrek van Assad. De ontwikkeling van een duidelijke politieke en economische vredesopbouwstrategie voor na het vertrek van Assad, de voorbereiding van de ontplooiing van een politieke VN-veldmissie en VN-vredeshandhavingsmissie, en het in het vooruitzicht plaatsen van een eventuele verlichting van de economische sancties tegen Rusland kunnen hierbij belangrijke elementen zijn.

2) Praten met Assad kan enkel op voorwaarde van een aantal vertrouwenwekkende maatregelen. Europese landen moeten elke structurele rol voor Assad in de toekomst van Syrië afwijzen. Ze kunnen enkel akkoord gaan om zijn lot voor een duidelijk afgebakende duur in de koelkast te steken. Dit op voorwaarde van de onmiddellijke implementatie van VN-veiligheidsraadresoluties 2139 (het stopzetten van luchtaanvallen op burgerdoelwitten) en 2165 en 2191 (de vrije en onbeperkte toegang van humanitaire hulpkonvooien van de VN in Syrië).

3) Een aantal maatregelen kunnen onmiddellijk genomen worden om het leed van de Syrische burgerbevolking te verzachten. De financiële en logistieke steun aan organisaties als de Syria Civil Defence (‘White Helmets’, een organisatie die slachtoffers van onder het puin haalt na luchtaanvallen van het regime) moet opgevoerd worden. Meer middelen moeten vrijgemaakt worden voor humanitaire hulp in de buurlanden en in Syrië zelf. Bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar jeugd en onderwijs, bijvoorbeeld via een uitbreiding van het “Children of Peace” project van de Europese Unie.