Atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki herdacht | Pax Christi Vlaanderen

Atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki herdacht

Op 8 augustus 2018 had op het Leuvense Martelarenplein een actie plaats om de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, in 1945, te gedenken.

De herdenking werd ingezet met de wake van de Vrouwen in ’t Zwart Leuven (foto2). Daarna leidde Ria Verjauw van de Leuvense vredesbeweging de rest van het programma in (foto 3).

Schepen Denise Vandervoort (foto 4) sprak namens stadsbestuur: zij riep in haar toespraak de Belgische regering op om VN-verdrag dat Kernwapens Verbiedt te ondertekenen. Dat verdrag werd op 7 juli 2017 met grote meerderheid gestemd binnen de VN in New York. De landen die kernwapens produceren en de NAVO-lidstaten zaten (op Nederland na) niet mee aan tafel bij de totstandkoming van het verdrag. Nederland was overigens het enige deelnemende land dat tegen het verdrag stemde.

Mensenrechtenactivist Andy Vermaut las vervolgens twee getuigenissen voor van Hibakusha, overlevenden van de atoomaanvallen (foto 5). De Hibakusha leveren al meer dan 70 jaar, zowel in Japan als in het buitenland, strijd tegen kernwapens.

In haar slotwoord verwees Annemarie Gielen van Pax Christi naar de tristesse die rond deze herdenking hangt, maar noemde zij het VN-verbodsverdrag van vorig jaar hoopgevend (foto 6). Het verdrag werd ondertussen door 60 landen daadwerkelijk ondertekend, en door 14 landen geratificeerd. Het treedt in werking wanneer 50 landen tot ratificatie overgingen.

Ondertussen hebben enkele grote financiële instellingen in Europa het verdrag al expliciet te baat genomen om af te zien van verdere investeringen in kernwapenindustrie. Een van de grootste Noorse pensioenfondsen en het grootste Nederlandse pensioenfonds trokken in 2017 hun investeringen al terug. In mei 2018 kondigde de KBC aan dat zij in de toekomst niet verder zou investeren in de kernwapenindustrie. Annemarie deed een oproep aan de toehoorders om de brief aan investerende Belgische banken te ondertekenen. Daarna spraken de actievoerders passanten aan om de bankenbrief of een oproep aan premier Michel te tekenen.

Hieronder een korte impressie van de actie, op ROBtv (item start op 0:45)

hiroshimaherdenking_robtv_2018

De Leuvense actie is een van de vele herdenkingen van de atoomaanvallen van 1945. In Gent had op 5 augustus al een beklijvende herdenking plaats. Lees een verslag hiervan in De Morgen.

In Hiroshima zelf bracht burgemeester Kazumi Matsui op 6 augustus 2018 een indringende vredesverklaring bij het vredesmemoriaal in Hiroshima. Daarin schetste hij het schrille contrast tussen het afschuwelijke beeld van het bombardement op zijn stad en de hoopvolle boodschappen van de Hibakusha en het VN-verdrag. De openingspassage van zijn speech luidde: “Het is 73 jaar geleden en een maandagochtend, net zoals vandaag. In Hiroshima is het midzomer, het zonnetje straalt, een nieuwe dag breekt aan. Luister nu naar wat ik zeg, alsof jij en je geliefden erbij waren. Om kwart over 8 verschijnt er plots een verblindende lichtflits. Een vuurbal van meer dan een miljoen graden Celsius verspreidt een immense straling, hitte en dan… een enorme knal. Onder een ziedende paddenstoelwolk worden onschuldige levens uitgewist, de stad weggeveegd...”. Een treffende én waarachtige illustratie van wat kernwapens – het grootste massavernietigingswapen van onze tijd – kunnen aanrichten.

Lees hier de volledige Vredesverklaring van de burgemeester van Hiroshima.

Bekijk hieronder een reportage over de herdenkingsplechtigheid in Hiroshima (in het Engels).

herdenking in hiroshima

Lees ook de opiniebijdrage van Willem Staes voor Knack: Kernwapens: 'Er gaapt een enorme kloof tussen wat de bevolking wil en wat de regering doet'