Aurelien Thijs overleden | Pax Christi Vlaanderen

Aurelien Thijs overleden

Op 20 februari 2019 overleed onze vroegere voorzitter Aurelien Thijs in Sint-Niklaas, waar hij geboren en getogen was. Hij werd 84.

Christelijk en maatschappelijk geëngageerd bedrijfsleider Aurelien Thijs kwam in contact met de vredesbeweging in de jaren 80, toen hij voorzitter was van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en dan vooral via de werkgroep vrede. Het debat rond kernwapens leefde volop in die jaren; Pax Christi Vlaanderen was in de vroege jaren 80 een van de trekkers van de massamobilisaties tegen kernwapens. De christelijke manifestaties zoals ‘Stappen naar vrede’ in 1987, kenden eveneens veel bijval, en brachten Aurelien Thijs rechtstreeks bij de Pax Christi-beweging.

In 1989 volgde hij Ignace Lindemans op als voorzitter van Pax Christi Vlaanderen. Hij bleef voorzitter van onze beweging tot september 1995. Tijdens zijn voorzitterschap zag de Vlaamse Vredesweek het levenslicht en kregen verschillende veiligheids- en ontwapeningsvraagstukken – vooral na de val van de Muur van Berlijn en het uiteenvallen van de Sovjet Unie – een nieuw elan.

Na zijn vertrek als voorzitter vervulde Aurelien Thijs nog enkele jaren een adviserende functie binnen onze financiële commissie en maakte hij deel uit van de Algemene Vergadering.

Jo Hanssens schreef over de samenwerking met Aurelien Thijs een bijdrage voor diens memoires In dienst van Kerk en wereld - Een verhaal van hoop en vertrouwen in goede en kwade dagen (2016), die hij opdroeg aan zijn echtgenote Lieve. Lees hier deze bijdrage.

Aurelien Thijs was ook een scout in hart en nieren. Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, beëindigde zijn mooie afscheidsgroet zo: “Het vuur van de scout in Aurelien doofde nooit en bleef voelbaar in de vele engagementen die hij verderop zijn pad aanging; bij de vredesbeweging, met zijn echtgenote Lieve en hun gezin, als bedrijfsleider, voor de kerkgemeenschap, als vriend, in dienst: altijd. “

Ook Kerknet wijdde een artikel aan het overlijden van deze gedreven figuur.

Het team en bestuur van Pax Christi Vlaanderen wensen zijn familie troost en sterkte toe bij dit trieste verlies van een mooie mens.

De plechtige uitvaartliturgie vindt plaats op zaterdag 2 maart 2019 om 10 uur in de O.-L.-Vrouwkerk, Onze-Lieve-Vrouwplein te Sint-Niklaas.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.20 uur.

Foto: Aurelien Thijs in 2013, tijdens de viering van 40 jaar Pax Christi Vlaanderen (Foto: Anne Vansteelandt)