Belangrijke stappen naar kernwapenvrije wereld, België geeft opnieuw verstek | Pax Christi Vlaanderen

Belangrijke stappen naar kernwapenvrije wereld, België geeft opnieuw verstek

 Op 2 november 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een aantal belangrijke nieuwe resoluties aan over kernwapens. Een nieuw succes voor de wereldwijde beweging tegen kernwapens, die pleit voor een algemeen verbodsverdrag op kernwapens. België maakte echter opnieuw een slechte beurt: ons land onthield zich of stemde zelfs tegen deze resoluties.

Het Belgisch stemgedrag gaat lijnrecht in tegen het federaal regeerakkoord van oktober 2014, dat stelt dat de federale regering ‘nadrukkelijk alle geloofwaardige en doelgerichte inspanningen met het oog op effectieve en evenwichtige ontwapening in de wereld, zowel op nucleair als conventioneel gebied’ onderschrijft. De regering engageerde zich in de tekst ook om te ‘ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers.’

Valse tegenstelling tussen humanitaire benadering en veiligheid

België ondertekende wel een gezamenlijke verklaring van 27 landen (waaronder 24 NAVO-lidstaten) die de humanitaire impact van kernwapens erkent, maar tegelijk stelt dat ‘veiligheid en humanitaire principes gelijktijdig bestaan.’ Dat is een valse tegenstelling. De humanitaire benadering dient juist de veiligheid van niet-kernwapenstaten én kernwapenstaten.  Ze is essentieel om een ineenstorting van het NPV en een nieuwe nucleaire wapenwedloop die de mondiale veiligheid bedreigt te vermijden.

De niet-kernwapenstaten onder het NPV raken immers in toenemende mate gefrustreerd over het gebrek aan ontwapening van de vijf NPV-kernwapenstaten. De mislukking van de vijfjaarlijkse NPV-toetsingsconferentie in mei 2015 versterkte de al bestaande frustraties van de niet-kernwapenstaten. ‘Als zij (de kernwapenstaten) hun deel van de NPV-deal (nucleaire ontwapening en de belofte om te onderhandelen over een verbodsverdrag) niet nakomen, waarom zouden wij ons deel (verbod op verwerving van kernwapens) nog moeten nakomen? Sommige landen verwachten dat wij volgens bepaalde regels spelen die ze zelf niet respecteren’, klonk het.

Volgende stappen

België moet daarom de Humanitaire Belofte ondertekenen en deelnemen aan toekomstige onderhandelingen over een internationaal verbodsverdrag op kernwapens.

Ondertussen blijven naar schatting 10 tot 20 Amerikaanse kernwapens liggen in Kleine Brogel, die tegen 2020 gemoderniseerd zullen worden. De regering moet daarom met de Verenigde Staten bilateraal bespreken de B61-kernbommen op korte termijn weg te halen uit Kleine Brogel.

België moet de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk streven naar een kernwapenvrije wereld. De federale regering moet hiertoe concrete stappen zetten, zowel binnen de NAVO en de VN als bilateraal met de Verenigde Staten. Het alternatief is dat België zich plaatst bij het kleine clubje van landen dat elke betekenisvolle vooruitgang in nucleaire ontwapening afblokt, de langzame ondergang van het NPV verzekert en de wereld op het pad van een nieuwe nucleaire wapenwedloop zet.

Lees de volledige analyse van Pax Christi Vlaanderen