Beleidsnota's Buitenlandse Zaken en Defensie 2017: reactie Pax Christi Vlaanderen | Pax Christi Vlaanderen
|
23 december 2016

Extra inspanningen zijn nodig om de Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad te ondersteunen.

Beleidsnota's Buitenlandse Zaken en Defensie 2017: reactie Pax Christi Vlaanderen

In november 2016 publiceerden Buitenlandse Zaken en Defensie hun jaarlijkse beleidsnota's, die vervolgens werden besproken in het Federaal Parlement. Pax Christi Vlaanderen schreef een uitgebreide reactie en bezorgde deze in november 2016 aan de leden van de kamercommisies Buitenlandse Zaken en Defensie. 

Pax Christi Vlaanderen roept Belgische beleidsmakers op om in 2017 de Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad (2019-2020) kracht bij te zetten door sterkere en concretere engagementen op te nemen inzake conflictpreventie, duurzame vrede, de hervorming van VN-vredesoperaties en nucleaire ontwapening. De beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie 2017 bevatten onvoldoende elementen om dit op geloofwaardige wijze te doen. Pax Christi Vlaanderen formuleert daarom de volgende aanbevelingen:

Conflictpreventie en duurzame vrede

1. Verhoog de budgetlijn voor de dienst Policy Planning, Vredesopbouw en Steun aan Bemiddeling van de FOD Buitenlandse Zaken.

2. Verhoog de Belgische vrijwillige bijdrage aan het Departement voor Politieke Zaken (DPA) van de VN, en pleit voor een structurele verhoging van de budgetten voor conflictpreventie- en bemiddelingsactiviteiten van de EU.

3. Stel een actieplan op voor de Belgische bijdrage aan de implementatie van het VN-Actieplan voor de Preventie van Gewelddadig Conflict.

4. Stel een visienota op over het verband tussen klimaatverandering en conflict(preventie), en plaats dit hoog op de Europese en internationale agenda.

Hervorming VN-vredesoperaties

5. Spoor de nieuwe Secretaris-Generaal van de VN aan om de verdere hervorming van VN-vredesoperaties te prioriteren, en bied hem hiertoe politieke en financiële steun aan.

6. Stel meer middelen ter beschikking van het nieuwe Peacekeeping Capability Readiness System van de VN.

7. Stel een actieplan op voor de Belgische implementatie van de Kigali Principes voor burgerbescherming in VN-vredesoperaties.

8. Pleit binnen de EU voor een verdere versterking van het EU-VN Partnerschap voor Vredeshandhaving.

Strategische visie Defensie 2019-2030

9. Herbekijk de geplande aankoop van nieuwe expeditionaire gevechtsvliegtuigen. Indien toch wordt doorgezet met deze aankoop kunnen deze toestellen onder geen enkel beding een nucleaire capaciteit hebben. In elk geval moet de regering de volledige kostprijs voor aankoop en levensduur en de vermeende economische terugverdieneffecten op transparante wijze laten narekenen door het Rekenhof.

Nucleaire ontwapening

10. Neem op constructieve wijze deel aan de internationale conferentie in 2017 die een nieuw juridisch instrument zal onderhandelen dat kernwapens verbiedt, en spoor andere NAVO-landen aan om ook deel te nemen. Grijp de nakende modernisering van de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel aan om deze massavernietigingswapens definitief van Belgisch grondgebied te verwijderen.

De volledige reactie kan u hier lezen. 

Foto: Informal FAC/defence/Rastislav Polak/27 sept 2016/Creative Commons