Belgische bisschoppen solidair met Congolese confraters | Pax Christi Vlaanderen

Belgische bisschoppen solidair met Congolese confraters

De Belgische bisschoppen scharen zich in een bericht van 11 januari 2018 achter hun Congolese collega’s. Zij vragen dat ons land, de Europese Unie en de hele internationale gemeenschap zich onverwijld inzet voor het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden van de Congolezen.

De Congolese bisschoppen spraken zich op 2 januari 2018 bij monde van de aartsbisschop van Kinshasa, mgr. Laurent Monsengwo, uit tegen de intimidatie van burgers die hun rechten opeisen. Hij veroordeelde met klem de ‘zogenaamd dappere mannen in uniform’ die in Kinshasa in verschillende parochies gelovigen op de hielen zitten tot in de kerk, hun geld en telefoons stelen, willekeurig mensen fouilleren onder het voorwendsel dat zij onruststokers opsporen en met live munitie schieten op mensen met een rozenkrans of een bijbel. De aartsbisschop vraagt zich af hoe de mensen nog vertrouwen kunnen stellen in leiders die hun volk niet kunnen beschermen en die het volk geen vrede, gerechtigheid of liefde kunnen garanderen. “Het is hoog tijd dat de middelmatige leiders opstappen en dat vrede en gerechtigheid in Congo kunnen heersen”, zei hij.

Rond Kerstmis had Monsengwo al zijn solidariteit uitgesproken met zijn jonge landgenoten die op straat komen om het vertrek van Kabila te eisen. Volgens het Silvesterakkoord – dat mede door bemiddeling van de Congolese bisschoppen tot stand kwam – moesten in Congo ten laatste eind 2017 verkiezingen uitgeschreven worden, waarvoor zittend president Kabila grondwettelijk gezien geen kandidaat meer mocht zijn. Dat akkoord was al een compromis, want wettelijk gezien moesten de verkiezingen al in 2016 plaatshebben.

Op 31 december 2017 stapten op verschillende plaatsen in Congo veel burgers – onder wie ook heel wat gelovigen na de zondagsmis – mee in een vreedzame mars, georganiseerd door het ‘Comité laïc de coordination’, om bij het aflopen van het Silvesterakkoord respect voor de democratie te eisen. De ordediensten traden hardhandig op. Volgens een woordvoerster van de VN vielen er acht doden. 120 demonstranten werden opgepakt. Ook Charis Basoko, die in oktober 2017 op uitnodiging van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen in België was voor een diplomatieke toer, werd een tijdlang vastgehouden.

Op vrijdag 12 januari wordt in de kathedraal van Kinshasa een herdenkingsviering gehouden voor de slachtoffers van het recente geweld.

Lees het bericht over de Belgische bisschoppen op deze pagina van Kerknet.

Lees ook:

Cardinal Monsengwo : « Il est temps que les médiocres dégagent et que règnent la paix et la justice en RDC» (Radio Okapi, 2 januari 2018)

Kardinaal kiest kant tegen Kabila (De Standaard, 12 januari 2018)

Foto: Chrispin Mvano, 2015