Besprekingen over kernontwapening in Genève - 2 tot 13 mei 2016 | Pax Christi Vlaanderen

Besprekingen over kernontwapening in Genève - 2 tot 13 mei 2016

Vanaf 2 mei 2016 vinden in Genève belangrijke internationale besprekingen plaats over een mogelijk internationaal verbodsverdrag op kernwapens. België houdt voorlopig echter de boot af.

Meer druk is daarom nodig: stuur een email naar de Belgische vertegenwoordiging in Genève, en vraag hen actief en constructief deel te nemen aan deze besprekingen. Via onderstaande link op de webpagina van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) kan je deelnemen. Hieronder vind je de Nederlandse vertaling vande oproep aan onze vertegenwoordiger.

Stuur een mail

Waarde collega kernontwapening

Op maandag 2 mei 2016 hervat de Open-Ended Working Group (OEWG) rond nucleaire ontwapening haar onderhandelingen in het Paleis der Naties in Genève. Alle regeringen kunnen aan deze onderhandelingen, die plaatshebben van 2 tot 13 mei, deelnemen.

Voor beleidsmensen biedt deze werkgroep een uitgelezen mogelijkheid om hun steun aan juridische maatregelen die de wettelijke hiaten om tot een verbod en uitbanning van kernwapens te komen, uit te spreken en te duiden.

Ik hoop dat u uw vertegenwoordiging in deze werkgroep volop benut en deelneemt aan de gesprekken om tot een nieuw verdrag te komen dat kernwapens verbiedt. Alle staten hebben een cruciale rol te vervullen in de besprekingen om nieuwe juridische maatregelen en normen uit te werken die tot een kernwapenvrije wereld kunnen leiden.

Regeringen kunnen hiertoe bijdragen door tijdens de vergadering een verklaring af te leggen, door een inbreng te doen in de debatten volgend op de panelsessie en of door een nota ter beschikking te stellen van het OEWG-secretariaat. Ik moedig u aan om op een van deze manieren deel te nemen aan de besprekingen.

Ik wens u hierbij alle succes in uw werk voor een kernwapenverbod,

Hoogachtend,