Bezinningsdriedaagse: geweldloosheid en rechtvaardige vrede | Pax Christi Vlaanderen

Bezinningsdriedaagse: geweldloosheid en rechtvaardige vrede

Van vrijdag 25 tot zondag 27 augustus 2017 heeft in Biezenmortel (NL) een bezinningsdriedaagse plaats met als thema ‘geweldloosheid en rechtvaardige vrede’

Van 11 tot 13 april 2016 vond in Rome een internationale conferentie plaats over geweldloosheid en rechtvaardige vrede, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en Pax Christi International. Christelijk geïnspireerde vredeswerkers uit alle delen van de wereld wisselden ervaringen uit en riepen kerkleiders op de geweldloze inzet voor vrede actief te bevorderen. Mede geïnspireerd door deze gebeurtenis heeft paus Franciscus in zijn Vredestoespraak van 1 januari 2017 gesproken over ‘Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek’.

In het spoor van deze nieuwe ontwikkelingen binnen de kerk, willen we tijdens de retraite nadenken over de vraag: Hoe kunnen wij christenen, geïnspireerd door Jezus en zijn evangelie, vandaag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige vrede door middel van geweldloosheid?

De retraite is bedoeld voor iedereen die zich vanuit een religieuze bewogenheid wil inzetten voor gerechtigheid en vrede.

Verschillende sprekers en vredeswerkers, onder wie Jo Hanssens en Jan Vanden Berghe van Pax Christi Vlaanderen, werken mee aan deze bezinningsdriedaagse.

Waar: Conferentiecentrum De Beukenhof, Biezenmortel (tussen Den Bosch en Tilburg)

Opgave en kosten:

  • Aanmelden voor 1 augustus 2017 bij CMBR, postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch, of via e-mail: cmbr@knr.nl
  • Kosten: € 100 (dit is inclusief overnachtingen en maaltijden) over te maken op rekeningnummer NL40FVLB022.59.08.514 t.n.v. Konferentie Nederlandse Religieuzen, o.v.v. ‘Bijeenkomst Biezenmortel’ en de naam van de deelneem(st)er
  • Voor meer informatie: Gerard Moorman, stafmedewerker KNR, tel. +31 73 – 6921301

Meer info en volledig programma vind je in deze flyer.