Bisschoppen bezoeken Heilig Land | Pax Christi Vlaanderen

Bisschoppen bezoeken Heilig Land

Van 12 tot 17 januari 2019 heeft in Haifa, Israël, de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Holy Land Coordination. Dit comité is samengesteld uit bisschoppen uit Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Sinds twintig jaar brengen de bisschoppen een pastoraal bezoek aan Israël en Palestina, uit solidariteit met de christelijke gemeenschappen in het Heilige Land. De focus van het bezoek van 2019 ligt op de uitdagingen en kansen van de christenen in Israël.

De afvaardiging bezoekt in de regio christelijke scholen, hospitalen en dorpen, en gaat in gesprek met plaatselijke politici. Op het programma van de bisschoppen staan ook een aantal interreligieuze ontmoetingen. Mgr. Declan Lang, voorzitter van de Holy Land Coordination: "Wij komen op bezoek uit solidariteit met de christelijke gemeenschappen in het Heilige land. Zij zijn een wezenlijk deel van onze familie en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage, zowel in Israël als in Palestina.”

De bisschoppen zullen in Zababdeh de zondagsmis bijwonen met de lokale gemeenschap. Het dorp in de arme, achtergestelde en vaak over het hoofd gezien noordelijke regio van de Westoever heeft een grotendeels christelijke bevolking. In moeilijke tijden krijgen de bisschoppen vaak de vraag te horen om pelgrimages te bevorderen: veel christenen zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op de komst van pelgrims naar hun regio.

De bisschoppen brengen bij hun eigen regeringen, parlementariërs en Israëlische en Palestijnse diplomaten en in de media ook geregeld kwesties ter sprake die een impact hebben op het leven van de christenen. Met hun aanwezigheid tonen zij aan de ‘levende stenen’ die de christelijke gemeenschappen in het Heilige Land symboliseren, dat zij door hun broeders en zusters in de rest van de wereld niet vergeten zijn.

Eén van de bisschoppen die de delegatie van de Holy Land Coordination zal vervoegen is de Zuid-Afrikaan Kevin Dowling, vicevoorzitter van Pax Christi International.