Boodschap van de paus voor Wereldvrededag - Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek | Pax Christi Vlaanderen

Boodschap van de paus voor Wereldvrededag - Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek

Op 12 december 2016 publiceerde het Vaticaan de boodschap van de paus voor de 50ste Wereldvrededag, op 1 januari 2017. In zijn boodschap roept de paus de wereldgemeenschap op om van geweldloosheid een levensstijl te maken.

“Vrede is de enige en ware weg tot menselijke vooruitgang", zegt de paus in de aanhef van zijn boodschap, "en niet de spanningen veroorzaakt door eerzuchtige nationalismen, noch de gewelddadige veroveringen, noch de onderdrukkingen die een valse maatschappelijke orde meebrengen”. De paus waarschuwt in zijn boodschap ook voor “het gevaar te denken dat de internationale controverses niet kunnen worden opgelost met behulp van de rede, dus van onderhandelingen die steunen op recht, rechtvaardigheid en billijkheid, maar enkel met behulp van afschrikwekkend en moorddadig geweld.” In die zin pleit de kerkvorst ook volmondig voor nucleaire ontwapening en de afschaffing en het verbod op kernwapens. "Nucleaire afschrikking en de dreiging van een gegarandeerde wederzijdse vernietiging zijn niet in staat de grondslag te vormen van een ethiek van broederschap en vreedzaam samenleven van individuen en volkeren", zegt de paus.

Franciscus roept alle mensen ter wereld op om actieve geweldloosheid als een levenswijze aan te nemen. “De daadkrachtige en consequente praktijk van geweldloosheid heeft tot indrukwekkende resultaten geleid”, schreef de paus nog.

The Catholic Nonviolence Initiative, een wereldwijd initiatief dat geweldloosheid en rechtvaardige vrede opnieuw een belangrijke plaats wil geven in de Kerk, is verheugd met de boodschap van de paus. Het initiatief werd gelanceerd op de conferentie voor Rechtvaardigheid en Vrede in Rome (van 11 tot 13 april 2016) en wordt getrokken door Pax Christi International.

Lees de volledige boodschap op deze pagina (in verschillende talen)

Lees de Nederlandse vertaling

Gemeenschappelijke Nederlandse vertaling (voor Nederland en België) door de Konferentie van Nederlandse Religieuzen i.s.m. PAX en Pax Christi Vlaanderen.

Ga naar de pagina van The Catholic Nonviolence Initiative.

_______________

Naar aanleiding van Wereldvrededag organiseert Sant'Egidio op nieuwjaarsdag, 1  januari 2017, wandelingen voor vrede in Brussel en Antwerpen.

In Brussel start de wandeling voor vrede om 14 uur op het Voorplein van de Sint-Jan de Doperkerk (Molenbeek - Metro Graaf van Vlaanderen). Ze eindigt een uurtje later met enkele toespraken en een drankje.
Meer info op deze pagina.

In Antwerpen vertrekt de wandeling om 15 uur aan het Oorlogsmonument in het Stadspark (hoek Rubenslei/Van Eycklei) en eindigt met enkele toespraken en een nieuwjaarsdronk op de Handschoenmarkt, voor de OLV-kathedraal.
De flyer vindt u hier.

Opgelet: de wandeling in Antwerpen vindt al om 15 u plaats, dat is vroeger dan andere jaren. Om 17 u volgt de zondagse eucharistieviering in de Sint-Carolus Borromeuskerk.