Briefing paper: Een internationaal verbodsverdrag als volgende stap naar een kernwapenvrije wereld | Pax Christi Vlaanderen

Briefing paper: Een internationaal verbodsverdrag als volgende stap naar een kernwapenvrije wereld

Van 2 tot 13 mei 2016 vinden in Genève VN-besprekingen plaats over kernwapens. Dit is de tweede van drie sessies van de zogenaamde 'open ended working group' (OEWG) over kernwapens die in 2016 plaatsvindt. VN-lidstaten bespreken tijdens deze sessies concrete nieuwe juridische maatregelen om kernwapens de wereld uit te helpen.

De overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap hoopt via dit proces het mondiale nucleaire ontwapeningsproces nieuw leven in te blazen. 127 VN-lidstaten pleitten het afgelopen jaar vanuit humanitaire bezorgdheden voor het opstarten van onderhandelingen over een internationaal verbodsverdrag op kernwapens (de zogenaamde ‘Humanitaire Belofte’ of 'Humanitarian Pledge'). België, dat tien tot twintig Amerikaanse kernwapens huisvest, weigert dit pleidooi te steunen. 

Pax Christi Vlaanderen bezorgde de dienst ontwapening van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische Vertegenwoordiging in Genève daarom een briefing paper, waarin zes vaak gehoorde argumenten tegen een internationaal verbodsverdrag op kernwapens worden weerlegd.