Broederlijk Delen: Beter honger voorkomen dan genezen | Pax Christi Vlaanderen

Broederlijk Delen: Beter honger voorkomen dan genezen

Het aantal mensen dat leeft in voedselonzekerheid is het voorbije jaar met 35% toegenomen. Enkel door te blijven investeren in structurele ontwikkelingshulp kan deze tendens keren. Broederlijk Delen werpt in haar vastencampagne een licht op hun structurele ondersteuning van lokale organisaties in Burkina Faso.

Door conflict, oorlog, falende staten en aanhoudende droogte dreigen tientallen miljoenen van deze mensen in 2017 in acute hongersnood te belanden. Dat zien we nu al in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Daar voltrekt zich op dit moment één van de ergste humanitaire rampen van de afgelopen eeuw. Maar ook de klimaatverandering laat zich steeds meer voelen. De afwisseling tussen het droog en regenseizoen is verstoord. Extremen zoals langdurige droogtes, cyclonen en overstromingen doen zich steeds vaker voor. Dat is nefast voor de plattelandsbevolking in Sub-Sahara-Afrika. Want die is afhankelijk van de landbouw voor haar overleven.

Om die veranderingen te ondervangen is structurele ontwikkelingshulp nodig: investeren in de strijd tegen structurele oorzaken van voedselonzekerheid, voor ze leiden tot echte hongersnood.

Werken aan voedselzekerheid: in de praktijk

In het kader van de vastencampagne 'Stort regen voor Burkina Faso' van Broederlijk Delen verbleven acht ontwikkelingswerkers uit Burkina Faso in ons land. Elke dag zijn zij bezig met het aanpakken van de structurele oorzaken van voedselonzekerheid. Voor ze leiden tot echte hongersnood zoals in Oost-Afrika. Door de boeren betere landbouwtechnieken aan te leren, waarmee zij zich beter kunnen wapenen tegen de negatieve effecten van de klimaatopwarming. Door ze te helpen andere economische activiteiten te ontwikkelen, zoals bv. een eigen zaakje. Zodat ze niet alle eieren in één en hetzelfde mandje leggen en ze kunnen rekenen op andere inkomsten wanneer hun oogst mislukt. Maar ook door het verdedigen van de rechten van de boeren bij de verschillende overheden maakt deel uit van hun werk. Ook zij stellen vast dat investeren in structurele ontwikkelingssamenwerking via lokale organisaties de beste manier om de vicieuze cirkel van chronische voedselonzekerheid en hongersnoden te doorbreken.

Lees meer