Campagne Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo | Pax Christi Vlaanderen

Campagne Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo

Van 21 september tot 2 oktober 2015 vond de 26ste Vredesweek plaats. De Vredesweek was meteen het lanceerplatform voor de campagne ‘Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo’. Initiatiefnemers Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen kijken samen met de campagnepartners terug op een succesvolle start. De campagne loopt, ook na de Vredesweek, door tot oktober 2016.

Een korte terugblik

De pittige openingsactie met Leki, meter van de campagne, op de Internationale Dag van de Vrede, kreeg de nodige media-aandacht. Enkele lenige voorbijgangers waagden zich zelfs aan een danspasje voor de vrede. In heel Vlaanderen en Brussel vonden tal van activiteiten, debatten, gespreksavonden en (school)acties plaats. Zo waren er bijv. een expertendebat in Brussel, een seminarie van het Vredesinstituut in het Vlaams Parlement en een politiek debat in Antwerpen.

Jean-Jacques Nganya, vredesgetuige uit Oost-Congo, doorkruiste het land als Vredesweekgetuige. Hij sprak op diverse debatten en was te gast op de bijzondere avond in Herent (onder de noemer Schommelen tussen oorlog en vrede), als één van de stemmen uit de regio Grote Meren, naast een aantal vluchtelingen die nu in Herent wonen. Op alle activiteiten samen verwelkomden we meer dan 500 aanwezigen.

5000 handtekeningen voor het beleid

Op politiek vlak waren er betekenisvolle contacten met parlementsleden van diverse partijen. Ook binnen het Europees Parlement waren er een aantal ontmoetingen. Toch kunnen we onze beleidsmakers nog een extra duwtje in de rug te geven om projecten voor de re-integratie van gewezen rebellen effectief te ondersteunen, en ook de andere facetten van de politieke oproep op de agenda te houden. De petitie ter ondersteuning van deze oproep is ondertussen 1.800 keer ondertekend. Eind februari 2016 willen wij het streefdoel van 5.000 bereiken, zodat wij in maart een mooi handtekeningenpakket aan de minister van Buitenlandse Zaken en/of Ontwikkelingssamenwerking kunnen overhandigen.

Daarom hebben we uw hulp nodig! Ondersteun deze oproep aan de politici en verzamel mee handtekeningen. Teken online of download petitieformulieren opdeze pagina van de campagnewebsite. Verspreid ze in je gemeenschap, vereniging of familie.

Meer info op www.ikkiesvoorvrede.be of op 03 225 10 00.