Community Service Learning: inzetten op meer solidariteit | Pax Christi Vlaanderen
|
20 september 2018

Meer mens worden om tot meer solidariteit te komen

Community Service Learning: inzetten op meer solidariteit

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekent in op een wereldwijde tendens om leerlingen en leerkrachten mee te nemen op tocht met Community Service Learning. Pax Christi Vlaanderen ondertekende op 19 september samen met andere solidariteitsorganisaties het charter.

Community Service Learning is vooral op het Amerikaanse continent een begrip: universiteiten, hogescholen, maar ook middelbare scholen werken daar al tientallen jaren samen met organisaties en groepen in de samenleving om van elkaar te leren, om elkaar te ondersteunen en om na te denken over manieren om maatschappelijke problemen bij de wortels aan te grijpen. In Europa hebben Ierland en Spanje al stappen gezet, en ook in België begint deze leervorm ingang te vinden. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt nu het voortouw om in het secundair onderwijs Community Service Learning op te starten, en dit dankzij de samenwerking met heel wat middenveldsorganisaties, waaronder Pax Christi Vlaanderen. 

Community Service Learning is een opdracht van onderwijs en samenleving. Daarom zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met verschillende solidariteitsorganisaties, de zorg- en welzijnssector en de Vlaamse Bisschoppenconferentie er de schouders onder. De organisaties die mee ondertekenen zijn Zorgnet-Icuro, Missio, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Orbit, Caritas Vlaanderen, Caritas International, Pax Christi Vlaanderen, Sant’ Egidio, Present, Welzijnsschakels, Chiro Vlaanderen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Studio Globo en de Vlaamse Bisschoppenconferentie.

Op de webpagina van KOV lezen we hierover:

“Community Service Learning is leren door zich actief in te zetten en de samenleving van binnenuit te leren kennen”, duidt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Binnen ons project van de katholieke dialoogschool worden jongeren uit hun comfortzone gehaald en uitgedaagd om te reflecteren over die betekenisvolle ervaringen. Ze delen de ervaringen in de klas. Leerlingen ervaren er dat de ander, die we soms te gemakkelijk benoemen als ‘de bejaarde’, ‘de migrant’ of ‘de dakloze’, hen iets te leren heeft. Op die manier worden etiketten en vooroordelen genuanceerd en weggewerkt. De leerling groeit in sociale verantwoordelijkheid, engagement en empathie. Zo wordt op een actieve wijze vanuit onze christelijke inspiratie aan burgerschapsvorming gedaan.”