Conferentie: Democratie in Congo - De stem van mannen én vrouwen | Pax Christi Vlaanderen

Conferentie: Democratie in Congo - De stem van mannen én vrouwen

Op 9 oktober 2017 organiseren 11.11.11, CNCD-11.11.11 en de adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) een conferentie over de rol van België in Congo, met speciale aandacht voor de positie van de vrouw.

Sinds de poging om de Congolese grondwet te veranderen in 2015 en het einde van het mandaat van president Kabila in 2016 verkeert de Democratische Republiek Congo (DRC) in een diepe crisis. Het aantal mensenrechtenschendingen blijft maand na maand stijgen, de economie is in vrije val en gewapende conflicten hebben duizenden doden en meer dan een miljoen vluchtelingen gemaakt in de Kasaï-regio, Tanganyika en de Kivu-provincies. Om te vermijden dat het land in chaos verviel na de weigering van president Kabila om presidentsverkiezingen te organiseren werd een politiek akkoord gesloten tussen meerderheid en oppositie op 31 december 2016. Dat akkoord werd echter nooit uitgevoerd.

Congolese ngo’s, mensenrechtenverdedigers en vrouwen- en jongerenbewegingen roepen de Congolese politieke elite op werk te maken van de organisatie van eerlijke, vrije en transparante verkiezingen en de mensenrechten te respecteren.

11.11.11, CNCD-11.11.11 en de adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) organiseren daarom een conferentie om te bekijken welke rol België wil en kan spelen in Congo, zowel bilateraal als binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Met bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen. Vrouwen zijn immers sterk ondervertegenwoordigd in de politiek, maar ook in de economie en bij vredesprocessen.

Sprekers zijn o.m. Jonas Tshiombela Kabiena - Nationaal Coordinator - Nouvelle Société Civile Congolaise, Nationaal Secretaris van de Coalitie van Congolese Middenveldorganisaties; Professor Bob Kabamba - Directeur Cellule d’Appui politologique Afrique-Caraïbes - CAPAC-Universiteit Luik; Olongo Madeleine Andeka - Cadre permanent des concertations de la femme congolaise en Nadia Nsayi - Beleidsmedewerker Centraal-Afrika - Pax Christi Vlaanderen / Broederlijk Delen.

Bekijk het volledige programma.

Praktisch:

Waar?

Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 21, Brussel

Wanneer?

Maandag 9 oktober van 9.30 tot 16 uur (er zullen broodjes worden voorzien)

Deelname is gratis, inschrijven voor 4 oktober via deze link.

Foto: UN Photo/Sylvain Liechti/Creative Commons