Conferentie Pax Christi in Rome: nood aan nieuw kader | Pax Christi Vlaanderen
|
20 december 2022

De ware kracht van de christen is de kracht van de waarheid en de liefde

Conferentie Pax Christi in Rome: nood aan nieuw kader

Het kerkelijk spreken en handelen over geweld en geweldloosheid is toe aan actualisering en verfijning. Daarom maakte Pax Christi International van dit onderwerp de focus van een internationale bijeenkomst, georganiseerd van 5 tot 7 december 2022 in Rome. Afscheidnemend bestuurslid Paul Lansu was erbij en schreef voor Attent, het netwerk Rechtvaardigheid & Vrede van het Bisdom Antwerpen, een verslag.

Paus Franciscus heeft sinds zijn installatie in 2013 herhaaldelijk opgeroepen tot vrede, tot beëindiging van alle oorlogen en oorlogsvoorbereidingen, tot een cultuur van ontmoeting, tot rechtvaardigheid, solidariteit en verzoening die de "motor van het bouwwerk van de vrede" zijn.

Door zijn vele boodschappen voor de vrede, door zijn eigen voorbeeld en vooral in zijn boodschap “Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek” voor de Werelddag van de Vrede 2017, heeft paus Franciscus de rede, het denken (de doctrine of leer) en de weg van de actieve geweldloosheid bevorderd.

De conferentie van Pax Christi International onderzocht hoe paus Franciscus de Kerk en de wereld oproept om “de tekenen van de tijd” te begrijpen en daarin het geweldloze leven toe te passen dat centraal staat voor het overleven van het leven op aarde en voor de heling van onze planeet.

Via deze link kan je het volledige artikel terugvinden.