Conflict Noord-Korea: Oproep voor diplomatieke oplossing | Pax Christi Vlaanderen

Conflict Noord-Korea: Oproep voor diplomatieke oplossing

Abolition 2000 roept de VS en Noord-Korea, en bij uitbreiding de landen en belanghebbenden in de regio, op om een diplomatieke oplossing te zoeken voor het escalerende conflict rond Noord-Korea.

De lancering van een intercontinentale raket door Noord-Korea op dinsdag 29 augustus 2017 heeft de onrust in deze regio in noordoost Azië nog doen escaleren. Het feit dat de raket over het Japanse eiland Hokkaido vloog, zet de al onder hoogspanning verkerende verhoudingen met de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog zwaarder onder druk.  

De leden van Abolition 2000, een wereldwijd platform van vredes- en ontwapeningsorganisaties, roepen de VS en Noord-Korea, en bij uitbreiding de landen en belanghebbenden in de regio, op om volop de diplomatieke kaart te trekken, en een eind te maken aan het militaire spierballengerol. Pax Christi International ondertekende als lid van Abolition 2000 mee deze oproep.

‘De hoogoplopende spanningen en de dreiging van een militair conflict over de nucleaire en andere militaire capaciteiten van Noord-Korea maken van een diplomatieke oplossing de hoogste prioriteit. Het toenemende risico op een oorlog – inclusief het gebruik van kernwapens door misrekening, vergissing of bewuste keuze – is ronduit beangstigend.

In de Koreaanse Oorlog van 1950-1953 kwamen meer dan drie miljoen burgers van Korea, Japan, China, de VS en andere landen om het leven. Een nieuwe oorlog op het schiereiland kan zo mogelijk nog meer slachtoffers maken, zeker als er naar kernwapens wordt gegrepen. Een nucleair conflict in Korea kan de hele wereld een nucleaire catastrofe insleuren en het einde van de mensheid zoals we die nu kennen, betekenen.

Wij geven diplomatie veruit voorrang op oorlog. Daarom:

1)     Kanten wij ons tegen elke preventieve inzet van (militaire) middelen door om het even welke partij; dat is contraproductief en zet de deur open voor een kernoorlog;

2)     Roepen wij alle partijen op zich verder te onthouden van militaristische retoriek en provocerende militaire oefeningen;

3)     Moedigen wij China, Japan, Noord-Korea, Rusland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten aan om stapsgewijs werk te maken van een volledige kernwapenvrije zone in noordoost Azië, en dit via de 3+3-regeling[1]; deze regeling heeft al gezamenlijke steun in Japan en Zuid-Korea, en de interesse van de regering van Noord-Korea;

4)     Moedigen wij China, Japan, Noord-Korea, Rusland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten aan te overwegen om de opties en modaliteiten zoals geformuleerd in het Wapenstilstandsakkoord van 1953 om te zetten in een formeel einde van de Koreaanse Oorlog van 1950-1953;

5)     Steunen wij het voorstel van de VN-secretaris-generaal om het zespartijenoverleg te hervatten en bij dit overleg aanwezig te zijn;

6)     Steunen wij het voorstel van de Europese Unie om als bemiddelaar op te treden bij diplomatiek overleg, zoals dat ook gebeurde bij de onderhandelingen over het Iraans nucleair programma;

7)     Roepen wij de VN-Veiligheidsraad op om prioriteit te geven aan een diplomatieke oplossing voor dit conflict.'


[1]  Volgens de 3+3-regeling zouden Japan, Zuid-Korea en Noord-Korea overeenkomen geen kernwapens te bezitten of op hun grondgebied toe te laten, en zouden China, Rusland en de VS overeenkomen geen kernwapens op te stellen in Japan en de twee Korea’s, noch ermee te dreigen of aanvallen uit te voeren op deze landen.

Zie: de originele oproep en ondertekenaars (in het Engels).

Lees ook: 

Foto: Waarschuwingsbericht op tv, uitgestuurd door de Japanse overheid n.a.v. de raketlancercing op 29 augustus 2017/Stuart Rankin/Creative Commons