Congolese jongeren werken aan actieve geweldloosheid | Pax Christi Vlaanderen

Congolese jongeren werken aan actieve geweldloosheid

In april 2017 organiseerde de Congolese jongerenbeweging Africa Reconciled met de steun van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een vorming rond actieve geweldloosheid.

Sinds een paar jaar heeft Pax Christi Vlaanderen nauwe contacten met de jongerenbeweging Africa Reconciled, opgericht in 2011 in Goma (Noord-Kivu) door Pascal Mugaruka (32). Pascal was in 2014 speciale gast van onze Vredesweekcampagne. Africa Reconciled bouwde expertise op rond vormingen aan jongeren met verschillende sociale, etnische en religieuze achtergronden. De vormingen focussen op vrede, verzoening en mensenrechten.

Mugaruka: “Waarom zetten we in op jongeren? 60% van de Congolese bevolking is jonger dan 30 jaar. Jongeren vormen dus een heel belangrijke groep in de Congolese samenleving. Hun stem wordt echter te weinig gehoord. De jongeren leven vaak in een gewelddadige omgeving, zeker in het oosten. Er zijn moeilijkheden op politiek, socio-economisch en veiligheidsvlak. Problemen zoals repressie, geweld, werkloosheid en armoede behoren tot hun dagelijkse realiteit. Opgroeien in zo’n omgeving leidt tot frustratie, protest en zelfs geweld.

Door het uitstel van de verkiezingen in 2016 namen de spanningen in Congo nog toe. In deze bewogen verkiezingsperiode zijn jongeren nog meer dan anders een doelwit voor manipulatie door politici, die hen aanmoedigen om geweld te gebruiken tegen rivaliserende groepen. 

Op 3, 4, 28 en 29 april 2017 organiseerde Africa Reconciled met de steun van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een vorming rond actieve geweldloosheid. In totaal namen 50 jongeren tussen 18 en 35 jaar deel in de stad Uvira (Zuid-Kivu). De groep bestond uit 31 mannen en 19 vrouwen uit scholen, universiteiten, kerken en verenigingen. Dezelfde vorming vond al plaats in mei 2016 voor 75 jongeren in de hoofdstad Kinshasa, Bukavu en Goma.

Na de vorming namen de jongeren deel aan een enquête. Uit de antwoorden blijkt dat:

  • 59,1% van de jongeren vóór de vorming kennis had van actieve geweldloosheid.
  • Alle jongeren na de vorming klaar zijn om die kennis te delen met zijn/haar omgeving en zich geweldloos willen inzetten voor positieve verandering in Congo.
  • 3 personen het meest gekend zijn voor hun geweldloze strijd: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela.
  • 63,2% van de jongeren als belangrijke aanbeveling geeft om de vorming in andere Congolese steden te organiseren, om zo meer jongeren te bereiken.

Pax Christi Vlaanderen bouwt, samen met Broederlijk Delen, de komende jaren de samenwerking met Africa Reconciled verder uit. Op die manier willen we jongeren in Congo bereiken en hun stem in de samenleving mee versterken. Hun stem moet meer gehoord worden en hun engagement moet op termijn leiden tot meer rechtvaardigheid in hun land.