Dag van vasten voor vrede in Congo en Zuid-Soedan | Pax Christi Vlaanderen
|
14 februari 2018

"Alle overwinningen die door geweld tot stand kwamen zijn valse overwinningen"

Paus Franciscus

Dag van vasten voor vrede in Congo en Zuid-Soedan

Paus Franciscus vraagt gelovigen om tijdens de Vasten speciaal aandacht te besteden aan DR Congo en Zuid-Soedan.

De paus riep op om van 23 februari 2018 een dag van gebed en vasten voor vrede te maken. De oproep van de paus luidde: “Rekening houdend met de tragische, aanhoudende conflicten in verschillende delen van de wereld nodig ik alle gelovigen uit voor een speciale dag van gebed en vasten voor vrede, op 23 februari, de eerste vrijdag van de Vasten. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de bevolking van DR Congo en Zuid-Soedan."

Franciscus vervolgt: "Wij kunnen bidden, en meer dan dat: ieder van ons kan klaar en helder NEEN zeggen tegen geweld, als dat van hem of haar afhangt. Want alle overwinningen die door geweld tot stand kwamen zijn valse overwinningen, maar werken aan vrede is goed voor ieder van ons."

Gebed om vrede

De bisschoppen van ons land steunen de oproep van paus Franciscus. Zij nodigen ons uit om ter gelegenheid van deze dag volgend gebed te bidden.

Heer Jezus, aan uw apostelen hebt Gij gezegd:
‘Mijn vrede geef Ik u’.

Open ons hart voor uw aanwezigheid
die vrede brengt te midden van haat en angst.
Laat ons de ogen niet sluiten voor onze zusters en broeders
die gebukt gaan onder oorlog en geweld,
in het bijzonder in Congo en Zuid-Soedan.

Doe de regeringen bedacht zijn op het welzijn van hun volk
en beziel allen die ijveren voor vrede.
We bidden U dat het geweld zou ophouden
en dat de rede zich kan doen verstaan;
dat wrok voor vergeving mag wijken
en dat vergiffenis het wint van haat.

Heer Jezus, schenk ons uw vrede. Amen.

Een litanie om vrede

tekst: Remy Nahimana, Commissie Rechtvaardigheid en vrede, Bujumbura, Burundi

Dat geloof en vertrouwen mag ontstaan en groeien in elke man en vrouw in ons land:
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat vooroordelen en wantrouwen, die mensen en gemeenschappen van elkaar scheiden, mogen verdwijnen.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat onze psychologische en culturele verschillen mogen bijdragen om op een positieve manier onze persoonlijkheid en ons land op te bouwen.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat onze harten gevoelig mogen zijn voor de pijn en het lijden van wie zich niet kunnen verdedigen en leven aan de rand van onze samenleving.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat elke man en vrouw rondom ons de vreugde mag ervaren van een leven in vrijheid en onafhankelijkheid.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat de kloof tussen de rijke en de arme, tussen de verdrukker en de verdrukte, tussen onze politieke leiders, tussen winnaars en verliezers, zou verdwijnen.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat onze etnische en sociale verdeeldheid de plaats mag ruimen voor empathisch luisteren en de aanvaarding van wie anders is.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat al onze relaties gekenmerkt mogen worden door waarheid, eenvoud, eerlijkheid en openheid.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat onze goede relaties met buurlanden versterkt mogen worden door elkaar te helpen, en ons wederzijds vertrouwen en onze veiligheid mogen bezegelen.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat rechtvaardigheid, waarheid, vergeving en verzoening werkelijk mogen samengaan in ons leven.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Dat onze families, onze heuvels en dorpen ruimtes van vreugde mogen zijn waarin de lokale bevolking samen met hen die hier komen wonen het leven met elkaar delen.
God van rechtvaardigheid en vrede, verzoen ons met elkaar.

Zie ook: Katholieke kerk bidt en vast voor vrede op 23 februari op Kerknet.

Pax Christi

Pax Christi International nodigt alle leden, partners en mensen die hun werk ondersteunen uit om te delen in dit gebed voor vrede.

Marie-Louise Balagizi van Pax Christi Bukavu: “Vrede heeft een innerlijke en een uiterlijke dimensie. Het is moeilijk om tot vrede te komen zonder de hulp van God. Door gebed vragen wij aan God datgene wat wij zoeken. Daarom geven vredeswerkers een belangrijke plaats aan het gebed, om de verhoopte resultaten te bereiken in alles wat zij voor de vrede ondernemen.”

Lees meer op deze pagina van Pax Christi International.

Foto: Creative Commons