De boodschap van internationalisme sluit oorlog uit | Pax Christi Vlaanderen

De boodschap van internationalisme sluit oorlog uit

Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, schreef een reflectie over oorlog en vredehandhaving, en de lessen die we eruit kunnen/zouden moeten trekken.

"Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam – 1914/1918 – een conflict dat het aangezicht van Europa en van de gehele wereld opnieuw vormgaf met de opkomst van nieuwe staten in plaats van de oude imperia. In die Eerste Wereldoorlog vielen minstens 16 miljoen doden.

Van 19 tot 22 april 2018 herdenken en gedenken de Franse steden Arras en Lille (en omgeving) de wapenstilstand van november 1918. Pax Christi International en diverse van zijn nationale secties participeren aan het programma.

Uit de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog kunnen lessen getrokken worden die de mensheid, helaas, niet meteen doorhad, wat binnen een tijd van 20 jaar tot een nieuw en zelfs nog verwoestender wereldconflict leidde. Een aantal experts heeft het totale dodental daarvan op meer dan 80 miljoen vastgesteld, niet alleen door oorlogsgeweld maar ook door ziekte en hongersnood."
...

Lees de volledige tekst: De boodschap van internationalisme sluit oorlog uit - 'Si vis pacem, para pacem - Als je vrede wilt, bereid je dan voor op vrede'

Lees de Engelse versie: The Message of Internationalism is Banning War -'Si vis pacem, para pacem If you want peace, prepare for peace'


Foto: Kinderen van VN-stafleden werpen een blik op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, 1950/UN Photo/Photo # 123898