De nalatenschap van Jan Van Cauwelaert | Pax Christi Vlaanderen

De nalatenschap van Jan Van Cauwelaert

Op 18 augustus 2016 overleed mgr. Jan Van Cauwelaert. Hij was 102. Tijdens zijn uitvaart, op 26 augustus in Schilde, werd onder meer het belang belicht van zijn levenswerk op het gebied van vrede.

Op vrijdag 26 augustus 2016 had in de Sint-Guibertuskerk te Schilde de uitvaartliturgie plaats voor bisschop Jan Van Cauwelaert. De plechtigheid werd een sterk gelovig gebeuren waarin het woord “dank je” het meest voorkwam. Bij de opening van de viering werd de levensloop van Jan Van Cauwelaert op boeiende wijze opgeroepen door Jan Reynebeau, provinciaal van de Missionarissen van Scheut. De aanwezigheid van bisschop Laurent Monsengwo, zelf afkomstig uit Inongo, benadrukte het grote belang van mgr. Van Cauwelaert voor het Congolese bisdom. Maar ook zijn inzet in Pax Christi werd uitdrukkelijk vermeld. Onze gewezen vice-voorzitter had steeds benadrukt dat missiewerk en vredeswerk samen voortkwamen uit de zending die Jezus na zijn verrijzenis aan ons meegaf.

Jo Hanssens, voormalig voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, stond kort stil bij de rijke nalatenschap van Jan Van Cauwelaert. Lees hier zijn tekst.

Foto: Jan Van Cauwelaert na de overhandiging van het boek “Missie vandaag” in het huis van Scheut, n.a.v. zijn 100ste verjaardag in 2014 (foto: Philippe Keulemans/Kerknet)