De NAVO en de 2%-norm | Pax Christi Vlaanderen

De NAVO en de 2%-norm

Pax Christi Vlaanderen schrijft op DeRedactie over de veelgenoemde 2%-norm: het aandeel van het BBP dat de NAVO-lidstaten zouden moeten besteden aan defensie.

Bij zijn bezoek aan het nieuwe NAVO-gebouw op 25 mei 2017 kwam de Amerikaanse president het gros van de NAVO-lidstaten de les spellen. Die lidstaten moeten veel meer aan defensie besteden, anders is dat niet eerlijk voor de Amerikaanse belastingbetaler, aldus de president.

De NAVO-landen hebben in 2014 op de NAVO-top in Wales afgesproken om ernaar te streven binnen de tien jaar 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie te besteden. In een opiniebijdrage voor DeRedactie vragen Willem Staes, beleidsmedewerker Veiligheid en ontwapening en Annemarie Gielen, algemeen directeur van Pax Christi Vlaanderen, zich af op welke realiteit deze 2%-norm berust.

Lees hier het opiniestuk op DeRedactie.

Lees ook deze opiniebijdrage van Tom Sauer op Knack.be

Foto: Creative Commons